Kết quả tìm kiếm "hóa chất samchun 0.1mol/l"

Hóa Chất 0.1Mol/L-Silver Nitrate Solution (N/10) Samchun Hàn Quốc Agno3 0.1N Sam

Hóa Chất 0.1Mol/L-Silver Nitrate Solution (N/10) Samchun Hàn Quốc Agno3 0.1N Sam

Hóa Chất 0.1Mol/L-Silver Nitrate Solution (N/10) Samchun Hàn Quốc Agno3 0.1N Samchun Dung Dịch Bạc Hóa Chất 0.1Mol/L-Silver Nitrate Solution (N/10) Samchun Hàn Quốc Agno3 0.1N Samchun Dung Dịch Bạc Hóa Chất 0.1Mol/L-Silver Nitrate Solution (N/10) Sam
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

11/11/2020

0.1Mol/L , Sodium Thiosulfate Solution , N/10 , Na2S2O3 , Samchun , Hàn Quốc

0.1Mol/L , Sodium Thiosulfate Solution , N/10 , Na2S2O3 , Samchun , Hàn Quốc

0.1Mol/L , Sodium Thiosulfate Solution , N/10 , Na2S2O3 , Samchun , Hàn Quốc 0.1Mol/L , Sodium Thiosulfate Solution , N/10 , Na2S2O3 , Samchun , Hàn Quốc 0.1Mol/L , Sodium Thiosulfate Solution , N/10 , Na2S2O3 , Samchun , Hàn Quốc Xuất Xứ Chính
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

11/12/2020

Hóa Chất Samchun Hàn Quốc L(+)-Ascorbic Acid , 99.5% A1181 C6H8O6

Hóa Chất Samchun Hàn Quốc L(+)-Ascorbic Acid , 99.5% A1181 C6H8O6

Hóa Chất Samchun Hàn Quốc L(+)-Ascorbic Acid , 99.5% A1181 C6H8O6 Hóa Chất Samchun Hàn Quốc L(+)-Ascorbic Acid , 99.5% A1181 C6H8O6 Hóa Chất Samchun Hàn Quốc L(+)-Ascorbic Acid , 99.5% A1181 C6H8O6 Hóa Chất Samchun Hàn Quốc L(+)-Ascorbic Acid , 99.5%
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

10/12/2020

Dung Dịch Chuẩn Độ 0.1Mol/L Hydrochloric Acid N/10 Hcl 0.1N Samchun Hàn Quốc Cha

Dung Dịch Chuẩn Độ 0.1Mol/L Hydrochloric Acid N/10 Hcl 0.1N Samchun Hàn Quốc Cha

Dung Dịch Chuẩn Độ 0.1Mol/L Hydrochloric Acid N/10 Hcl 0.1N Samchun Hàn Quốc Chai 1 Lít H0416 Dung Dịch Chuẩn Http://Hoachatnguyenphong.com/ Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

20/12/2020

Hóa Chất  Samchun , Hàn Quốc ,

Hóa Chất Samchun , Hàn Quốc ,

Hóa Chất Samchun - Hàn Quốc Http://Hoachatnguyenphong.com/Hoa-Chat-Samchun-Han-Quoc.html Mới Về Rất Nhiều. Nhập Trực Tiếp , Chất Lượng Tốt , Giá Cả Tốt . Lh : 0163 906 2525 (Có Zalo) - 033.906.2525 - 0916 675 909 Trantiensinh91@Gmail.com Hoachatnguye
Hoachatnguyenphong Ngõ 20 , Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội

0165 *** ***

Toàn quốc

15/07/2020

Hóa Chất Samchun Hàn Quốc Koh 1N 1 Mol/L Potassium Hydroxide Solution 1N 1Lít/Ch

Hóa Chất Samchun Hàn Quốc Koh 1N 1 Mol/L Potassium Hydroxide Solution 1N 1Lít/Ch

Hóa Chất Samchun Hàn Quốc Koh 1N 1 Mol/L Potassium Hydroxide Solution 1N 1Lít/Chai Http://Hoachatnguyenphong.com/ Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

09/09/2020

Hóa Chất Potassium Iodide, 99.5% Samchun Hàn Quốc Ki Kali Iot Samchun,Hàn Quốc

Hóa Chất Potassium Iodide, 99.5% Samchun Hàn Quốc Ki Kali Iot Samchun,Hàn Quốc

Hóa Chất Potassium Iodide, 99.5% Samchun Hàn Quốc Ki Kali Iot Samchun Hóa Chất Potassium Iodide, 99.5% Samchun Hàn Quốc Ki Kali Iot Samchun Hóa Chất Potassium Iodide, 99.5% Samchun Hàn Quốc Ki Kali Iot Samchun Hóa Chất Potassium Iodide, 99.5% Samchun
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

