• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.881
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
41 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: XPRINTER / Tốc độ in (mm/s): 90 / Độ phân giải: 384dpi / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.000.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 90 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 1560 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.050.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: BIRCH / Tốc độ in (mm/s): 70 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, 10 Base-T I/F/ Trọng lượng (g): 400 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.130.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: XPRINTER / Tốc độ in (mm/s): 90 / Độ phân giải: 384dpi / Cổng kết nối: USB, Lan, Parallel/ Trọng lượng (g): 1100 / Xuất xứ: Trung Quốc /...
1.240.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: TOPCASH / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 800 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.400.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất : J-Tech / Kích thước giấy in: 58mm / Tốc độ in(mm/sec) : 100 / Trọng lượng(g) : 500 / Xuất xứ : Taiwan /
1.530.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1.78 / Xuất xứ: - /
2.100.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: CASIO / Tốc độ in (mm/s): 6.58 / Độ phân giải: 200 dpi / Cổng kết nối: Lan/ Trọng lượng (g): 470 /
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 1780 / Xuất xứ: Trung Quốc /...
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /...
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 200 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1560 / Xuất xứ: Đài Loan /...
2.280.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: TAWA / Loại: In nhiệt / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1.9 / Xuất xứ: Đài Loan /...
2.300.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 1360 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.370.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /...
2.400.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BIRCH / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.450.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 250 / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Xuất xứ: Đài Loan /
2.550.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1300 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.550.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /...
2.570.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 1300 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.580.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: - / Tốc độ in : 200mm/s / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /...
2.600.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BIRCH / Khổ giấy : 3.15inch - 80mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: - / Tốc độ in : 220mm/s / Khối lượng (kg): 0 / Xuất...
2.790.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: TOPCASH / Tốc độ in (mm/s): 260 / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.790.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ in (mm/s): 260 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 1560 / Xuất xứ: Đài Loan /...
2.800.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BIRCH / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: 203 dpi / Cổng kết nối: Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 0 /
2.850.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: BIRCH / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: ACLAS / Tốc độ in (mm/s): 75 / Độ phân giải: 203dpi / Cổng kết nối: RS-232, Bluetooth, Ethernet/ Trọng lượng (g): 960 /
3.000.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: BIRCH / Tốc độ in (mm/s): 250 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 /
3.650.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
3.650.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
4.100.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: 180 dpi / Cổng kết nối: USB, IEEE 1284, Ethernet, RS232C/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /...
4.150.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: BIRCH / Tốc độ in (mm/s): 220 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, Ethernet, Lan/ Trọng lượng (g): 2 / Xuất xứ: Đài Loan /
4.200.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: 144dpi / Cổng kết nối: RS-232, USB, IEEE 1284, Ethernet, RS232C/ Trọng lượng (g): 5100 /...
4.580.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 337 / Độ phân giải: 360 dpi x 360 dpi / Cổng kết nối: USB, Parallel/ Trọng lượng (g): 4.4 / Xuất xứ: - /...
4.600.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: CUSTOM / Tốc độ in (mm/s): 150 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB/ Trọng lượng (g): 900 / Xuất xứ: - /
4.650.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 200 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: USB, 10 Base-T I/F, IEEE 1284, RS-485, Bi-directional parallel, Wireless, RS232C/ Trọng lượng (g...
6.250.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, 10 Base-T I/F, RS-485, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 1800 /...
6.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 1600 / Xuất xứ: Trung Quốc /...
7.990.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 270 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, USB, Ethernet/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
8.200.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: EPSON / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: - / Cổng kết nối: RS-232, Bi-directional parallel/ Trọng lượng (g): 1600 /
8.700.000 ₫
Ngày đăng: 09/03/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tốc độ in (mm/s): 120 / Độ phân giải: - Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 09/03/2019    
Hãng sản xuất: JOLIMARK / Tốc độ in (mm/s): 0 / Độ phân giải: 360 dpi x 360 dpi / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018