• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.894
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
11 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: TIMMY / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 15L / Hủy các...
1.880.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: TIMMY / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 - 7 tờ / Tốc độ huỷ: 10.5 ft/phút / Dung lượng thùng chứa (L)...
2.180.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: TIMMY / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 10 - 12 tờ / Tốc độ huỷ: 10.5 ft/phút / Dung lượng thùng chứa (...
2.490.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: TIMMY / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 15 tờ / Tốc độ huỷ: 18 cm/giây / Dung lượng thùng chứa (L): 18L / Hủ...
2.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: TIMMY / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 12 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 20L / Hủy cá...
2.550.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: TIMMY / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 16mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 85 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 20L / Hủy các ch...
2.650.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: TIMMY / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 12 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 20L / Hủy các ...
2.950.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: TIMMY / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): - / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): - / Hủy các chất liệu: -, /...
3.200.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: TIMMY / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3 x 25mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 85 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 25L / Hủy các ch...
3.255.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: PRIMO / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.9mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 20-22tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 75L / Hủy các chấ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: TIMMY / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 15 - 18 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 20L / Hủy các ch...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018