Kết quả tìm kiếm "thanh lý giàn net"

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ &Hellip; Main : Main G41Intel Fpt Full Onboard ... Chĩnh Hãng. Cpu : Dual 3.0Ghz (2Cpu) &Hellip; Hàng Box Ram : Ram 2Gb Bus 1333&Hellip;Chính Hãng Hdd : Ổ Cứng 80Gb Sata Samsung Fpt&Hellip;Chính Hãng
Anh Anh 0947.486.761 Hà Nội

0947 *** ***

Hà Nội

03/11/2012

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ &Hellip; Main : Main G41Intel Fpt Full Onboard ... Chĩnh Hãng. Cpu : Dual 3.0Ghz (2Cpu) &Hellip; Hàng Box Ram : Ram 2Gb Bus 1333&Hellip;Chính Hãng Hdd : Ổ Cứng 80Gb Samsung Fpt&Hellip;Chính Hãng Vga
Nguyen Tùng 0914.579.044 Ha Noi

0914 *** ***

Hà Nội

09/11/2012

Bán Thanh Lý Giàn Net 20 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 20 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 20 Máy Giá Rẻ &Hellip; Main : Main G41Intel Fpt Full Onboard ... Chĩnh Hãng. Cpu : Dual Core E5800 Bus 800 Fan Chuẩn&Hellip; Ram : Ram 2Gb Bus 1333&Hellip;Chính Hãng Hdd : Ổ Cứng 80Gb Samsung Fpt&Hellip;Chính Hãng
Thuy 0914579048 Hà Nội

0914 *** ***

Hà Nội

12/11/2012

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ &Hellip; Main : Main G41Intel Fpt Full Onboard ... Chĩnh Hãng. Cpu : Dual 3.0Ghz (2Cpu) &Hellip; Hàng Box Ram : Ram 2Gb Bus 1333&Hellip;Chính Hãng Hdd : Ổ Cứng 80Gb Samsung Fpt&Hellip;Chính Hãng Vga
Thuy 0914579048 Hà Nội

0914 *** ***

Hà Nội

07/11/2012

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ &Hellip; Main : Main G41Intel Fpt Full Onboard ... Chĩnh Hãng. Cpu : Dual 3.0Ghz (2Cpu) &Hellip; Hàng Box Ram : Ram 2Gb Bus 1333&Hellip;Chính Hãng Hdd : Ổ Cứng 80Gb Samsung Fpt&Hellip;Chính Hãng Vga
Anh Anh 0947.486.761 Hà Nội

0947 *** ***

Hà Nội

08/11/2012

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ &Hellip; Main : Main G41Intel Fpt Full Onboard ... Chĩnh Hãng. Cpu : Dual 3.0Ghz (2Cpu) &Hellip; Hàng Box Ram : Ram 2Gb Bus 1333&Hellip;Chính Hãng Hdd : Ổ Cứng 80Gb Samsung Fpt&Hellip;Chính Hãng Vga
Thuy 0914579048 Hà Nội

0914 *** ***

Hà Nội

08/11/2012

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ &Hellip; Main : Main G41Intel Fpt Full Onboard ... Chĩnh Hãng. Cpu : Dual 3.0Ghz (2Cpu) &Hellip; Hàng Box Ram : Ram 2Gb Bus 1333&Hellip;Chính Hãng Hdd : Ổ Cứng 80Gb Sata Samsung Fpt&Hellip;Chính Hãng
Thuy 0914579048 Hà Nội

0914 *** ***

Hà Nội

02/11/2012

Bán Thanh Lý Giàn Net 20 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 20 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 20 Máy Giá Rẻ &Hellip; Main : Main G41Intel Fpt Full Onboard ... Chĩnh Hãng. Cpu : Dual Core E5800 Bus 800 Fan Chuẩn&Hellip; Ram : Ram 2Gb Bus 1333&Hellip;Chính Hãng Hdd : Ổ Cứng 80Gb Samsung Fpt&Hellip;Chính Hãng
0914.579.048( Thuy ) Số 112 Phố Khương Thượng ( Cạnh Ngã Tư Sở ) – Số 498 Trường Chinh Rẽ Vào Phố Khương Thượng

0914 *** ***

Hà Nội

12/11/2012

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ &Hellip; Main : Main G41Intel Fpt Full Onboard ... Chĩnh Hãng. Cpu : Dual 3.0Ghz (2Cpu) &Hellip; Hàng Box Ram : Ram 2Gb Bus 1333&Hellip;Chính Hãng Hdd : Ổ Cứng 80Gb Samsung Fpt&Hellip;Chính Hãng Vga
Anh Anh 0947.486.761 Hà Nội

0947 *** ***

Hà Nội

09/11/2012

Bán Thanh Lý Giàn Net 15 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 15 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 15 Máy Giá Rẻ &Hellip; Main : Main G31 Asus Full Lan- Sound Cpu : Intel Pen Dual 2Cpu (3.0Ghz) Bus 800 Ram : Ram 2Gb Bus 800 Dram Ii Kington Hdd : Ổ Cứng 80Gb Western Hard Disk Vga : Rời 1Gb-128Bit Nvidia Geforce
Anh Anh 0947.486.761 Hà Nội

