Kết quả tìm kiếm "yên phong"

Tiếng Hàn Tại Yên Phong-Giao Tiếp

Tiếng Hàn Tại Yên Phong-Giao Tiếp

이름이 뭐예요 ? [I-Reum-I Mwo-Ye-Yo] Tên Bạn Là Gì? 제 이름은 &Hellip; 이에요 [Je I-Reum-Eun &Hellip; Ieyo] Tôi Tên Là&Hellip; 몇 살이에요 ? [Myeoch Sal-Ieyo] Bạn Bao Nhiêu Tuổi? 저는 &Hellip; 살이에요 [Jeo-Neun...
Atlanticyenphong Ngã Tư Thị Trấn Chờ Yên Phong Bắc Ninh

0222 *** ***

Bắc Ninh

01/03/2021

Học Tiếng Trung Tại Yên Phong-8/3

Học Tiếng Trung Tại Yên Phong-8/3

节日快乐 ! /Jié Rì Kuài Lè / Ngày Lễ Vui Vẻ! 祝你三八 妇女节快乐 ! /Zhù Nǐ Sān Bā Fù Nǚ Jié Kuài Lè / Chúc Bạn Mùng 8 Tháng 3 Vui Vẻ! 祝美女 们妇女节快乐 ! /Zhù Měi Nǚmen Fù Nǚ Jié Kuài Lè / Chúc Các Người Đẹp Ngày Phụ Nữ Vui Vẻ 祝你皮肤越来越好 , 身材越来越苗条 , 收入越来越高 , 越来越多...
Atlanticyenphong Ngã Tư Thị Trấn Chờ Yên Phong Bắc Ninh

0222 *** ***

Bắc Ninh

08/03/2021

Shophouse Ô Cách Vigracera Yên Phong Bắc Ninh

Shophouse Ô Cách Vigracera Yên Phong Bắc Ninh

3,9 tỷ

Trần Xuân Hòa Lê Thái Tổ

0984 *** ***

Bắc Ninh

6 ngày trước

Học Tiếng Trung Tại Yên Phong, Từ Láy

Học Tiếng Trung Tại Yên Phong, Từ Láy

747.000

Atlanticyenphong Số 19 Phố Mới, Đối Diện Bệnh Viện Đa Khoa Yên Phong

0966 *** ***

Bắc Ninh

27/11/2021

Học Tiếng Anh Tại Yên Phong, Chủ Đề Covid

Học Tiếng Anh Tại Yên Phong, Chủ Đề Covid

199.000

Atlantic Yên Phong Ngã Tư Thị Trấn Chờ Yên Phong Bắc Ninh

0966 *** ***

Toàn quốc

28/11/2021

Họctiếng Anh Tại Yên Phong-Chủ Đề Nghề Nghiệp

Họctiếng Anh Tại Yên Phong-Chủ Đề Nghề Nghiệp

199.000

Atlanticyenphong Số 19 Phố Mới, Đối Diện Bệnh Viện Đa Khoa Yên Phong

0966 *** ***

Bắc Ninh

02/11/2021

Học Tiếng Anh Tại Yên Phong-Chủ Đề Trường Học

Học Tiếng Anh Tại Yên Phong-Chủ Đề Trường Học

1. Từ Vựng Tiếng Anh Về Trường Học Theo Nhóm Từ Từ Vựng Tiếng Anh Về Trường Học: Các Cấp Học Và Trường Học Academy /Əˈk&Aelig;D.ə.mi/ Học Viện College /ˈKɒl.ɪdʒ/ Cao Đẳng High School /ˈHaɪ ˌSkuːl/ Phổ Thông Trung Học International School...
Atlanticyenphong Số 19 Phố Mới, Đối Diện Bệnh Viện Đa Khoa Yên Phong

