• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.114.922
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
15 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: DELL Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 2100:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA) / Độ phân giải: SVGA, SVGA~SXGA/ Tổng ...
9.000.000 ₫
Ngày đăng: 26/02/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2200 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA) / Độ phâ...
11.000.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) Tổng số điểm ảnh...
12.900.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DELL / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2700 lumens / Hệ số tương phản: 2400:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: X...
14.100.000 ₫
Ngày đăng: 26/02/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: - / Độ phân giải màn hình: - / Độ phân giải: -/ Tổng số điểm ảnh ...
16.100.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200 / Độ phân giả...
18.105.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ p...
19.350.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DELL / Tỉ lệ hình ảnh: 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 2100:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải...
24.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DELL / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 5:4, 15:9/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2200 lumens / Hệ số tương phản: 2400:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ ...
26.200.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: DELL / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 2200:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: X...
27.450.000 ₫
Ngày đăng: 26/02/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4200 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SVGA...
37.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 4000:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: WXG...
38.800.000 ₫
Ngày đăng: 17/08/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: VG...
51.590.000 ₫
Ngày đăng: 26/02/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2200 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phâ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018    
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200 / Độ phân giải: XGA...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/08/2018