Kết quả tìm kiếm "phụ giúp nấu ăn"

Tuyển Gấp Giúp Việc Nhà Nấu Ăn Lương 6 Triệu

Tuyển Gấp Giúp Việc Nhà Nấu Ăn Lương 6 Triệu

6 triệu

Ngo Thi Dung Hà Noi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

0977 *** ***

Hà Nội

25/04/2021

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà , Nấu Ăn Ở Xvnt, Q.bình Thạnh Thời Gian : Sáng : 8H-12H, Chiều : 14H-17H, Nghỉ Trưa 2 Tiếng, Bao Cơm Trưa. Làm Từ Thứ 2 Đến Thứ 7, Nghỉ Cn. Lương : 3.200.000Đ/Tháng Yêu Cầu : Biết Nấu Ăn, Có Kinh Nghiệm, Siêng Năng, Thật Thà,
Vankhoazzz

0948 *** ***

Hồ Chí Minh

28/09/2013

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà , Nấu Ăn Ở Xvnt, Q.bình Thạnh Thời Gian : Sáng : 8H-12H, Chiều : 14H-17H, Nghỉ Trưa 2 Tiếng, Bao Cơm Trưa. Làm Từ Thứ 2 Đến Thứ 7, Nghỉ Cn. Lương : 3.200.000Đ/Tháng Yêu Cầu : Biết Nấu Ăn, Có Kinh Nghiệm, Siêng Năng, Thật Thà,
Nguyễn Ngọc Phước

0948 *** ***

Hồ Chí Minh

02/10/2013

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà , Nấu Ăn Ở Xvnt, Q.bình Thạnh Thời Gian : Sáng : 8H-12H, Chiều : 14H-17H, Nghỉ Trưa 2 Tiếng, Bao Cơm Trưa. Làm Từ Thứ 2 Đến Thứ 7, Nghỉ Cn. Lương : 3.200.000Đ/Tháng Yêu Cầu : Biết Nấu Ăn, Có Kinh Nghiệm, Siêng Năn
Nguyễn Phước

0948 *** ***

Hồ Chí Minh

01/10/2013

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà , Nấu Ăn Ở Xvnt, Q.bình Thạnh Thời Gian : Sáng : 8H-12H, Chiều : 14H-17H, Nghỉ Trưa 2 Tiếng, Bao Cơm Trưa. Làm Từ Thứ 2 Đến Thứ 7, Nghỉ Cn. Lương : 3.200.000Đ/Tháng Yêu Cầu : Biết Nấu Ăn, Có Kinh Nghiệm, Siêng Năng, Thật Thà,
Nguyễn Ngọc Phước

0948 *** ***

Hồ Chí Minh

08/08/2013

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà , Nấu Ăn Ở Xvnt, Q.bình Thạnh Thời Gian : Sáng : 8H-12H, Chiều : 14H-17H, Nghỉ Trưa 2 Tiếng, Bao Cơm Trưa. Làm Từ Thứ 2 Đến Thứ 7, Nghỉ Cn. Lương : 3.200.000Đ/Tháng Yêu Cầu : Biết Nấu Ăn, Có Kinh Nghiệm, Siêng Năng, Thật Thà,
Phước

0948 *** ***

Hồ Chí Minh

26/09/2013

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà , Nấu Ăn Ở Xvnt, Q.bình Thạnh Thời Gian : Sáng : 8H-12H, Chiều : 14H-17H, Nghỉ Trưa 2 Tiếng, Bao Cơm Trưa. Làm Từ Thứ 2 Đến Thứ 7, Nghỉ Cn. Lương : 3.200.000Đ/Tháng Yêu Cầu : Biết Nấu Ăn, Có Kinh Nghiệm, Siêng Năn
Phước

0948 *** ***

Hồ Chí Minh

31/07/2013

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà , Nấu Ăn Ở Xvnt, Q.bình Thạnh Thời Gian : Sáng : 8H-12H, Chiều : 14H-17H, Nghỉ Trưa 2 Tiếng, Bao Cơm Trưa. Làm Từ Thứ 2 Đến Thứ 7, Nghỉ Cn. Lương : 3.200.000Đ/Tháng Yêu Cầu : Biết Nấu Ăn, Có Kinh Nghiệm, Siêng Năng, Thật Thà,
Nguyễn Ngọc Phước

