Kết quả tìm kiếm "thuê nhà khu tây sơn"

Cần Cho Thuê Nhà Gấp Nhà 120M X 4,5 Tầng 25 Triệu/Tháng Khu Chùa Bộc Tây Sơn ...

0983 *** ***

Hà Nội

03/04/2015

Cần Cho Thuê Nhà Gấp Nhà 120M X 4,5 Tầng 24 Triệu/Tháng Khu Chùa Bộc Tây Sơn ...

0983 *** ***

Hà Nội

18/04/2015

Cho Thuê Nhà Khu Ngã Tư Sở Nguyễn Trãi Tây Sơn 85M 6 Tầng 42 Triệu/Tháng ......

0983 *** ***

Hà Nội

27/04/2015

Cho Thuê Nhà Khu Ngã Tư Sở Nguyễn Trãi Tây Sơn 85M 6 Tầng 42 Triệu/Tháng ......

0983 *** ***

Hà Nội

07/03/2015

Cho Thuê Nhà Khu Ngã Tư Sở Nguyễn Trãi Tây Sơn 85M 6 Tầng 42 Triệu/Tháng ......

0983 *** ***

Hà Nội

11/04/2015

Cho Thuê Văn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383)

Cho Thuê Văn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383)

Cho Thuê V Ăn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383) Cho Thuê Văn Phòng , Tòa Nhà Văn Phòng Hạng B Diện Tích Sàn 500M2. Diện Tích Cho Thuê Từ 100M2 &Ndash; 500M2. Giá Cho Thuê: $10/M2 ( Vat + Phí Dịch Vụ) L
Nguyễn Thái Anh

0985 *** ***

Hà Nội

29/05/2013

Cho Thuê Văn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383)

Cho Thuê Văn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383)

Cho Thuê V Ăn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383) Cho Thuê Văn Phòng , Tòa Nhà Văn Phòng Hạng B Diện Tích Sàn 500M2. Diện Tích Cho Thuê Từ 100M2 &Ndash; 500M2. Giá Cho Thuê: $9/M2 ( Vat + Phí Dịch Vụ) Li
Nguyễn Thái Anh

0985 *** ***

Hà Nội

23/08/2013

Cho Thuê Văn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383)

Cho Thuê Văn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383)

Cho Thuê V Ăn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383) Cho Thuê Văn Phòng , Tòa Nhà Văn Phòng Hạng B Diện Tích Sàn 500M2. Diện Tích Cho Thuê Từ 100M2 &Ndash; 500M2. Giá Cho Thuê: $9/M2 ( Vat + Phí Dịch Vụ) Li
Nguyễn Thái Anh

0985 *** ***

Hà Nội

23/08/2013

Cho Thuê Văn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383)

Cho Thuê Văn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383)

Cho Thuê V Ăn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383) Cho Thuê Văn Phòng , Tòa Nhà Văn Phòng Hạng B Diện Tích Sàn 500M2. Diện Tích Cho Thuê Từ 100M2 &Ndash; 500M2. Giá Cho Thuê: $10/M2 ( Vat + Phí Dịch Vụ) L
Nguyễn Thái Anh

0985 *** ***

Hà Nội

03/05/2013

Cho Thuê Văn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383)

Cho Thuê Văn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383)

Cho Thuê V Ăn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383) Cho Thuê Văn Phòng , Tòa Nhà Văn Phòng Hạng B Diện Tích Sàn 500M2. Diện Tích Cho Thuê Từ 100M2 &Ndash; 500M2. Giá Cho Thuê: $9/M2 ( Vat + Phí Dịch Vụ) Li
Nguyễn Thái Anh Công Ty Cp Đầu Tư Bic Việt Nam

0985 *** ***

Hà Nội

23/08/2013

Cho Thuê Văn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383)

Cho Thuê Văn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383)

Cho Thuê V Ăn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383) Cho Thuê Văn Phòng , Tòa Nhà Văn Phòng Hạng B Diện Tích Sàn 500M2. Diện Tích Cho Thuê Từ 100M2 &Ndash; 500M2. Giá Cho Thuê: $9/M2 ( Vat + Phí Dịch Vụ) Li
Nguyễn Thái Anh

0985 *** ***

Hà Nội

03/10/2013

Cho Thuê Văn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383)

Cho Thuê Văn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383)

Cho Thuê V Ăn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383) Cho Thuê Văn Phòng , Tòa Nhà Văn Phòng Hạng B Diện Tích Sàn 500M2. Diện Tích Cho Thuê Từ 100M2 &Ndash; 500M2. Giá Cho Thuê: $10/M2 ( Vat + Phí Dịch Vụ) L
Nguyễn Thái Anh

