Kết quả tìm kiếm "thiết bị khởi động tô"

Khởi Động Từ Schneider Lc1E0601M5N -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Schneider Lc1E0601M5N -Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

17/01/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Th4244-0Ab0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Th4244-0Ab0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

14.600

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

01/12/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4722-0Xg0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4722-0Xg0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

17.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

25/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4222-0Xm0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4222-0Xm0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

18.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

26/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Rt5054-1Ap36 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Rt5054-1Ap36 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

18/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Tf5422-0Xp0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf5422-0Xp0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.700

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

20/03/2022

Khởi Động Từ Togami Clk-15J40C -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Togami Clk-15J40C -Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

30/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4422-0Xq0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4422-0Xq0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

03/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4722-0Xg0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4722-0Xg0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

9.900

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

03/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Tb4217-0Am0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tb4217-0Am0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.300

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

24/02/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4822-0Xf0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4822-0Xf0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

03/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Rt5055-6Ap36 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Rt5055-6Ap36 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

18/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4644-0Xg0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4644-0Xg0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

8.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

31/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Rt5044-1An20 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Rt5044-1An20 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

16.200

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

16/06/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Rt5045-1Ag20 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Rt5045-1Ag20 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

16/05/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Tf42-22E Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf42-22E Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.222

Võ Trọng Trí 141/50E, Đường Số 28, P6, Q Gò Vấp

0903 *** ***

Hồ Chí Minh

5 ngày trước

Khởi Động Từ Siemens 3Th4244-0Ab0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Th4244-0Ab0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.900

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

01/12/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Th4031-1Xb4 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Th4031-1Xb4 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

11/02/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Tf3010-0X -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf3010-0X -Cty Thiết Bị Điện Số 1

17.100

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

25/03/2022