EVGA 02G-P4-3753-KR (NVIDIA GTX 750 Ti, 2GB GDDR5, 128-bit, PCI-E 3.0 16x)

0
Chipset NVIDIA - GeForce GTX 750 Ti
Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ) 128-bit
Memory Size (Dung lượng bộ nhớ) 2048MB
Manufacture (Hãng sản xuất) EVGA
RAMDAC 400MHz
Memory Type (Kiểu bộ nhớ) GDDR5
Max Resolution (Độ phân giải tối đa) 4096 x 2160

Performance

NVIDIA GTX 750 Ti

640 CUDA Cores

1176 MHz Base Clock

1255 MHz Boost Clock

Memory

2048 MB, 128 bit GDDR5

5400 MHz (effective)

86.4 GB/s Memory Bandwidth

Interface

PCI-E 3.0 16x

DVI-I, HDMI, DisplayPort

Resolution & Refresh

Max Monitors Supported: 3

240Hz Max Refresh Rate

Max Analog : 2048x1536

Max Digital : 4096x2160

Dimensions

Height: 4.376in - 111.15mm

Length: 6.7in - 170.18mm

Width: Dual Slot

Operating System Support

Windows 8 32/64bit

Windows 7 32/64bit

Windows Vista 32/64bit

Windows XP 32/64bit

Requirements

Minimum of a 300 Watt power supply.