11/11/2020

Hóa Chất Methylene Blue Trihydrate 97% Samchun Hàn Quốc

Hóa Chất Methylene Blue Trihydrate 97% Samchun Hàn Quốc

Hóa Chất Methylene Blue Trihydrate 97% Samchun Hàn Quốc Hóa Chất Methylene Blue Trihydrate 97% Samchun Hàn Quốc Hóa Chất Methylene Blue Trihydrate 97% Samchun Hàn Quốc Hóa Chất Methylene Blue Trihydrate 97% Samchun Hàn Quốc Hóa Chất Methylene Blue
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

11/11/2020

Hóa Chất 2-Propanol,>99.8% Samchun Hàn Quốc Ipa Isopropyl Alcohol Samchun Chai 1

Hóa Chất 2-Propanol,>99.8% Samchun Hàn Quốc Ipa Isopropyl Alcohol Samchun Chai 1

Hóa Chất 2-Propanol,≫99.8% Samchun Hàn Quốc Ipa Isopropyl Alcohol Samchun Chai 1 Lít Hóa Chất 2-Propanol,≫99.8% Samchun Hàn Quốc Ipa Isopropyl Alcohol Samchun Chai 1 Lít Hóa Chất 2-Propanol,≫99.8% Samchun Hàn Quốc Ipa Isopropyl Alcohol Samch
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

11/11/2020

Hóa Chất Sym-Diphenylcarbazide(=1,5 Diphenylcarbohydrazide) Samchun Hàn Quốc Lọ

Hóa Chất Sym-Diphenylcarbazide(=1,5 Diphenylcarbohydrazide) Samchun Hàn Quốc Lọ

Hóa Chất Sym-Diphenylcarbazide(=1,5 Diphenylcarbohydrazide) Samchun Hàn Quốc Lọ 25G Hóa Chất Sym-Diphenylcarbazide(=1,5 Diphenylcarbohydrazide) Samchun Hàn Quốc Lọ 25G Hóa Chất Sym-Diphenylcarbazide(=1,5 Diphenylcarbohydrazide) Samchun Hàn Quốc Lọ 25
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

11/11/2020

Hóa Chất Samchun Hàn Quốc Sym-Diphenylcarbazide 1,5-Diphenylcarbohydrazide D0681

Hóa Chất Samchun Hàn Quốc Sym-Diphenylcarbazide 1,5-Diphenylcarbohydrazide D0681

Hóa Chất Samchun Hàn Quốc Sym-Diphenylcarbazide 1,5-Diphenylcarbohydrazide D0681 C13H14On4 Hóa Chất Samchun Hàn Quốc Sym-Diphenylcarbazide 1,5-Diphenylcarbohydrazide D0681 C13H14On4 Hóa Chất Samchun Hàn Quốc Sym-Diphenylcarbazide 1,5-Diphenylcarboh
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

10/12/2020

Hóa Chất Ethyl Alcohol Anhydrous 99.9% E1139 Ethanol Samchun Hàn Quốc Chai 1 Lít

Hóa Chất Ethyl Alcohol Anhydrous 99.9% E1139 Ethanol Samchun Hàn Quốc Chai 1 Lít

Hóa Chất Ethyl Alcohol Anhydrous 99.9% E1139 Ethanol Samchun Hàn Quốc Chai 1 Lít C2H5Oh Hóa Chất Ethyl Alcohol Anhydrous 99.9% E1139 Ethanol Samchun Hàn Quốc Chai 1 Lít C2H5Oh Http://Hoachatnguyenphong.com/ Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

02/10/2020

Hóa Chất Iodine, 99.8% I2 Samchun Hàn Quốc Lọ 25G Product Code : I0092

Hóa Chất Iodine, 99.8% I2 Samchun Hàn Quốc Lọ 25G Product Code : I0092

Hóa Chất Iodine, 99.8% I2 Samchun Hàn Quốc Lọ 25G Product Code : I0092 Hóa Chất Iodine, 99.8% I2 Samchun Hàn Quốc Lọ 25G Product Code : I0092 Hóa Chất Iodine, 99.8% I2 Samchun Hàn Quốc Lọ 25G Product Code : I0092 Hóa Chất Iodine, 99.8% I2 Samchun Hàn
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

