• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Thống kê gian hàng
Phương Tâm
Gian hàng: shopgiaywindy
Tham gia: 21/03/2017
Thời gian xử lý : <2 ngày
Lượt truy cập: 33.784
Gian hàng đảm bảo
(GH tạm đang chờ duyệt)
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
11 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại: Ngắn cổ / Kích cỡ: Size 35, Size 36, Size 37, Size 38, Size 39/ Màu sắc: Đen/ Xuất xứ: Trung Quốc /
99.000 ₫
Trong kho: 1
2
Loại: Thấp cổ / Kích cỡ: Size 35, Size 36, Size 37, Size 38, Size 39/ Màu sắc: Đen/ Xuất xứ: Trung Quốc /
119.000 ₫
Trong kho: 1
3
Kích cỡ: Size 35, Size 36, Size 37, Size 38, Size 39/ Màu sắc: Đen/ Xuất xứ: Trung Quốc /
125.000 ₫
Trong kho: 1
4
Loại: Ngắn cổ / Kích cỡ: Size 35, Size 36, Size 37, Size 38, Size 39/ Màu sắc: Đen/ Xuất xứ: Trung Quốc /
125.000 ₫
Trong kho: 1
5
Loại: Vừa / Kích cỡ: Size 35, Size 36, Size 37, Size 38, Size 39/ Màu sắc: Đen/ Xuất xứ: Trung Quốc /
132.500 ₫
Trong kho: 1
6
Loại: Ngắn cổ / Gót cao: 3cm / Kích cỡ: Size 39/ Màu sắc: Đen, Nâu/ Xuất xứ: Trung Quốc /
135.000 ₫
Trong kho: 1
7
Loại: Ngắn cổ / Kích cỡ: Size 35, Size 36, Size 37, Size 38, Size 39/ Màu sắc: Đen/ Xuất xứ: Trung Quốc /
142.500 ₫
Trong kho: 1
8
Loại: Ngắn cổ / Kích cỡ: Size 35, Size 36, Size 37, Size 38, Size 39/ Màu sắc: Đen, Nâu/ Xuất xứ: Trung Quốc /
155.000 ₫
Trong kho: 1
9
Loại: Ngắn cổ / Kích cỡ: Size 35, Size 36, Size 37, Size 38, Size 39/ Màu sắc: Đen/ Xuất xứ: Trung Quốc /
155.000 ₫
Trong kho: 1
10
Loại: Cao cổ / Kích cỡ: Size 35, Size 36, Size 37, Size 38, Size 39/ Màu sắc: Đen/ Xuất xứ: Trung Quốc /
179.000 ₫
Trong kho: 1
11
Loại: Ngắn cổ / Kích cỡ: Size 35, Size 36, Size 37, Size 38, Size 39/ Màu sắc: Đen, Nâu/ Xuất xứ: Trung Quốc /
179.000 ₫
Trong kho: 1