Kết quả tìm kiếm "phân tích tiểu ly"

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Vibra Gs-203 ( Shinko ). Mr Khánh 0984330036

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Vibra Gs-203 ( Shinko ). Mr Khánh 0984330036

5,3 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

13/08/2013

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Vibra Gs-502 ( Shinko ). Mr Khánh 0984330036

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Vibra Gs-502 ( Shinko ). Mr Khánh 0984330036

5,15 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

13/08/2013

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Vibra Gs-2001 ( Shinko ). Mr Khánh 0984330036

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Vibra Gs-2001 ( Shinko ). Mr Khánh 0984330036

4,25 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

21/02/2014

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Vibra Dj1200Tw ( Shinko ). Mr Khánh 0984330036

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Vibra Dj1200Tw ( Shinko ). Mr Khánh 0984330036

12,7 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

21/02/2014

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Vibra Dj3000Tw ( Shinko ). Mr Khánh 0984330036

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Vibra Dj3000Tw ( Shinko ). Mr Khánh 0984330036

12,7 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

14/08/2013

Cân Phân Tích, Tiểu Ly V11P 3/ 6/ 15/ 30Kg ( Ohaus ). Mr Khánh 0984330036

Cân Phân Tích, Tiểu Ly V11P 3/ 6/ 15/ 30Kg ( Ohaus ). Mr Khánh 0984330036

2,55 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

15/08/2013

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Frh 2002 2Kg ( Furi ). Mr Khánh 0984330036

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Frh 2002 2Kg ( Furi ). Mr Khánh 0984330036

4,25 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

16/08/2013

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Frh 3002 3Kg ( Furi ). Mr Khánh 0984330036

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Frh 3002 3Kg ( Furi ). Mr Khánh 0984330036

4,8 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

16/08/2013

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Xb-6200Hx/0,01G ( Cas-Korea ). Khánh 0984330036

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Xb-6200Hx/0,01G ( Cas-Korea ). Khánh 0984330036

18,7 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

19/09/2013

Chuyên Cân Các Loại, Cân Phân Tích, Cân Tiểu Ly, Cân Vàng 1200G Kendy Bảo Hành 24 Tháng Chính Hãng

0977 *** ***

Toàn quốc

14/08/2020

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Cl-201T/ 501T ( Ohaus ). Mr Khánh 0984330036

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Cl-201T/ 501T ( Ohaus ). Mr Khánh 0984330036

1,05 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

15/08/2013

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Vibra Dj2000 ( Shinko ). Mr Khánh 0984330036

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Vibra Dj2000 ( Shinko ). Mr Khánh 0984330036

12,7 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

13/08/2013

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Xb-220Hw 220G ( Cas-Korea ). Khánh 0984330036

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Xb-220Hw 220G ( Cas-Korea ). Khánh 0984330036

16,5 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

19/09/2013

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Xb-2200Hx/0,01G ( Cas-Korea ). Khánh 0984330036

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Xb-2200Hx/0,01G ( Cas-Korea ). Khánh 0984330036

13,3 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

19/09/2013

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Navigator 500G (Ohaus ). Mr Khánh 0984330036

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Navigator 500G (Ohaus ). Mr Khánh 0984330036

2,7 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

21/02/2014

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Navigator 2,1/ 5,1/ 1,6/ 6,4/ 16Kg ( Ohaus ). Mr Khánh 0984330036

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Navigator 2,1/ 5,1/ 1,6/ 6,4/ 16Kg ( Ohaus ). Mr Khánh 0984330036

3,25 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

15/08/2013

Cân Phân Tích, Tiểu Ly V51P3 3Kg ( Ohaus ). Mr Khánh 0984330036

Cân Phân Tích, Tiểu Ly V51P3 3Kg ( Ohaus ). Mr Khánh 0984330036

4,8 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

15/08/2013

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Fgh And 302 300G ( Furi ). Mr Khánh 0984330036

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Fgh And 302 300G ( Furi ). Mr Khánh 0984330036

2,95 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

16/08/2013

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Frh 302 300G ( Furi ). Mr Khánh 0984330036

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Frh 302 300G ( Furi ). Mr Khánh 0984330036

2,3 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

16/08/2013

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Frh 602 600G ( Furi ). Mr Khánh 0984330036

Cân Phân Tích, Tiểu Ly Frh 602 600G ( Furi ). Mr Khánh 0984330036

2,45 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

16/08/2013