Kết quả tìm kiếm "thép tấm chịu mòn"

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm360

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm360

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

14/12/2021

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox600/Xar600

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox600/Xar600

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

24/11/2021

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm360/Hardox360

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm360/Hardox360

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

16/12/2021

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox360/Xar360

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox360/Xar360

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

31/12/2021

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm360/Hardox360/

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm360/Hardox360/

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

05/01/2022

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm600/Hardox600

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm600/Hardox600

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

03/12/2021

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm600/Hardox600/Xar600,

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm600/Hardox600/Xar600,

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

09/11/2021

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Chất Lượng Cao

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Chất Lượng Cao

1 triệu

Anh Phương Tầng 10 Toà Nhà Ladeco, Số 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0345 *** ***

Toàn quốc

23/12/2021

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm360/Hardox600/Xar600

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm360/Hardox600/Xar600

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0559 *** ***

Hà Nội

07/01/2022

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm600/Hardox600/Xar600

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm600/Hardox600/Xar600

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

28/12/2021

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox450/Xar450 Nm600

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox450/Xar450 Nm600

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

17/12/2021

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox400 Hardox450/Xar450

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox400 Hardox450/Xar450

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

27/12/2021

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm360/Hardox360/Xar360

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm360/Hardox360/Xar360

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

13/12/2021

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm400/Hardox400, Nm600/Hardox600

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm400/Hardox400, Nm600/Hardox600

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

29/12/2021

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Thép :Nm400 Nm450/Hardox450 Hardox600/Xar600

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Thép :Nm400 Nm450/Hardox450 Hardox600/Xar600

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

21/12/2021

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm360/Hardox360/Xar360/Hardox400,

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm360/Hardox360/Xar360/Hardox400,

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

28/12/2021

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm360/Nm360 X500/Xar450

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm360/Nm360 X500/Xar450

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

23/12/2021

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm360/Hardox360/Xar360 Nm500/Hardox500/Xar450

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm360/Hardox360/Xar360 Nm500/Hardox500/Xar450

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

21/12/2021

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm360/Hardox360/Xar360Nm600/Hardox600/Xar600

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm360/Hardox360/Xar360Nm600/Hardox600/Xar600

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0559 *** ***

Hà Nội

5 ngày trước

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm360/Hardox360/Xar360/Nm600/Hardox600/Xar600

Thép Tấm Chịu Mài Mòn Nm360/Hardox360/Xar360/Nm600/Hardox600/Xar600

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

23/12/2021