Kết quả tìm kiếm "phòng cần cho thuê gấp"

Cần Cho Thuê Gấp Chcc B5 – Đường Khánh Hội Q4, S70M2, 2 Phòng Ngủ

0906 *** ***

Hồ Chí Minh

19/08/2014

Cần Cho Thuê Gấp Chcc H2 – Hoàng Diệu Q4, S50M2, 1 Phòng Ngủ. 1 Phòng Khách, Bếp

0906 *** ***

Hồ Chí Minh

07/04/2014

Cần Cho Thuê Gấp Chcc An Phú – Hậu Giang Q6, S50M2, 1 Phòng Ngủ, 1 Phòng Khách,

0906 *** ***

Hồ Chí Minh

06/05/2014

Cần Cho Thuê Gấp Chcc An Phú – Hậu Giang Q6, S50M2, 1 Phòng Ngủ, 1 Phòng Khách,

Cần Cho Thuê Gấp Chcc An Phú – Hậu Giang Q6, S50M2, 1 Phòng Ngủ, 1 Phòng Khách,

5 triệu

Ngân 281/54 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

0906 *** ***

Hồ Chí Minh

12/05/2014

Cần Cho Thuê Gấp Chcc An Phú – Hậu Giang Q6, S50M2, 1 Phòng Ngủ. 1 Phòng Khách,

Cần Cho Thuê Gấp Chcc An Phú – Hậu Giang Q6, S50M2, 1 Phòng Ngủ. 1 Phòng Khách,

6 triệu

Ngân 281/54 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

0906 *** ***

Hồ Chí Minh

27/06/2014

Cần Cho Thuê Gấp Chcc Phúc Thịnh – Cao Đạt Q5, S90M2, 2 Phòng Ngủ, 2Wc.

0906 *** ***

Hồ Chí Minh

26/05/2014

Cần Cho Thuê Gấp Chcc An Phú – Hậu Giang Q6, S101M2,  2 Phòng Ngủ. 2Wc.

0906 *** ***

Hồ Chí Minh

02/06/2014

Cần Cho Thuê Gấp Vạn Đô – Bến Vân Đồn Q4, S60M2, 1 Phòng Ngủ. 1 Phòng Khách, Bếp

0906 *** ***

Hồ Chí Minh

15/07/2014

Cần Cho Thuê Gấp Chcc An Phú – Hậu Giang Q6, S101M2,  2 Phòng Ngủ. 2Wc.

0906 *** ***

Hồ Chí Minh

20/06/2014

Cần Cho Thuê Gấp Chcc Âu Cơ Tower – Q.tân Bình, S86M2, 3 Phòng Ngủ. 2Wc.

0906 *** ***

Hồ Chí Minh

04/06/2014

Cần Cho Thuê Gấp Chcc Bmc – Võ Văn Kiệt Q1, S100M2, 3 Phòng Ngủ. 2Wc.

Cần Cho Thuê Gấp Chcc Bmc – Võ Văn Kiệt Q1, S100M2, 3 Phòng Ngủ. 2Wc.

15 triệu

Ngân 281/54 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

0906 *** ***

Hồ Chí Minh

05/06/2014

Cần Cho Thuê Gấp Chcc Âu Cơ Tower – Q.tân Bình, S86M2, 3 Phòng Ngủ. 2Wc.

Cần Cho Thuê Gấp Chcc Âu Cơ Tower – Q.tân Bình, S86M2, 3 Phòng Ngủ. 2Wc.

9 triệu

Ngân 281/54 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

0906 *** ***

Hồ Chí Minh

02/06/2014

Cần Cho Thuê Gấp Chcc Thuận Việt – Lý Thường Kiệt Q11, S77M2, 2 Phòng Ngủ.

Cần Cho Thuê Gấp Chcc Thuận Việt – Lý Thường Kiệt Q11, S77M2, 2 Phòng Ngủ.

8 triệu

Ngân 281/54 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

0906 *** ***

Hồ Chí Minh

07/04/2014

Cần Cho Thuê Gấp Chcc Carina – Võ Văn Kiệt Q8, S99M2, 2 Phòng Ngủ. 2Wc

0906 *** ***

Hồ Chí Minh

02/07/2014

Cần Cho Thuê Gấp Chcc Nguyễn Quyền – Phan Anh Q.bình Tân, S70M2, 2 Phòng Ngủ

0906 *** ***

Hồ Chí Minh

23/07/2014

Cần Cho Thuê Gấp Chcc Rubyland – Lũy Bán Bích Q.tân Phú, S78M2, 2 Phòng Ngủ

0906 *** ***

Hồ Chí Minh

20/06/2014

Cần Cho Thuê Gấp Chcc Carina – Võ Văn Kiệt Q8, S99M2, 2 Phòng Ngủ. 2Wc

0906 *** ***

Hồ Chí Minh

02/07/2014

Cần Cho Thuê Gấp Chcc Hồng Lĩnh – Kdc Trung Sơn,  S76M2, 2 Phòng Ngủ. 2Wc.

0906 *** ***

Hồ Chí Minh

19/05/2014

Cần Cho Thuê Gấp Chcc An Phú – Hậu Giang Q6, S101M2,  2 Phòng Ngủ. 2Wc

0906 *** ***

Hồ Chí Minh

23/05/2014

Cần Cho Thuê Gấp Chcc Âu Cơ Tower – Q.tân Bình, S86M2, 3 Phòng Ngủ. 2Wc

0906 *** ***

Hồ Chí Minh

31/05/2014