• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.940
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
23 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 42 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: YAMABISI / Công suất (KVA): 2.5 / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Hệ t...
5.900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 45 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: YAMABISI / Công suất (KVA): 2.5 / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Hệ t...
6.200.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 41 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: YAMABISI / Công suất (KVA): 2 / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Hệ thố...
6.300.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 72 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: YAMABISI / Công suất (KVA): 5.5 / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Hệ t...
11.900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 75 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: YAMABISI / Công suất (KVA): 5.5 / Tốc độ(vòng/phút): 0...
12.750.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 89 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: YAMABISI / Công suất (KVA): 6 / Tốc độ(vòng/phút): 0 /...
16.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Động cơ: YANMAR / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 1 pha - 2 dây / Hệ thống truyền động: Đồng trục / Trọng lượng (kg): 750 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Yanmar / Động cơ: Yanmar / Công suất dự phòng (KVA): 0 / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Đồng ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: SUPERWATT / Động cơ: YANMAR / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 1 pha - 2 dây / Hệ thống truyền động: Đồng trục / Trọng lượng (kg): 850 / Nhi...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 25 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: YAMABISI / Công suất (KVA): 1 / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Hệ thố...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 38 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: YAMABISI / Công suất (KVA): 2 / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Hệ thố...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: KIPOR / Động cơ: KIPOR / Tần số(Hz): 100Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 1 pha - 2 dây / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 90 / Nhiên...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: HYUNDAI / Động cơ: HYUNDAI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 2780 / Nhiên...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: YANMAR / Động cơ: YANMAR / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 1 pha - 3 dây / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 0 ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: YANMAR / Động cơ: YANMAR / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 91 / Nhiên liệu: Gasoline / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện, Bằng tay/ Hãng sản xuất: YAMATA / Động cơ: HONDA / Công suất (KVA...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Nhiên liệu: Gasoline / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: YAMATA / Động cơ: HONDA / Công suất (KVA): 12.5 / T...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: YANMAR / Động cơ: YANMAR / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 150 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 3780 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Superwatt / Động cơ: Yanmar / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 1800 / Số pha: - / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: - / Hệ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Superwatt / Động cơ: Yanmar / Tần số(Hz): - / Tốc độ(vòng/phút): 1800 / Số pha: - / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 127 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ th...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Superwatt / Động cơ: Yanmar / Tần số(Hz): - / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: - / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thốn...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Superwatt / Động cơ: Yanmar / Tần số(Hz): - / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: - / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống k...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Superwatt / Động cơ: Yanmar / Tần số(Hz): - / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: - / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống k...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018