11/11/2020

5Mol/L , Sodium Hydroxide Solution , 5N , Naoh , Samchun , Hàn Quốc

5Mol/L , Sodium Hydroxide Solution , 5N , Naoh , Samchun , Hàn Quốc

5Mol/L , Sodium Hydroxide Solution , 5N , Naoh , Samchun , Hàn Quốc 5Mol/L , Sodium Hydroxide Solution , 5N , Naoh , Samchun , Hàn Quốc 5Mol/L , Sodium Hydroxide Solution , 5N , Naoh , Samchun , Hàn Quốc Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

11/12/2020

Hóa Chất Ethyl Alcohol Anhydrous 99.9% E0690 Ethanol Samchun Hàn Quốc Chai 18 Lí

Hóa Chất Ethyl Alcohol Anhydrous 99.9% E0690 Ethanol Samchun Hàn Quốc Chai 18 Lí

Hóa Chất Ethyl Alcohol Anhydrous 99.9% E0690 Ethanol Samchun Hàn Quốc Chai 18 Lít C2H5Oh Http://Hoachatnguyenphong.com/ Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

03/10/2020

Hóa Chất Ethyl Alcohol Anhydrous 99.9% E1153 Ethanol Samchun Hàn Quốc Chai 4 Lít

Hóa Chất Ethyl Alcohol Anhydrous 99.9% E1153 Ethanol Samchun Hàn Quốc Chai 4 Lít

Hóa Chất Ethyl Alcohol Anhydrous 99.9% E1153 Ethanol Samchun Hàn Quốc Chai 4 Lít C2H5Oh Http://Hoachatnguyenphong.com/ Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

03/10/2020

0.5Mol/L , Sodium Hydroxide Solution , N/2 , Naoh , Samchun , Hàn Quốc ,

0.5Mol/L , Sodium Hydroxide Solution , N/2 , Naoh , Samchun , Hàn Quốc ,

0.5Mol/L , Sodium Hydroxide Solution , N/2 , Naoh , Samchun , Hàn Quốc Mã Sản Phẩm : S1762 Hãng Sản Xuất: Samchun Xuất Xứ: Hàn Quốc Hàng Nhập Khẩu Trực Tiếp Và Có Sẵn Tại Kho Chai 1L Hóa Chất Tinh Khiết Phòng Thí Nghiệm Công Ty Hoá Chất Nguyên Ph
Hóa Chất Nguyên Phong Ngõ 20 , Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội

0359 *** ***

Hà Nội

15/07/2020

Hóa Chất Samchun Hàn Quốc N-Hexane, 95.0% Hplc Reagent H0787 Cas 110_54_3 Ch3(Ch

Hóa Chất Samchun Hàn Quốc N-Hexane, 95.0% Hplc Reagent H0787 Cas 110_54_3 Ch3(Ch

Hóa Chất Samchun Hàn Quốc N-Hexane, 95.0% Hplc Reagent H0787 Cas 110_54_3 Ch3(Ch2)4Ch3 4 Liter Hóa Chất Samchun Hàn Quốc N-Hexane, 95.0% Hplc Reagent H0787 Cas 110_54_3 Ch3(Ch2)4Ch3 4 Liter Hóa Chất Samchun Hàn Quốc N-Hexane, 95.0% Hplc Reagent H0787
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

10/12/2020

Hóa Chất L-Glutamic Acid Cas 56-86-0

Hóa Chất L-Glutamic Acid Cas 56-86-0

Công Ty Hoá Chất Nguyên Phong Điện Thoại: 0916.675.909 - 033.906.2525 (Zalo) Địa Chỉ: Ngõ 20 , Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Website: Http://Hoachatnguyenphong.com/ Email: Hoachatnguyenphong@Gmail.com Skype: Tronghuy999 Facebook: Https://Www.fa
Hóa Chất Nguyên Phong Ngõ 20 , Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội

0359 *** ***

Hà Nội

15/07/2020

Tấm L;Ợp Chống Hóa Chất Onduline Nhập Khẩu

Tấm L;Ợp Chống Hóa Chất Onduline Nhập Khẩu

Mọi Thông Tin Xin Quý Khách Liên Hệ; Văn Phòng Công Ty Tnhh Sx &Amp; Tm Việt Pháp: Đ/C :Cầu Diễn ,Từ Liêm,Hà Nội: Mr Kiều Văn Công 0982 142 382: Chuyên Cung Cấp Tấm Lợp ,Chống Nóng Chống Ồn ,Cách Âm Cách Nhiệt ,Đặc Biệt ,Chống Hóa Chất ,K
Nguyenchiu Hà Nội

0982 *** ***

Phú Thọ

06/10/2013