0966 *** ***

Bắc Ninh

20/11/2021

Học Tiếng Hàn Tại Yên Phong, Chủ Đề Gia Đình

Học Tiếng Hàn Tại Yên Phong, Chủ Đề Gia Đình

747.000

Atlanticyenphong Số 19 Phố Mới, Đối Diện Bệnh Viện Đa Khoa Yên Phong

0966 *** ***

Bắc Ninh

07/11/2021

Học Tiếng Hàn Tại Yên Phong-Chủ Đề Phim Ảnh

Học Tiếng Hàn Tại Yên Phong-Chủ Đề Phim Ảnh

747.000

Atlanticyenphong Số 19 Phố Mới, Đối Diện Bệnh Viện Đa Khoa Yên Phong

0966 *** ***

Bắc Ninh

6 ngày trước

Học Tiếng Trung Tại Yên Phong-Chủ Đề Ngành Điện

Học Tiếng Trung Tại Yên Phong-Chủ Đề Ngành Điện

747.000

Atlanticyenphong Số 19 Phố Mới, Đối Diện Bệnh Viện Đa Khoa Yên Phong

0966 *** ***

Bắc Ninh

3 ngày trước

Học Tiếng Trung Tại Yên Phong-Chủ Đề Bệnh Tật

Học Tiếng Trung Tại Yên Phong-Chủ Đề Bệnh Tật

199.000

Atlantic Yên Phong Ngã Tư Thị Trấn Chờ Yên Phong Bắc Ninh

0966 *** ***

Toàn quốc

10/11/2021

Học Tiếng Hàn Tại Yên Phong,-Chủ Đề Tiền Bạc

Học Tiếng Hàn Tại Yên Phong,-Chủ Đề Tiền Bạc

747.000

Atlanticyenphong Số 19 Phố Mới, Đối Diện Bệnh Viện Đa Khoa Yên Phong

0966 *** ***

Bắc Ninh

15/11/2021

Học Tiếng Trung Tại Yên Phong , Chủ Đề Hoa Quả

Học Tiếng Trung Tại Yên Phong , Chủ Đề Hoa Quả

747.000

Atlanticyenphong Số 19 Phố Mới, Đối Diện Bệnh Viện Đa Khoa Yên Phong

0966 *** ***

Bắc Ninh

04/11/2021

Học Tiếng Nhật Tại Yên Phong-Chủ Đề Giáo Dục

Học Tiếng Nhật Tại Yên Phong-Chủ Đề Giáo Dục

199.000

Atlantic Yên Phong Ngã Tư Thị Trấn Chờ Yên Phong Bắc Ninh

0966 *** ***

Toàn quốc

07/11/2021

Học Tiếng Hàn Tại Yên Phong, Chủ Đề Du Lịch

Học Tiếng Hàn Tại Yên Phong, Chủ Đề Du Lịch

747.000

Atlanticyenphong Số 19 Phố Mới, Đối Diện Bệnh Viện Đa Khoa Yên Phong

0966 *** ***

Bắc Ninh

16/11/2021

Học Tiếng Hàn Tại Yên Phong Chủ Đề Giao Thông

Học Tiếng Hàn Tại Yên Phong Chủ Đề Giao Thông

747.000

Atlanticyenphong Số 19 Phố Mới, Đối Diện Bệnh Viện Đa Khoa Yên Phong

0966 *** ***

Bắc Ninh

12/11/2021

Học Tiếng Hàn Tại Yên Phong Chủ Đề Du Lịch

Học Tiếng Hàn Tại Yên Phong Chủ Đề Du Lịch

199.000

Atlantic Yên Phong Ngã Tư Thị Trấn Chờ Yên Phong Bắc Ninh

0966 *** ***

Toàn quốc

04/11/2021

Học Tiếng Hàn Tại Yên Phong- Chủ Đề Trường Học

Học Tiếng Hàn Tại Yên Phong- Chủ Đề Trường Học

199.000

Atlanticyenphong Số 19 Phố Mới, Đối Diện Bệnh Viện Đa Khoa Yên Phong

0966 *** ***

Bắc Ninh

31/10/2021

Học Tiếng Trung Tại Yên Phong-Chủ Đề Công Nghệ

Học Tiếng Trung Tại Yên Phong-Chủ Đề Công Nghệ

199.000

Atlantic Yên Phong Ngã Tư Thị Trấn Chờ Yên Phong Bắc Ninh

0966 *** ***

Toàn quốc

16/11/2021

Học Tiếng Anh Tại Yên Phong Chủ Đề Thời Tiết

Học Tiếng Anh Tại Yên Phong Chủ Đề Thời Tiết

747.000

Atlanticyenphong Số 19 Phố Mới, Đối Diện Bệnh Viện Đa Khoa Yên Phong

0966 *** ***

Bắc Ninh

11/11/2021