Kết quả tìm kiếm "od 2060"

Chuyên Đề Ống Đúc Đen Od 60,Od 90,Od 102,Ống Kẽm Od 32,Od 273,Od 219,Od 168...

Chuyên Đề Ống Đúc Đen Od 60,Od 90,Od 102,Ống Kẽm Od 32,Od 273,Od 219,Od 168...

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

23/11/2021

Ống Đúc Lò Hơi Od 42,Od 48,Od 60,Od 76...Ống Đúc Kẽm Od 168,Od 219,Od 273,Od 325

Ống Đúc Lò Hơi Od 42,Od 48,Od 60,Od 76...Ống Đúc Kẽm Od 168,Od 219,Od 273,Od 325

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

24/12/2021

Thép Ống A53 Phi 355,Od 355,Dn 350,Ống Thép Đúc Od 219,Od 273,Od 325...

Thép Ống A53 Phi 355,Od 355,Dn 350,Ống Thép Đúc Od 219,Od 273,Od 325...

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

13/04/2022

Ống Thép Nhập Khẩu Od 21,Od 27...Ống Đúc Mạ Kẽm Od 60,Od 76,Od 90,Od 102...A123

Ống Thép Nhập Khẩu Od 21,Od 27...Ống Đúc Mạ Kẽm Od 60,Od 76,Od 90,Od 102...A123

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

24/11/2021

Thép Ống Đúc Od 168,Ống Thép ,Mạ Kẽm Od 273,Ống Thép Od 325,Od 355...

Thép Ống Đúc Od 168,Ống Thép ,Mạ Kẽm Od 273,Ống Thép Od 325,Od 355...

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

22/03/2022

Chuyên Đề Ống Thép Đúc Od 114,Ống Sắt Mạ Kẽm Od 102,Ống Sắt 90,Od 76,Od 60

Chuyên Đề Ống Thép Đúc Od 114,Ống Sắt Mạ Kẽm Od 102,Ống Sắt 90,Od 76,Od 60

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

29/11/2021

Ống Thép Od 60,Od 76,Od 90,Od 102...Ống Sắt Dẫn Dầu Phi 219,Phi 273,Phi 235...

Ống Thép Od 60,Od 76,Od 90,Od 102...Ống Sắt Dẫn Dầu Phi 219,Phi 273,Phi 235...

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

01/12/2021

Sắt Ống Tròn Phi 21,Phi 27,Phi 34...Ống Thép Nhập Khẩu Od 42,Od 48,Od 60,Od 76

Sắt Ống Tròn Phi 21,Phi 27,Phi 34...Ống Thép Nhập Khẩu Od 42,Od 48,Od 60,Od 76

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

01/04/2022

Thép Ống Đúc Phi 355,Ống Thép Đúc Od 406 Dày 12,7Ly..od 457,Od 325,Od 273

Thép Ống Đúc Phi 355,Ống Thép Đúc Od 406 Dày 12,7Ly..od 457,Od 325,Od 273

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

23/03/2022

Thép Ống Hàn Mạ Kẽm Od 114,Od 141,Od 102...Ống Chịu Áp Lực Phi 21,Phi 27,Phi 34...

Thép Ống Hàn Mạ Kẽm Od 114,Od 141,Od 102...Ống Chịu Áp Lực Phi 21,Phi 27,Phi 34...

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

01/12/2021

Thép Ống Od 325,Ống Thép Đúc Od 355,Ống Thép Đúc Od 406...Nhập Khẩu

Thép Ống Od 325,Ống Thép Đúc Od 355,Ống Thép Đúc Od 406...Nhập Khẩu

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

13/04/2022

Sắt Ống Các Loại Phi 101 Dày 10,Ống Đúc Chịu Nhiệt Od 168,Od 219,Od 273...

Sắt Ống Các Loại Phi 101 Dày 10,Ống Đúc Chịu Nhiệt Od 168,Od 219,Od 273...

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

14/04/2022

Ống Thép Nhập Khẩu Dn 200,Ống Thép Dn 200,Ống Kẽm Od 219,Od 60,Od 76,Od 90

Ống Thép Nhập Khẩu Dn 200,Ống Thép Dn 200,Ống Kẽm Od 219,Od 60,Od 76,Od 90

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

14/12/2021

Máy Photocopy Ricoh 2075/2060

Máy Photocopy Ricoh 2075/2060

35 triệu

Nguyen Trong Chinh 116 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng

0313 *** ***

Hải Phòng

09/01/2015

Thép Ống Phủ Sơn Dn 350,Dn 300,Dn 250,Dn 200...Ống Od 114,Od 141,Od 168...

Thép Ống Phủ Sơn Dn 350,Dn 300,Dn 250,Dn 200...Ống Od 114,Od 141,Od 168...

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

29/11/2021

Thép Ống Phủ Sơn Phi 76/Dn65,Ống Săt Phi 76,Phi 90,Od 102,Od 108,Od 114

Thép Ống Phủ Sơn Phi 76/Dn65,Ống Săt Phi 76,Phi 90,Od 102,Od 108,Od 114

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

13/04/2022

Thép Ống Od 159,Ống Thép Od 168,Ống Thép Od 219,Ống Thép Od 273...Ống Phi 325,Phi 355

Thép Ống Od 159,Ống Thép Od 168,Ống Thép Od 219,Ống Thép Od 273...Ống Phi 325,Phi 355

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

10/12/2021

Sắt Ống Đúc Od 406,Ống Od 457,Ống Od 508,Thép Hộp 100X200,Hộp 70X140

Sắt Ống Đúc Od 406,Ống Od 457,Ống Od 508,Thép Hộp 100X200,Hộp 70X140

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

28/04/2022

Thép Ống Đúc Od 21,Od 27,Od 34...Ống Đúc Api5L Phi 114,Phi 141,Phi 168...Cây 6M

Thép Ống Đúc Od 21,Od 27,Od 34...Ống Đúc Api5L Phi 114,Phi 141,Phi 168...Cây 6M

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

25/12/2021

Thép Ống Nhập Khẩu Phi 34,Phi 42,Phi 48,Phi 60...Ống Thép Đúc Đen Od 76,Od 90,Od 114

Thép Ống Nhập Khẩu Phi 34,Phi 42,Phi 48,Phi 60...Ống Thép Đúc Đen Od 76,Od 90,Od 114

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

16/12/2021