Kết quả tìm kiếm "thiết bị khởi động"

Khởi Động Từ Clk-26J-P6Togami - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Khởi Động Từ Clk-26J-P6Togami - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Clk-26J-P6 Khởi Động Từ Togami - Thiết Bị Điện Mỹ Kim Clk -15J20-P6C, ... Clk -15J31- P6 ,. Clk -15J40- P6 , ... Clk -15J40-S642C,. Clk -15Jf31, Magnetic Contactor Clk - 26J - P6 Coil 220V- 28A 440V- 18A 50Hz ️ Công Ty Tnhh Thiết Bị Điện Mỹ...
Phạm Huỳnh Mai Số 21, Đường 42, Kp. 6, P. Linh Chiểu

0907 *** ***

Toàn quốc

08/10/2021

Khởi Động Từ Schneider Lc1Dt40F7C -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Schneider Lc1Dt40F7C -Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

17/01/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Ts5022-0An2 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Ts5022-0An2 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.800

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

04/08/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Ts5222-0Ag2 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Ts5222-0Ag2 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.300

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

04/08/2022

Khởi Động Từ Siemes 3Ts5022-0An2 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemes 3Ts5022-0An2 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.222

Võ Trọng Trí 141/50E, Đường Số 28, P6, Q Gò Vấp

0903 *** ***

Hồ Chí Minh

05/08/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Ts5222-0Ag2 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Ts5222-0Ag2 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

08/08/2022

3Th8244-0Xp0 Khởi Động Từ Siemens -Cty Thiết Bị Điện Số 1

3Th8244-0Xp0 Khởi Động Từ Siemens -Cty Thiết Bị Điện Số 1

8.300

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

20/05/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Th4031-0Xf0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Th4031-0Xf0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.300

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

08/09/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4422-0Xp0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4422-0Xp0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

08/09/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4622-0Xf0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4622-0Xf0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

29/09/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4622-0Xl2 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4622-0Xl2 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

9.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

29/09/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Tb4022-0A -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tb4022-0A -Cty Thiết Bị Điện Số 1

9.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

09/10/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Tb4022-0Xm0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tb4022-0Xm0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

25/10/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4411-0Xm0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4411-0Xm0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

08/11/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Th4244-0Ap0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Th4244-0Ap0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

01/12/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Th4244-0Af0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Th4244-0Af0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

14.500

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

01/12/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4822-0Xf0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4822-0Xf0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

03/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4722-0Xg0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4722-0Xg0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

9.900

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

03/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Tf3300-0Xm0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf3300-0Xm0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.700

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

06/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Rt5054-1Ap36 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Rt5054-1Ap36 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

18/03/2022