Kết quả tìm kiếm "tranh thêu thiếu nữ"

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Phương Đông Áo Trắng Ôm Bình Sứ

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Phương Đông Áo Trắng Ôm Bình Sứ

160.000

Lê Trương Hồng Phương Khanh 122/2D Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

11/04/2015

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Ngồi Trong Căn Phòng Vắng

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Ngồi Trong Căn Phòng Vắng

190.000

Lê Trương Hồng Phương Khanh 122/2D Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

30/09/2015

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Mặc Áo Yếm Đỏ Và Hương Sen Thơm

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Mặc Áo Yếm Đỏ Và Hương Sen Thơm

180.000

Lê Trương Hồng Phương Khanh 122/2D Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

04/10/2015

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Áo Yếm Lưng Trần Ôm Bó Hoa Sen Hồng

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Áo Yếm Lưng Trần Ôm Bó Hoa Sen Hồng

190.000

Lê Trương Hồng Phương Khanh 122/2D Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

05/10/2015

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Khỏa Thân Trong Gió

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Khỏa Thân Trong Gió

250.000

Lê Trương Hồng Phương Khanh 122/2D Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

29/03/2015

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Và Bình Minh Trên Thành Phố

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Và Bình Minh Trên Thành Phố

230.000

Lê Trương Hồng Phương Khanh 122/2D Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

27/04/2015

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Mặc Áo Yếm Ngồi Bên Sen Hồng

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Mặc Áo Yếm Ngồi Bên Sen Hồng

120.000

Lê Trương Hồng Phương Khanh 122/2D Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

08/06/2015

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Tóc Đen Khỏa Thân Trong Gió

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Tóc Đen Khỏa Thân Trong Gió

170.000

Lê Trương Hồng Phương Khanh 122/2D Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

03/05/2015

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Tóc Đen Và Vẻ Đẹp Sắc Sảo

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Tóc Đen Và Vẻ Đẹp Sắc Sảo

180.000

Lê Trương Hồng Phương Khanh 122/2D Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

11/04/2015

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Áo Trắng Và Hoa Lily

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Áo Trắng Và Hoa Lily

170.000

Lê Trương Hồng Phương Khanh 122/2D Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

15/04/2015

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Mặc Áo Dài Trắng Ngồi Trên Bậc Thang

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Mặc Áo Dài Trắng Ngồi Trên Bậc Thang

180.000

Lê Trương Hồng Phương Khanh 122/2D Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

28/09/2015

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Mặc Áo Dài Trắng Và Sắc Thu Vàng

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Mặc Áo Dài Trắng Và Sắc Thu Vàng

160.000

Lê Trương Hồng Phương Khanh 122/2D Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

03/10/2015

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Và Vẻ Đẹp Tinh Khôi

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Và Vẻ Đẹp Tinh Khôi

160.000

Lê Trương Hồng Phương Khanh 122/2D Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

03/04/2015

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Tóc Vàng Khỏa Thân Ngồi Quay Lưng

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Tóc Vàng Khỏa Thân Ngồi Quay Lưng

180.000

Lê Trương Hồng Phương Khanh 122/2D Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

08/04/2015

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Mặc Áo Yếm Xanh Lục Bên Ao Sen

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Mặc Áo Yếm Xanh Lục Bên Ao Sen

240.000

Lê Trương Hồng Phương Khanh 122/2D Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận

9333 *** ***

Hồ Chí Minh

24/09/2015

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Mặc Áo Yếm Ngủ Bên Chiếc Lá Sen

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Mặc Áo Yếm Ngủ Bên Chiếc Lá Sen

180.000

Lê Trương Hồng Phương Khanh 122/2D Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

09/10/2015

Tranh Thêu Chữ Thập Nude, Người Đẹp, Thiếu Nữ, Cô Gái, Chân Dung Đồng Giá 200K

Tranh Thêu Chữ Thập Nude, Người Đẹp, Thiếu Nữ, Cô Gái, Chân Dung Đồng Giá 200K

200.000

Lê Trương Hồng Phương Khanh 122/2D Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

07/01/2015

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Khỏa Thân Ngủ Trong Rừng

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Khỏa Thân Ngủ Trong Rừng

180.000

Lê Trương Hồng Phương Khanh 122/2D Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

09/03/2015

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Áo Xanh Trong Vườn Hoa Mãn Đình Hồng

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Áo Xanh Trong Vườn Hoa Mãn Đình Hồng

170.000

Lê Trương Hồng Phương Khanh 122/2D Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

10/04/2015

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Và Vẻ Đẹp Ngây Thơ

Tranh Thêu Chữ Thập Thiếu Nữ Và Vẻ Đẹp Ngây Thơ

190.000

Lê Trương Hồng Phương Khanh 122/2D Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

20/09/2015