Kết quả tìm kiếm "siemens 6sl3120 1te21"

Biến Tần Siemens 6Sl3120-1Te21-8Ac0 , 6Sl3120-1Te21-0Aa4 , 6Sl3120-1Te21-8Aa3Fghgfhfgh

0904 *** ***

Toàn quốc

16/03/2022

Biến Tần 6Sl3120-1Te21-8Aa3, Siemens 6Sl3120-1Te21-8Aa3, Thiết Bị Tự Động Hóa

0936 *** ***

Nam Định

23/02/2022

Biến Tần Siemens 6Sl3120-1Te21-0Aa3 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Biến Tần Siemens 6Sl3120-1Te21-0Aa3 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.600

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

22/06/2022

Biến Tần Siemens 6Sl3120-1Te21-0Aa3 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Biến Tần Siemens 6Sl3120-1Te21-0Aa3 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

11.500

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

23/06/2022

Motor Module S120 Siemens 6Sl3120-1Te21-0Ad0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Motor Module S120 Siemens 6Sl3120-1Te21-0Ad0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

1.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

19/05/2022

Biến Tần Sinamics Siemens 6Sl3120-1Te21-0Aa4 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Biến Tần Sinamics Siemens 6Sl3120-1Te21-0Aa4 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

9.800

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

19/07/2022

Motor Module S120 Siemens 6Sl3120-1Te21-0Ad0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Motor Module S120 Siemens 6Sl3120-1Te21-0Ad0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

16/05/2022

Biến Tần Sinamics Siemens 6Sl3120-1Te21-0Aa4 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Biến Tần Sinamics Siemens 6Sl3120-1Te21-0Aa4 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

9.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

21/07/2022

Biến Tần Siemens 6Sl3120-1Te21-0Aa3 -Cty Thiết Bị Điện Số 1 Tốt Nhất

Biến Tần Siemens 6Sl3120-1Te21-0Aa3 -Cty Thiết Bị Điện Số 1 Tốt Nhất

18.900

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

30/06/2022