0947 *** ***

Hà Nội

01/12/2012

Bán Thanh Lý Giàn Net 15 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 15 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 15 Máy Giá Rẻ &Hellip; Main : Main G31 Gigabyte Full Lan- Sound Cpu : Intel Pen Dual 2Cpu (3.0Ghz) Bus 800 Ram : Ram 2Gb Bus 800 Dram Ii Kington Hdd : Ổ Cứng 80Gb Seagate Hard Disk Vga : Rời 9500 Gt, 1Gb, Gddr2,
Cungdachiahai Hà Nội

0944 *** ***

Hà Nội

04/12/2012

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ &Hellip; Main : Main G41Intel Fpt Full Onboard ... Chĩnh Hãng. Cpu : Dual 3.0Ghz (2Cpu) &Hellip; Hàng Box Ram : Ram 2Gb Bus 1333&Hellip;Chính Hãng Hdd : Ổ Cứng 80Gb Samsung Fpt&Hellip;Chính Hãng Vga
Thuy 0914579048 Hà Nội

0914 *** ***

Hà Nội

10/11/2012

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ &Hellip; Main : Main G41Intel Fpt Full Onboard ... Chĩnh Hãng. Cpu : Dual 3.0Ghz (2Cpu) &Hellip; Hàng Box Ram : Ram 2Gb Bus 1333&Hellip;Chính Hãng Hdd : Ổ Cứng 80Gb Samsung Fpt&Hellip;Chính Hãng Vga
Nguyen Thuy Hn

0914 *** ***

Hà Nội

10/11/2012

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ &Hellip; Main : Main G41Intel Fpt Full Onboard ... Chĩnh Hãng. Cpu : Dual 3.0Ghz (2Cpu) &Hellip; Hàng Box Ram : Ram 2Gb Bus 1333&Hellip;Chính Hãng Hdd : Ổ Cứng 80Gb Samsung Fpt&Hellip;Chính Hãng Vga
Thuy 0914579048 Hà Nội

0914 *** ***

Hà Nội

12/11/2012

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ &Hellip; Main : Main G41Intel Fpt Full Onboard ... Chĩnh Hãng. Cpu : Dual 3.0Ghz (2Cpu) &Hellip; Hàng Box Ram : Ram 2Gb Bus 1333&Hellip;Chính Hãng Hdd : Ổ Cứng 80Gb Sata Samsung Fpt&Hellip;Chính Hãng
Anh Anh 0947.486.761 Hà Nội

0947 *** ***

Hà Nội

05/11/2012

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 21 Máy Giá Rẻ &Hellip; Main : Main G41Intel Fpt Full Onboard ... Chĩnh Hãng. Cpu : Dual 3.0Ghz (2Cpu) &Hellip; Hàng Box Ram : Ram 2Gb Bus 1333&Hellip;Chính Hãng Hdd : Ổ Cứng 80Gb Samsung Fpt&Hellip;Chính Hãng Vga
Nguyen Thuy Hn

0914 *** ***

Hà Nội

08/11/2012

Bán Thanh Lý Giàn Net 19 Bộ H71/G620 Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 19 Bộ H71/G620 Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 19 Bộ H71/G620 Giá Rẻ &Hellip; Main : Main H71 Intel Fpt Full Lan- Sound Cpu : Intel&Reg; Dual Core G620 Box Sandy Bridge Ram : Ram 2Gb Bus 1333 Dram 3 Kingmax Hdd : Ổ Cứng 80Gb Western Hard Disk Vga : 1Gb=1024Mb
Nguyen Tùng 0914.579.044 Ha Noi

0914 *** ***

Hà Nội

06/12/2012

Bán Thanh Lý Giàn Net 19 Bộ H71/G620 Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 19 Bộ H71/G620 Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 19 Bộ H71/G620 Giá Rẻ &Hellip; Main : Main H71 Intel Fpt Full Lan- Sound Cpu : Intel&Reg; Dual Core G620 Box Sandy Bridge Ram : Ram 2Gb Bus 1333 Dram 3 Kingmax Hdd : Ổ Cứng 80Gb Seagate Hard Disk Vga : 1Gb=1024Mb
0914.579.048( Thuy ) Số 112 Phố Khương Thượng ( Cạnh Ngã Tư Sở ) – Số 498 Trường Chinh Rẽ Vào Phố Khương Thượng

0914 *** ***

Hà Nội

10/12/2012

Bán Thanh Lý Giàn Net 19 Bộ H71/G620 Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 19 Bộ H71/G620 Giá Rẻ …

Bán Thanh Lý Giàn Net 19 Bộ H71/G620 Giá Rẻ &Hellip; Main : Main H71 Intel Fpt Full Lan- Sound Cpu : Intel&Reg; Dual Core G620 Box Sandy Bridge Ram : Ram 2Gb Bus 1333 Dram 3 Kingmax Hdd : Ổ Cứng 80Gb Seagate Hard Disk Vga : 1Gb=1024Mb
Trần Quỳnh Hoa Hà Nội

0946 *** ***

Hà Nội

08/12/2012

Bán Thanh Lý Giàn Net 25 Máy Giá Rẻ … Dt: 0914.579.048

Bán Thanh Lý Giàn Net 25 Máy Giá Rẻ … Dt: 0914.579.048

Main : Gigabyte G31 Full Onboard. Cpu : Dual Core E2200 ( 2.2X2Ghz) Hàng Box. Ram : 1Gb Kington Bus 800. Hdd : 80Gb Hard Disk 7200Rpm - 2Mb Cache. Vga : 384Mb Onboard. Case-N : Vỏ Nguồn Rất Đẹp Full Atx. Màn : Không Màn Hình. Còn
Nguyen Thuy Hn

0914 *** ***

Hà Nội

20/08/2012