Kết quả tìm kiếm "thuê đất kcn bắc ninh"

Chính Chủ Cần Bán Lô Đất Tại Nút Cao Tốc Bắc Nam

Chính Chủ Cần Bán Lô Đất Tại Nút Cao Tốc Bắc Nam

1,1 tỷ

Nguyễn Văn Tùng Phú Lộc Hậu Lộc Thanh Hoá

Thanh Hoá

09/03/2022

Cho Thuê Kho Xưởng Kcn Bắc Ninh

Cho Thuê Kho Xưởng Kcn Bắc Ninh

1 tỷ

Nguyễn Đăng Tiến

0384 *** ***

Bắc Ninh

12/04/2023

Cho Thuê Xưởng 3000M Kcn Bắc Ninh

Cho Thuê Xưởng 3000M Kcn Bắc Ninh

260 triệu

Nguyễn Đăng Tiến 282 An Bình

0384 *** ***

Bắc Ninh

25/04/2023

Cho Thuê 15000M Xưởng Kcn Bắc Ninh

Cho Thuê 15000M Xưởng Kcn Bắc Ninh

1,5 tỷ

Nguyễn Đăng Tiến 280 An Thịnh

0384 *** ***

Bắc Ninh

25/04/2023

Cho Thuê Kho Logictis Kcn Bắc Ninh

Cho Thuê Kho Logictis Kcn Bắc Ninh

1,1 tỷ

Nguyễn Đăng Tiến

0384 *** ***

Bắc Ninh

10/04/2023

Cho Thuê Xưởng Epe Kcn Bắc Ninh

Cho Thuê Xưởng Epe Kcn Bắc Ninh

800 triệu

Nguyễn Đăng Tiến 285, Nội Duệ, Tiên Du

0384 *** ***

Bắc Ninh

30/06/2023

Cho Thuê Xưởng Kcn Đại Đông - Bắc Ninh

Cho Thuê Xưởng Kcn Đại Đông - Bắc Ninh

135 triệu

Nguyễn Đăng Tiến 285 Đại Đồng

0384 *** ***

Bắc Ninh

25/04/2023

Cho Thuê 3500M Xưởng Mới Kcn Bắc Ninh

Cho Thuê 3500M Xưởng Mới Kcn Bắc Ninh

329 triệu

Nguyễn Đăng Tiến 282, An Bình, Thuận Thành

0384 *** ***

Bắc Ninh

25/09/2023

Cho Thuê Kho Logictic 8000M Kcn Bắc Ninh

Cho Thuê Kho Logictic 8000M Kcn Bắc Ninh

720 triệu

Nguyễn Đăng Tiến 16, Chờ, Yên Phong

0384 *** ***

Bắc Ninh

31/07/2023

Cho Thuê Kho Xưởng Kcn Đại Đồng - Bắc Ninh

Cho Thuê Kho Xưởng Kcn Đại Đồng - Bắc Ninh

137 triệu

Nguyễn Đăng Tiến 285 Đại Đồng

0384 *** ***

Bắc Ninh

22/04/2023

Cho Thuê Kho Xưởng Kcn Quế Võ - Bắc Ninh

Cho Thuê Kho Xưởng Kcn Quế Võ - Bắc Ninh

350 triệu

Nguyễn Đăng Tiến 18 Đại Phúc

0384 *** ***

Bắc Ninh

25/06/2023

Cho Thuê Xưởng Tại Kcn Tiên Sơn. Bắc Ninh

Cho Thuê Xưởng Tại Kcn Tiên Sơn. Bắc Ninh

112 triệu

Tuấn Nguyễn Kcn Tiên Sơn. Bắc Ninh

0912 *** ***

Bắc Ninh

20/05/2023

Cho Thuê Xưởng 2900M Kcn Quế Võ - Bắc Ninh

Cho Thuê Xưởng 2900M Kcn Quế Võ - Bắc Ninh

240 triệu

Nguyễn Đăng Tiến 18, Bằng An, Quế Võ

0384 *** ***

Bắc Ninh

27/07/2023

Cho Thuê Xưởng Mới 2600M 8000M Kcn Bắc Ninh

Cho Thuê Xưởng Mới 2600M 8000M Kcn Bắc Ninh

199 triệu

Nguyễn Đăng Tiến 18, Bằng An, Quế Võ

0384 *** ***

Bắc Ninh

25/08/2023

Chính Chủ Bán 4 Sào 2 Đất View Biển Tuy Phong Bắc Bình. Mặt Tiền Đường Nhựa Đi B

Chính Chủ Bán 4 Sào 2 Đất View Biển Tuy Phong Bắc Bình. Mặt Tiền Đường Nhựa Đi B

1,2 tỷ

Kiều Loan Lê Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Bình Thuận

26/05/2023

Chio Thuê 2700M Kho Xưởng Kcn Đại Đồng - Bắc Ninh

Chio Thuê 2700M Kho Xưởng Kcn Đại Đồng - Bắc Ninh

200 triệu

Nguyễn Đăng Tiến 285 Đại Đồng

0384 *** ***

Bắc Ninh

06/05/2023

Cho Thuê Kho Xưởng Fdi Epe 8600M Kcn Bắc Ninh

Cho Thuê Kho Xưởng Fdi Epe 8600M Kcn Bắc Ninh

666 triệu

Nguyễn Đăng Tiến 285, Đại Đồng, Tiên Du

0384 *** ***

Bắc Ninh

30/07/2023

Cho Thuê Kho Xưởng Ngoài Kcn Yên Phong - Bắc Ninh

Cho Thuê Kho Xưởng Ngoài Kcn Yên Phong - Bắc Ninh

40 triệu

Nguyễn Đăng Tiến 16 Chờ

0384 *** ***

Bắc Ninh

21/04/2023

Cho Thuê Kho Xưởng Gần Kcn Quế Võ- Bắc Ninh

Cho Thuê Kho Xưởng Gần Kcn Quế Võ- Bắc Ninh

60 triệu

Nguyễn Đăng Tiến Phương Liễu

0384 *** ***

Bắc Ninh

11/04/2023

Cho Thuê Kho Xướng Mới Kcn Thuận Thành - Bắc Ninh

Cho Thuê Kho Xướng Mới Kcn Thuận Thành - Bắc Ninh

1 tỷ

Nguyễn Đăng Tiến 282 An Bình

0384 *** ***

Bắc Ninh

19/06/2023