• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
HÀNG CHÍNH HÃNG: GÒ VẤP, Q10, Q12 (0938 878 113)
Tham gia: 12/09/2013
GD Online thành công(?): 737
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 23 giờ
Lượt truy cập: 5.115.084
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
40 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Trung quốc /
900.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 0.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
900.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
940.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đài Loan /
950.000 ₫
5
Hãng sản xuất: EAGLE / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 2 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: - /
950.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đài Loan /
990.000 ₫
7
Hãng sản xuất: FIORENZATO / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
990.000 ₫
8
Hãng sản xuất: EAGLE / Lượng hạt xay (kg): - / Xuất xứ: Đài Loan /
1.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
1.500.000 ₫
10
Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 1 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Thực Phẩm Xanh / Lượng hạt xay (kg): 1.2 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.900.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Lượng hạt xay (kg): - / Xuất xứ: Đài Loan /
1.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: TECO / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.950.000 ₫
14
Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 0.15 / Trọng lượng (kg): 5 /
2.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Lượng hạt xay (kg): 3.6 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.100.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 2 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.190.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.250.000 ₫
18
Hãng sản xuất: DELONGHI / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 1.2 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Italy /
2.350.000 ₫
19
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 3.6 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.390.000 ₫
20
Hãng sản xuất: AKIRA / Lượng hạt xay (kg): - / Xuất xứ: - /
3.000.000 ₫
21
Loại: Xay bằng điện / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.500.000 ₫
22
Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 2 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: AKIRA / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Đài Loan /
4.200.000 ₫
24
Hãng sản xuất: AKIRA / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Đài Loan /
4.200.000 ₫
25
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 1 / Trọng lượng (kg): 12.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
4.900.000 ₫
26
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
5.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 3.6 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 1 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: - /
6.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Đài Loan /
6.900.000 ₫
30
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.500.000 ₫
31
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 0.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
7.900.000 ₫
32
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.900.000 ₫
33
Hãng sản xuất: DELONGHI / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 1.2 / Trọng lượng (kg): 13.5 / Xuất xứ: Italy /
14.800.000 ₫
34
Hãng sản xuất: FIORENZATO / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 1.5 / Trọng lượng (kg): 14 / Xuất xứ: Italy /
20.400.000 ₫
35
Hãng sản xuất: FIORENZATO / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 14 / Xuất xứ: Italy /
26.400.000 ₫
36
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng tay / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 2.45 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: - / Lượng hạt xay (kg): - / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
38
Loại: Xay bằng điện / Trọng lượng (kg): 22 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: ASCASO / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 9.3 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: PEGASUS / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 10.5 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng