• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.852
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
33 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Công suất dự phòng (KVA): 0 / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg) : 39 / Nhiên liệu: Xăng / Hãng sản xuất: Kama / Động cơ: Kama / Công suất liên tục (KVA)...
8.900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 39 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: KAMA / Động cơ: KAMA / Công suất (KVA): 2 / Tần số(Hz)...
11.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Công suất dự phòng (KVA): 0 / Hệ thống truyền động: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg) : 462.78 / Nhiên liệu: Xăng / Hãng sản xuất: Kama / Động cơ: Đang cập nhật / Công suất liê...
12.900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Công suất dự phòng (KVA): 0 / Hệ thống truyền động: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg) : 68 / Nhiên liệu: Xăng / Hãng sản xuất: Kama / Động cơ: Kama / Công suất liên tục (KVA): ...
13.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 462.8 / Nhiên liệu: Xăng Hãng sản xuất: ELEMAX / Động cơ: HONDA / Công suất (KVA): 2.2 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 36...
14.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: KAMA / Công suất (KVA): 2.8 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc ...
19.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 171 / Nhiên liệu: Diesel / Hãng sản xuất: Kama / Động cơ: Đang cập nhật / Công suất (KVA): 4.5 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/ph...
32.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 165 / Nhiên liệu: Diesel / Hãng sản xuất: Kama / Động cơ: Kama / Công suất (KVA): 5 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 3000 /...
32.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: KAMA / Công suất (KVA): 9 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(v...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg) : 462.29 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện, Bằng tay/ Hãng sản xuất: KAMA / Động cơ: KAMA / Công suất...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Kama / Động cơ: Kama / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1680 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ t...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Kama / Động cơ: Kama / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 720 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Kama / Động cơ: Kama / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 960 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Kama / Động cơ: Kama / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 960 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Kama / Động cơ: Kama / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 985 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Động cơ: KAMA / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1296.09 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Kama / Động cơ: Kama / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1310 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thốn...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Kama / Động cơ: Kama / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1650 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thốn...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Kama / Động cơ: Kama / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 720 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ th...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 1579.29 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện, Bằng tay/ Hãng sản xuất: KAMA / Động cơ: KAMA / Công suất (KVA):...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: Kama / Động cơ: Kama / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 675 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ th...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Nhiên liệu: - / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: KAMA / Động cơ: KAMA / Công suất (KVA): 2.2 / Tần số(Hz): ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 190 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: KAMA / Động cơ: KAMA / Công suất (KVA): 9.5 / Tần số(Hz): 50...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Trọng lượng (kg) : 14 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: KAMA / Động cơ: KAMA / Công suất (KVA): 1 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 5500 ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 190 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: KAMA / Động cơ: KAMA / Công suất (KVA): 9.5 / Tần số(...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Công suất dự phòng (KVA): 0 / Hệ thống truyền động: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg) : 171 / Nhiên liệu: Diesel / Hãng sản xuất: Kama / Động cơ: Kama / Công suất liên tục (KVA...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Trọng lượng (kg) : 260 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: KOHLER / Động cơ: KOHLER / Công suất (KVA): 16.39 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / T...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Trọng lượng (kg) : 260 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: KOHLER / Động cơ: KOHLER / Công suất (KVA): 16.5 / Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz / Tố...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: KAMA / Động cơ: KAMA / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: - / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 620 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khở...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: HYUNDAI / Động cơ: HYUNDAI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 2780 / Nhiên...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 272 / Nhiên liệu: Diesel / Hãng sản xuất: Kama / Động cơ: Kama / Công suất (KVA): 8 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 3000 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 272 / Nhiên liệu: Diesel / Hãng sản xuất: KAMA / Động cơ: KAMA / Công suất (KVA): 10 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 3000 ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 675 / Nhiên liệu: Diesel / Hãng sản xuất: Kama / Động cơ: Kama / Công suất (KVA): 8.5 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018