Kết quả tìm kiếm "van cầu hơi wcb dn50"

Van Cổng Mặt Bích Wcb Scs13 Jis10K Dn50

Van Cổng Mặt Bích Wcb Scs13 Jis10K Dn50

3,2 triệu

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn Đông Hòa, Di An, Bình Dương, Việt Nam

Hồ Chí Minh

20/05/2021

Van Cầu Hơi Gang Jis10K , 20K Dn50

Van Cầu Hơi Gang Jis10K , 20K Dn50

2,8 triệu

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn Đông Hòa, Di An, Bình Dương, Việt Nam

Hà Nội

20/05/2021

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Dn20

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Dn20

800.000

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn Đông Hòa, Di An, Bình Dương, Việt Nam

0963 *** ***

Hà Nội

20/05/2021

Van Cầu Hơi Wcb Ansi Gang Mặt Bích 100A

Van Cầu Hơi Wcb Ansi Gang Mặt Bích 100A

3,9 triệu

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn Đông Hòa, Di An, Bình Dương, Việt Nam

0963 *** ***

Hồ Chí Minh

20/05/2021

Van Cầu Hơi Wcb Ansi Gang Mặt Bích 150A

Van Cầu Hơi Wcb Ansi Gang Mặt Bích 150A

5,125 triệu

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn Đông Hòa, Di An, Bình Dương, Việt Nam

0963 *** ***

Hồ Chí Minh

02/04/2021

Van Cầu Hơi Wcb Ansi Gang Mặt Bích 25A

Van Cầu Hơi Wcb Ansi Gang Mặt Bích 25A

1,5 triệu

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn Đông Hòa, Di An, Bình Dương, Việt Nam

0963 *** ***

Hồ Chí Minh

20/05/2021

Van Cầu Hơi Wcb Ansi Gang Mặt Bích 80A

Van Cầu Hơi Wcb Ansi Gang Mặt Bích 80A

3,5 triệu

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn Đông Hòa, Di An, Bình Dương, Việt Nam

0963 *** ***

Hồ Chí Minh

20/05/2021

Van Cầu Hơi Wcb Ansi Gang Mặt Bích 20A

Van Cầu Hơi Wcb Ansi Gang Mặt Bích 20A

1,25 triệu

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn Đông Hòa, Di An, Bình Dương, Việt Nam

0963 *** ***

Hồ Chí Minh

20/05/2021

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 20A

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 20A

1,2 triệu

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn Đông Hòa, Di An, Bình Dương, Việt Nam

0918 *** ***

Hồ Chí Minh

20/05/2021

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 40A

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 40A

2,645 triệu

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn Đông Hòa, Di An, Bình Dương, Việt Nam

0963 *** ***

Hồ Chí Minh

20/05/2021

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 Dn100

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 Dn100

5,6 triệu

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn Đông Hòa, Di An, Bình Dương, Việt Nam

0963 *** ***

Hà Nội

20/05/2021

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 300A

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 300A

11,02 triệu

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn Đông Hòa, Di An, Bình Dương, Việt Nam

0963 *** ***

Hồ Chí Minh

20/05/2021

Van Cổng Hơi Mặt Bích Ss304, Ss316 Dn50

Van Cổng Hơi Mặt Bích Ss304, Ss316 Dn50

2,5 triệu

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn Đông Hòa, Di An, Bình Dương, Việt Nam

0918 *** ***

Hồ Chí Minh

02/04/2021

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 80A

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 80A

4,2 triệu

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn Đông Hòa, Di An, Bình Dương, Việt Nam

0963 *** ***

Hồ Chí Minh

02/04/2021

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 65A

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 65A

3,9 triệu

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn Đông Hòa, Di An, Bình Dương, Việt Nam

0963 *** ***

Hồ Chí Minh

20/05/2021

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 Dn150

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 Dn150

9,6 triệu

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn Đông Hòa, Di An, Bình Dương, Việt Nam

0963 *** ***

Hà Nội

20/05/2021

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 Dn25

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 Dn25

1 triệu

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn Đông Hòa, Di An, Bình Dương, Việt Nam

0963 *** ***

Hà Nội

02/04/2021

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 Dn65

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 Dn65

2,6 triệu

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn Đông Hòa, Di An, Bình Dương, Việt Nam

0963 *** ***

Hà Nội

20/05/2021

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 Dn200

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 Dn200

9,9 triệu

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn Đông Hòa, Di An, Bình Dương, Việt Nam

0963 *** ***

Hà Nội

20/05/2021

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 Dn125

Van Cầu Gang Hơi Chịu Nhiệt Wcb Kết Nối Mặt Bích Class 150 Dn125

9 triệu

Cty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn Đông Hòa, Di An, Bình Dương, Việt Nam

0963 *** ***

Hà Nội

20/05/2021