Total Power Draw : 60 Watts

Gợi ý cho bạn

Bán Case P4 Dùng cho VP-CQ-Game-Học tập PC 01: Case Main Intel7050_Intel C3.06Ghz_Ram 1Gb_Hdd 40G_Case Goden+Nguon Gold 500W giá:2.25Tr Bh 36 Tháng *** Mainboard - Intel 7050 ecs (Core 2 Duo & Core 2 Quad ) - Dual DDR2 667/800 Sound 6 Channel & NIC
Giá liên hệ Toàn quốc 0978 *** ***
Giá 1.7Triệu Case Main 945_PIV 2.4Ghz_Ram 1G_Hdd 40G_CD_Vỏ ATX P4+Nguồn Power P4…(Màn hình cũ CRT 300K-800K và LCD 1Tr-1.7Tr) *** Main 945 Intel chipset on VGA 128Mb, đồng bộ sk 478, Nic 10/100, Sound 5.1, 1 PCI Express 16X slot, 2 PCI slot, 2 SATA
Giá liên hệ Hà Nội 0978 *** ***
Giá 2.2Triệu VGA Rời 512Mb_Case Main 945_PIV 2.4Ghz_Ram 1G_Hdd 40G_CD_Vỏ ATX P4+Nguồn Power P4…Có thương lượng (Màn hình cũ CRT 300K-800K và LCD 1Tr-1.7Tr) *** Main 945 Intel chipset on VGA 128Mb, đồng bộ sk 478, Nic 10/100, Sound 5.1, 1 PCI Express
Giá liên hệ Hà Nội 0978 *** ***
Giá 1.57Triệu Case Main 945_PIV 2.4Ghz_Ram 1G_Hdd 20G_CD_Vỏ ATX P4+Nguồn Power P4…(Màn hình cũ CRT 300K-800K và LCD 1Tr-1.7Tr) *** Main 945 Intel chipset on VGA 128Mb, đồng bộ sk 478, Nic 10/100, Sound 5.1, 1 PCI Express 16X slot, 2 PCI slot, 2 SATA
Giá liên hệ Hà Nội 0978 *** ***
Giá 2.1Triệu Case Main 945_PIV 2.8hz_Ram 1G_Hdd 80G_CD_Vỏ ATX P4+Nguồn Power P4…(Màn hình cũ CRT 300K-800K và LCD 1Tr-1.7Tr) *** Main 945 Intel chipset on VGA 128Mb, đồng bộ sk 478, Nic 10/100, Sound 5.1, 1 PCI Express 16X slot, 2 PCI slot, 2 SATA I
Giá liên hệ Hà Nội 0978 *** ***
Giá 1.88Triệu Case Main 945_PIV 2.8Ghz_Ram 1G_Hdd 40G_CD_Vỏ ATX P4+Nguồn Power P4…(Màn hình cũ CRT 300K-800K và LCD 1Tr-1.7Tr) *** Main 945 Intel chipset on VGA 128Mb, đồng bộ sk 478, Nic 10/100, Sound 5.1, 1 PCI Express 16X slot, 2 PCI slot, 2 SATA
Giá liên hệ Hà Nội 0978 *** ***
Giá 1.7Triệu Case Main 945_PIV 2.4Ghz_Ram 1G_Hdd 40G_CD_Vỏ ATX P4+Nguồn Power P4…(Màn hình cũ CRT 300K-800K và LCD 1Tr-1.7Tr) *** Main 945 Intel chipset on VGA 128Mb, đồng bộ sk 478, Nic 10/100, Sound 5.1, 1 PCI Express 16X slot, 2 PCI slot, 2 SATA
Giá liên hệ Hà Nội 0978 *** ***
Giá 2.6Triệu Case VGA 512Mb_Main 945_PIV 2.8hz_Ram 1G_Hdd 80G_CD_Vỏ ATX P4+Nguồn Power P4…(Màn hình cũ CRT 300K-800K và LCD 1Tr-1.7Tr) *** Main 945 Intel chipset on VGA 128Mb, đồng bộ sk 478, Nic 10/100, Sound 5.1, 1 PCI Express 16X slot, 2 PCI slot
Giá liên hệ Hà Nội 0978 *** ***
Giá 2.27Triệu Case Main 945_PIV 2.8hz_Ram 2G_Hdd 80G_Vỏ ATX P4+Nguồn Power P4…(Màn hình cũ CRT 300K-800K và LCD 1Tr-1.7Tr) *** Main 945 Intel chipset on VGA 128Mb, đồng bộ sk 478, Nic 10/100, Sound 5.1, 1 PCI Express 16X slot, 2 PCI slot, 2 SATA II
Giá liên hệ Hà Nội 0978 *** ***
Giá 2Triệu Case Main 945_PIV 3.0Ghz_Ram 1G_Hdd 40G_CD_Vỏ ATX P4+Nguồn Power P4…(Màn hình cũ CRT 300K-800K và LCD 1Tr-1.7Tr) *** Main 945 Intel chipset on VGA 128Mb, đồng bộ sk 478, Nic 10/100, Sound 5.1, 1 PCI Express 16X slot, 2 PCI slot, 2 SATA II
