• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.853
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
65 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: AURORA / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2.9 x 15mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 15L / Hủy các ...
1.370.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: NIBO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 28mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 12L / Hủy các...
1.464.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DSB / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): 5tờ / Tốc độ huỷ: 3m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 15L / Hủy các chấ...
1.670.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: SURPASS DREAM / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3 x 20mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 2.8 m/phút / Dung lượng thùng chứa ...
1.800.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: AURORA / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): - / Tốc độ huỷ: 7 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 3L / Hủy các chất l...
1.850.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: SURPASS DREAM / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 25mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 18...
1.900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ / Tốc độ huỷ: 1 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 18L / Hủy các chấ...
2.150.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: NIBO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 12mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 17L / Hủy các...
2.300.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: AURORA / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3 x 10mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 tờ / Tốc độ huỷ: 3.5 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 25L / H...
2.300.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DSB / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 23mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 7 tờ / Tốc độ huỷ: 2 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 16L / H...
2.350.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DINO / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Dung lượng thùng chứa (L): 14L / Hủy các chất liệu: -, / Kích thướ...
2.400.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: NIBO / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 28mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 - 7 tờ / Tốc độ huỷ: 3.2 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 12L /...
2.400.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: AURORA / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3 x 10mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 tờ / Tốc độ huỷ: 3.5 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 25...
2.500.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: BOSSER / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.9 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 25L / H...
2.890.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: H-PEC / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 21L / Hủy các chất...
3.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DSB / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 23mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 10 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 18L / ...
3.090.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DINO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 tờ / Dung lượng thùng chứa (L): 15L Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /...
3.250.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: SUNWOOD / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 9mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 17 tờ / Tốc độ huỷ: 3m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 23L ...
3.350.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NIDEKA / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): - / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): - / Hủy các chất liệu: -, ...
3.600.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: AURORA / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 30mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 15 tờ / Tốc độ huỷ: 2.8mm/giây / Dung lượng thùng chứa (L): 3...
3.800.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: AURORA / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 3x35mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 15tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): - / Huỷ được t...
3.850.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: BOSSER / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2.9 x 15mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 13 - 15 tờ / Tốc độ huỷ: 4.2 m/phút / Dung lượng thùng chứa...
3.970.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: BINNO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 5 x 38mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 12 - 15 tờ / Tốc độ huỷ: 3.4 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L...
4.150.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DAHLI / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8mm x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 15 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 27L / H...
4.200.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 8mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ / Tốc độ huỷ: 2 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 16L / Hủ...
4.330.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DINO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 12mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 7 tờ / Dung lượng thùng chứa (L): 20L / Hủy các chất liệu: -, /...
4.380.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: SURPASS DREAM / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): - / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 26L / Hủy cá...
4.380.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EBA / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 10 - 12 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 20L / Hủy các chất...
4.480.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DINO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 20L Kích thước giấy...
4.500.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: BOSSER / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 2 x 2mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 4-5tờ / Tốc độ huỷ: 3.6m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 25L ...
4.500.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: SURPASS DREAM / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 17 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L):...
4.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: KOBRA / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 17tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 38.5L / Hủy các chất...
4.700.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DSB / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 6.8mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 - 8 tờ / Tốc độ huỷ: 6 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 18L / Hủy c...
4.900.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ALFA / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8mm x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 17 tờ / Tốc độ huỷ: 3m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 34L / H...
5.100.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: SURPASS DREAM / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 17 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L):...
5.150.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: AURORA / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3 x 10mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 10 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 35L / Hủy các c...
5.350.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: BINNO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 5 x 32mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 17 - 19 tờ / Tốc độ huỷ: 3.5 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L...
5.400.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DINO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 2x14mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 8tờ / Tốc độ huỷ: 3.5m/min / Dung lượng thùng chứa (L): - / Hủy cá...
5.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DINO / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3 x 20mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 15 tờ / Dung lượng thùng chứa (L): 42L / Hủy các chất liệu: -, / Kíc...
5.700.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Bingo / Kiểu huỷ: - / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3 x 30mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 12 - 14 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 25L / Hủy cá...
5.700.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: New United / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.9 x 50mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 15 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 26.5...
6.250.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 18 tờ / Tốc độ huỷ: 2 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 29L / ...
6.400.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: AURORA / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 38mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 20 - 22 tờ / Tốc độ huỷ: 6.0 m/phút / Dung lượng thùng chứa (...
6.500.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 2mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 16 - 18 tờ / Tốc độ huỷ: 3.5 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 30L /...
6.950.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DINO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3 x 23mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 - 8 tờ / Tốc độ huỷ: 3.5 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): ...
6.990.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Trang:  1  2  >