• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.946
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
16 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: SURPASS DREAM / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 25mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 18...
1.880.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: OASTAR / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 2mm / Công suất huỷ tối đa (A4): - / Tốc độ huỷ: 3.5 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 20L /...
2.680.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: OASTAR / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 15 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 20L / Hủy...
2.690.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: OASTAR / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 16mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 9 - 10 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 20L /...
3.100.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: AURORA / Kiểu huỷ: - / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 55mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 15 tờ / Tốc độ huỷ: 2 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 80L / Hủy các ch...
3.550.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DAHLI / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8mm x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 15 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 27L / H...
3.800.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: OASTAR / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 15 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 20L / Hủy...
3.978.300 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: OASTAR / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 - 8 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 30L / H...
5.350.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: OASTAR / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 - 8 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 30L / H...
5.600.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: OASTAR / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 38 - 40 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 60L / Hủy các ...
16.159.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: OASTAR / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 38 - 40 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 128L / Hủy các...
18.475.500 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: OASTAR / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 30mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 30 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 60L / Hủy các ...
19.100.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: OASTAR / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): 21-26 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 128L / Hủy các chấ...
19.228.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: OASTAR / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 1.9 mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 26 - 28 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 60L / Hủy c...
19.277.500 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: OASTAR / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8 x 32mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 33 - 35 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 128L / ...
19.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: OASTAR / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): - / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 30L / Hủy các ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018