Giá liên hệ Hà Nội 0978 *** ***
Giá 1.88Triệu Case Main 945_PIV 2.8Ghz_Ram 1G_Hdd 40G_CD_Vỏ ATX P4+Nguồn Power P4…(Màn hình cũ CRT 300K-800K và LCD 1Tr-1.7Tr) *** Main 945 Intel chipset on VGA 128Mb, đồng bộ sk 478, Nic 10/100, Sound 5.1, 1 PCI Express 16X slot, 2 PCI slot, 2 SATA
Giá liên hệ Hà Nội 0978 *** ***
Giá 1.9Triệu Case Main 945_PIV 2.4Ghz_Ram 1G_Hdd 80G_CD_Vỏ ATX P4+Nguồn Power P4…(Màn hình cũ CRT 300K-800K và LCD 1Tr-1.7Tr) *** Main 945 Intel chipset on VGA 128Mb, đồng bộ sk 478, Nic 10/100, Sound 5.1, 1 PCI Express 16X slot, 2 PCI slot, 2 SATA
Giá liên hệ Hà Nội 0978 *** ***
Giá 2.1Triệu Case Main 945_PIV 2.8hz_Ram 1G_Hdd 80G_CD_Vỏ ATX P4+Nguồn Power P4…(Màn hình cũ CRT 300K-800K và LCD 1Tr-1.7Tr) *** Main 945 Intel chipset on VGA 128Mb, đồng bộ sk 478, Nic 10/100, Sound 5.1, 1 PCI Express 16X slot, 2 PCI slot, 2 SATA I
Giá liên hệ Hà Nội 0978 *** ***
Giá 1.57Triệu Case Main 945_PIV 2.4Ghz_Ram 1G_Hdd 20G_CD_Vỏ ATX P4+Nguồn Power P4…(Màn hình cũ CRT 300K-800K và LCD 1Tr-1.7Tr) *** Main 945 Intel chipset on VGA 128Mb, đồng bộ sk 478, Nic 10/100, Sound 5.1, 1 PCI Express 16X slot, 2 PCI slot, 2 SATA
Giá liên hệ Hà Nội 0978 *** ***
Giá 1.9Triệu Case Main 945_PIV 2.4Ghz_Ram 1G_Hdd 80G_CD_Vỏ ATX P4+Nguồn Power P4…(Màn hình cũ CRT 300K-800K và LCD 1Tr-1.7Tr) *** Main 945 Intel chipset on VGA 128Mb, đồng bộ sk 478, Nic 10/100, Sound 5.1, 1 PCI Express 16X slot, 2 PCI slot, 2 SATA
Giá liên hệ Hà Nội 0978 *** ***
Giá 2.27Triệu Case Main 945_PIV 2.8hz_Ram 2G_Hdd 80G_Vỏ ATX P4+Nguồn Power P4…(Màn hình cũ CRT 300K-800K và LCD 1Tr-1.7Tr) *** Main 945 Intel chipset on VGA 128Mb, đồng bộ sk 478, Nic 10/100, Sound 5.1, 1 PCI Express 16X slot, 2 PCI slot, 2 SATA II
Giá liên hệ Hà Nội 0978 *** ***
Giá 2Triệu Case Main 945_PIV 3.0Ghz_Ram 1G_Hdd 40G_CD_Vỏ ATX P4+Nguồn Power P4…(Màn hình cũ CRT 300K-800K và LCD 1Tr-1.7Tr) *** Main 945 Intel chipset on VGA 128Mb, đồng bộ sk 478, Nic 10/100, Sound 5.1, 1 PCI Express 16X slot, 2 PCI slot, 2 SATA II
Giá liên hệ Hà Nội 0978 *** ***
Giá 2.2Triệu Case Main 945_PIV 3.0hz_Ram 1G_Hdd 80G_CD_Vỏ ATX P4+Nguồn Power P4…(Màn hình cũ CRT 300K-800K và LCD 1Tr-1.7Tr) *** Main 945 Intel chipset on VGA 128Mb, đồng bộ sk 478, Nic 10/100, Sound 5.1, 1 PCI Express 16X slot, 2 PCI slot, 2 SATA I
Giá liên hệ Toàn quốc 0978 *** ***
Giá 2.4Triệu Case Main 945_PIV 3.0hz_Ram 2G_Hdd 80G_CD_Vỏ ATX P4+Nguồn Power P4…(Màn hình cũ CRT 300K-800K và LCD 1Tr-1.7Tr) *** Main 945 Intel chipset on VGA 128Mb, đồng bộ sk 478, Nic 10/100, Sound 5.1, 1 PCI Express 16X slot, 2 PCI slot, 2 SATA I
Giá liên hệ Toàn quốc 0978 *** ***
Giá 1.57Triệu Case Main 945_PIV 2.4Ghz_Ram 1G_Hdd 20G_CD_Vỏ ATX P4+Nguồn Power P4…(Màn hình cũ CRT 300K-800K và LCD 1Tr-1.7Tr) *** Main 945 Intel chipset on VGA 128Mb, đồng bộ sk 478, Nic 10/100, Sound 5.1, 1 PCI Express 16X slot, 2 PCI slot, 2 SATA
Giá liên hệ Hà Nội 0978 *** ***