Kết quả tìm kiếm "thép đặc tròn"

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim 20Crnimo

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim 20Crnimo

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

28/12/2021

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim21Crmov5-7,

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim21Crmov5-7,

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

21/12/2021

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim 60Crmov

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim 60Crmov

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

09/11/2021

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim 20Crnimo,5Crnimo

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim 20Crnimo,5Crnimo

Tiêu Chuẩn: Nhật Bản (Jis), Mỹ ( Astm), Trung Quốc ( Gb)... Gía : Fob, Cif Hoặc Giao Tại Kho Khách Hàng. Quy Cách: Φ80Mm~340Mm (Thép Thanh Tròn Cán Nóng) Từ 120-1500.Ngoài Ra Nhà Máy Cấp Theo Yêu Cầu Khách Hàng. Ứng Dụng - Dùng Trong Công...
Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

01/10/2021

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim 45Crnimova,5Crmnmo

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim 45Crnimova,5Crmnmo

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

04/11/2021

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim 45Crnimova

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim 45Crnimova

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

23/11/2021

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim 20Crnimo, 60Crmov

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim 20Crnimo, 60Crmov

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

23/12/2021

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim 45Crnimova,20Crnimo, 60Crmov

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim 45Crnimova,20Crnimo, 60Crmov

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0559 *** ***

Hà Nội

11/01/2022

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim 21Crmov5-7

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim 21Crmov5-7

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

28/10/2021

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim 60Crmov, 20Crni2Mo

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim 60Crmov, 20Crni2Mo

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

31/12/2021

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim 20Crmnmô/Scm421,20Crnimo, 60Crmov

Thép Rèn Trụ Tròn/Cây Tròn Đặc Hợp Kim 20Crmnmô/Scm421,20Crnimo, 60Crmov

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

14/12/2021

Cây Inox Tròn Đặc Cây Inox Tròn Đặc 309S/Sus309S/ 06Cr23Ni13/ 309S

Cây Inox Tròn Đặc Cây Inox Tròn Đặc 309S/Sus309S/ 06Cr23Ni13/ 309S

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

29/12/2021

Cây Inox Tròn Đặc Sus317L

Cây Inox Tròn Đặc Sus317L

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

22/11/2021

Cây Inox Tròn Đặc 9Cr18Mo

Cây Inox Tròn Đặc 9Cr18Mo

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

24/11/2021

Cây Inox Tròn Đặc / Sus440C /

Cây Inox Tròn Đặc / Sus440C /

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

26/11/2021

Cây Inox Tròn Đặc , 440C

Cây Inox Tròn Đặc , 440C

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

15/12/2021

Láp Tròn/Thanh Tròn Đặc Inox 310S/Sus310S/06Cr25Ni20

Láp Tròn/Thanh Tròn Đặc Inox 310S/Sus310S/06Cr25Ni20

15.000

Unico Steel 1137 Đê La Thành , P.ngọc Khánh, Q.ba Đình, Hà Nội

0559 *** ***

Toàn quốc

03/12/2021

Cây Inox Tròn Đặc 06Cr23Ni13/ 309S

Cây Inox Tròn Đặc 06Cr23Ni13/ 309S

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

08/11/2021