0985 *** ***

Hà Nội

29/05/2013

Cho Thuê Văn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383)

Cho Thuê Văn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383)

Cho Thuê V Ăn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383) Cho Thuê Văn Phòng , Tòa Nhà Văn Phòng Hạng B Diện Tích Sàn 500M2. Diện Tích Cho Thuê Từ 100M2 &Ndash; 500M2. Giá Cho Thuê: $9/M2 ( Vat + Phí Dịch Vụ) Li
Nguyễn Thái Anh

0985 *** ***

Hà Nội

23/08/2013

Cho Thuê Văn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383)

Cho Thuê Văn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383)

Cho Thuê V Ăn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383) Cho Thuê Văn Phòng , Tòa Nhà Văn Phòng Hạng B Diện Tích Sàn 500M2. Diện Tích Cho Thuê Từ 100M2 &Ndash; 500M2. Giá Cho Thuê: $9/M2 ( Vat + Phí Dịch Vụ) Li
Nguyễn Thái Anh

0985 *** ***

Hà Nội

10/10/2013

Cho Thuê Văn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383)

Cho Thuê Văn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383)

Cho Thuê V Ăn Phòng Diện Tích 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa (098.525.7383) Cho Thuê Văn Phòng , Tòa Nhà Văn Phòng Hạng B Diện Tích Sàn 500M2. Diện Tích Cho Thuê Từ 100M2 &Ndash; 500M2. Giá Cho Thuê: $9/M2 ( Vat + Phí Dịch Vụ) Li
Nguyễn Thái Anh

0985 *** ***

Hà Nội

15/10/2013

Cho Thuê Văn Phòng Dt 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa ( Thái Anh - 098.525.7383)

Cho Thuê Văn Phòng Dt 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa ( Thái Anh - 098.525.7383)

Cho Thuê V Ăn Phòng Dt 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa ( Thái Anh - 098.525.7383) Cho Thuê Văn Phòng , Tòa Nhà Vp Hạng B Dt Sàn 500M2. Diện Tích Cho Thuê Từ 100M2 &Ndash; 500M2. Giá Cho Thuê: $10/M2 ( Vat + Phí Dv) Liên Hệ: Thái A
Nguyễn Thái Anh

0985 *** ***

Hà Nội

26/04/2013

Cho Thuê Văn Phòng Dt 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa ( Thái Anh - 098.525.7383)

Cho Thuê Văn Phòng Dt 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa ( Thái Anh - 098.525.7383)

Cho Thuê V Ăn Phòng Dt 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa ( Thái Anh - 098.525.7383) Cho Thuê Văn Phòng , Tòa Nhà Vp Hạng B Dt Sàn 500M2. Diện Tích Cho Thuê Từ 100M2 &Ndash; 500M2. Giá Cho Thuê: $10/M2 ( Vat + Phí Dv) Liên Hệ: Thái A
Nguyễn Thái Anh

0985 *** ***

Hà Nội

26/04/2013

Cho Thuê Văn Phòng Dt 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa ( Thái Anh - 098.525.7383)

Cho Thuê Văn Phòng Dt 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa ( Thái Anh - 098.525.7383)

Cho Thuê V Ăn Phòng Dt 100M2 - 500M2 Khu Vực Tây Sơn Quận Đống Đa ( Thái Anh - 098.525.7383) Cho Thuê Văn Phòng , Tòa Nhà Vp Hạng B Dt Sàn 500M2. Diện Tích Cho Thuê Từ 100M2 &Ndash; 500M2. Giá Cho Thuê: $10/M2 ( Vat + Phí Dv) Liên Hệ: Thái A
Nguyễn Thái Anh

0985 *** ***

Hà Nội

26/04/2013

Chính Chủ Cần Bán Nhà Khu Phố Tây An Thượng, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Chính Chủ Cần Bán Nhà Khu Phố Tây An Thượng, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

10 tỷ

Chính Chủ Dương Tự Quán, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

0903 *** ***

Đà Nẵng

22/11/2021

Thuê Căn Hộ Giá Rẻ - Khu Vực Sơn Trà

Thuê Căn Hộ Giá Rẻ - Khu Vực Sơn Trà

10 triệu

Thanh Lý 535 Tran Hung Dao, Son Tra, Da Nang

0911 *** ***

Đà Nẵng

10/06/2022