Kết quả tìm kiếm "thiết bị số quang điện"

Cảm Biến Quang Banner Qs186Le -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Banner Qs186Le -Cty Thiết Bị Điện Số 1

14.500

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

16/02/2022

Cảm Biến Quang Ifm 06H204 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Ifm 06H204 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

21.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

04/12/2021

Cảm Biến Quang Ifm 06H204 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Ifm 06H204 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

03/12/2021

Cz-V1 Cảm Biến Quang Điện Keyence - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cz-V1 Cảm Biến Quang Điện Keyence - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

04/12/2021

Cảm Biến Quang Omron E3S-5E4 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Omron E3S-5E4 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.600

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

06/12/2021

Cảm Biến Quang Sick Wl280 - 2H4331 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Sick Wl280 - 2H4331 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.222

Võ Trọng Trí 141/50E, Đường Số 28, P6, Q Gò Vấp

0903 *** ***

Hồ Chí Minh

18/08/2022

Cảm Biến Quang Sick Gl10-P1212 Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Sick Gl10-P1212 Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.555

Võ Trọng Trí 141/50E, Đường Số 28, P6, Q Gò Vấp

0903 *** ***

Hồ Chí Minh

3 ngày trước

Cảm Biến Quang Panasonic Eq-34 Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Panasonic Eq-34 Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.222

Võ Trọng Trí 141/50E, Đường Số 28, P6, Q Gò Vấp

0903 *** ***

Hồ Chí Minh

08/09/2022

Cảm Biến Quang Omron E3F3-D12 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Omron E3F3-D12 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

21/08/2022

Cảm Biến Quang Sick Gtb6-P1211 Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Sick Gtb6-P1211 Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.222

Võ Trọng Trí 141/50E, Đường Số 28, P6, Q Gò Vấp

0903 *** ***

Hồ Chí Minh

16/09/2022

Pz-G42N Cảm Biến Quang Keyence - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Pz-G42N Cảm Biến Quang Keyence - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

01/12/2021

Cảm Biến Quang Keyence Fs-V32 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Keyence Fs-V32 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

15.200

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

22/02/2022

Cảm Biến Quang Omron E3Fb-Rn21 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Omron E3Fb-Rn21 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

30/03/2022

Cảm Biến Quang Omron E32-T14 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Omron E32-T14 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

13.700

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

23/03/2022

Cảm Biến Quang Omron E3S-Ar11 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Omron E3S-Ar11 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.000

Trần Gia Bảo 141/50E, Đường 28, P.6, Q.gò Vấp, Tp.hồ Chí Minh

0903 *** ***

Toàn quốc

07/04/2022

Cảm Biến Quang Omron E3F3-T61 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Omron E3F3-T61 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.600

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

30/03/2022

Cảm Biến Quang Kfps Kp-Eg01N- Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Kfps Kp-Eg01N- Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.222

Võ Trọng Trí 141/50E, Đường Số 28, P6, Q Gò Vấp

0903 *** ***

Hồ Chí Minh

31/08/2022

Cảm Biến Quang Omron Ee-Sx670A -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Omron Ee-Sx670A -Cty Thiết Bị Điện Số 1

16.300

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

01/03/2022

Cảm Biến Quang Sick Wt9-2N130 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Sick Wt9-2N130 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.000

Trần Gia Bảo 141/50E, Đường 28, P.6, Q.gò Vấp, Tp.hồ Chí Minh

0903 *** ***

Hồ Chí Minh

30/03/2022

Cảm Biến Quang Keyence Fu-68 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Keyence Fu-68 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

05/03/2022