Kết quả tìm kiếm "thiết bị cảm biến fotek"

Cảm Biến Fotek A3R-1Mxp - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Fotek A3R-1Mxp - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

14/02/2022

Cảm Biến Fotek Ql-05N - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Fotek Ql-05N - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.900

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

05/05/2022

Cảm Biến Fotek Ex-03N - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Fotek Ex-03N - Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.200

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

08/06/2021

Cảm Biến Fotek A3R-2Mx - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Fotek A3R-2Mx - Cty Thiết Bị Điện Số 1

9.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

06/05/2022

Cảm Biến Fotek Ql-05N -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Fotek Ql-05N -Cty Thiết Bị Điện Số 1

9.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

26/05/2022

Cảm Biến Fotek A3R-2Mx -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Fotek A3R-2Mx -Cty Thiết Bị Điện Số 1

8.700

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

27/05/2022

Cảm Biến Fotek Fc-12V - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Fotek Fc-12V - Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

16/06/2022

Cảm Biến Fotek A3R-2Mx -Cty Thiết Bị Điện Số 1 Tốt Nhất

Cảm Biến Fotek A3R-2Mx -Cty Thiết Bị Điện Số 1 Tốt Nhất

18.200

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

30/07/2022

Cảm Biến Fotek Cp18-30Nb, Cảm Biến Fotek R18-10X, Cảm Biến Fotek T18-3Mnb + 18T

0904 *** ***

Toàn quốc

17/05/2023

Cảm Biến Fotek Pm12-04N, Cảm Biến Fotek Pm30-15N, Cảm Biến Fotek Ql-08Nb

0904 *** ***

Toàn quốc

10/06/2022