0948 *** ***

Hồ Chí Minh

04/10/2013

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà , Nấu Ăn Ở Xvnt, Q.bình Thạnh Thời Gian : Sáng : 8H-12H, Chiều : 14H-17H, Nghỉ Trưa 2 Tiếng, Bao Cơm Trưa. Làm Từ Thứ 2 Đến Thứ 7, Nghỉ Cn. Lương : 3.200.000Đ/Tháng Yêu Cầu : Biết Nấu Ăn, Có Kinh Nghiệm, Siêng Năn
Nguyễn Ngọc Phước

0948 *** ***

Hồ Chí Minh

30/07/2013

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà , Nấu Ăn Ở Xvnt, Q.bình Thạnh Thời Gian : Sáng : 8H-12H, Chiều : 14H-17H, Nghỉ Trưa 2 Tiếng, Bao Cơm Trưa. Làm Từ Thứ 2 Đến Thứ 7, Nghỉ Cn. Lương : 3.200.000Đ/Tháng Yêu Cầu : Biết Nấu Ăn, Có Kinh Nghiệm, Siêng Năn
Nguyễn Phước

0948 *** ***

Hồ Chí Minh

31/07/2013

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà , Nấu Ăn Ở Xvnt, Q.bình Thạnh Thời Gian : Sáng : 8H-12H, Chiều : 14H-17H, Nghỉ Trưa 2 Tiếng, Bao Cơm Trưa. Làm Từ Thứ 2 Đến Thứ 7, Nghỉ Cn. Lương : 3.200.000Đ/Tháng Yêu Cầu : Biết Nấu Ăn, Có Kinh Nghiệm, Siêng Năng, Thật Thà,
Nguyễn Phước

0948 *** ***

Hồ Chí Minh

27/09/2013

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn Xvnt, Q.bình Thạnh

Cần Gấp Nữ Giúp Việc Nhà , Nấu Ăn Ở Xvnt, Q.bình Thạnh Thời Gian : Sáng : 8H-12H, Chiều : 14H-17H, Nghỉ Trưa 2 Tiếng, Bao Cơm Trưa. Làm Từ Thứ 2 Đến Thứ 7, Nghỉ Cn. Lương : 3.200.000Đ/Tháng Yêu Cầu : Biết Nấu Ăn, Có Kinh Nghiệm, Siêng Năng,
Nguyễn Ngọc Phước

0948 *** ***

Hồ Chí Minh

02/10/2013

Cần Tim Giúp Việc Chuyên Dọn Dẹp Nhà Cửa ,Nấu Ăn.

Cần Tim Giúp Việc Chuyên Dọn Dẹp Nhà Cửa ,Nấu Ăn.

8 triệu

Trần Huyền Cần Tim Giúp Việc Chuyên Dọn Dẹp Nhà Cửa ,Nấu Ăn.liên Hệ: 01654412364

0354 *** ***

Toàn quốc

28/02/2020

Ngọc 38T Sạch Gọn Giúp Việc Nấu Ăn Ngon Hoặc Giữ Bé Sơ Sinh...ăn Ở

0903 *** ***

Hồ Chí Minh

26/05/2020

Cô Vân Nấu Ăn Ngon, Chăm Bé Giời Cần Làm Giúp Việc

0962 *** ***

Toàn quốc

01/10/2019

Cần Tuyển Gấp 1 Người Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn, Làm Bao Ăn Ở, Lương 6Tr/Tháng

Cần Tuyển Gấp 1 Người Giúp Việc Nhà, Nấu Ăn, Làm Bao Ăn Ở, Lương 6Tr/Tháng

6 triệu

Linh 124/67/2B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Bình Thạnh

0818 *** ***

Hồ Chí Minh

17/03/2021

Chị Cường,47T,Hộ Khẩu Miền Bắc ,Xin Giúp Viễc Nhà,Nấu Ăn

Chị Cường,47T,Hộ Khẩu Miền Bắc ,Xin Giúp Viễc Nhà,Nấu Ăn

4 triệu

Thanh Hà 265 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0903 *** ***

Hồ Chí Minh

08/10/2018

Cần Người Giúp Việc Bao Ăn Ở Tại Nhà Công Việc Dọn Dẹp Nhà Cửa Nấu Ăn

0971 *** ***

Toàn quốc

22/11/2019

Bếp Từ Teka Ir 831 Công Suất Lớn Giúp Nấu Chín Thức Ăn Nhanh

Bếp Từ Teka Ir 831 Công Suất Lớn Giúp Nấu Chín Thức Ăn Nhanh

26,3 triệu

Lan Phượng Showroom Số 127 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

0435 *** ***

Hà Nội

28/06/2014