Kết quả tìm kiếm "mua nhà q12"

Nhà Phố Q12

Nhà Phố Q12

4,85 tỷ

Nguyễn Thành Dũng Hà Huy Giáp Thạnh Xuân

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

14/06/2022

Bán Nhà Q12

Bán Nhà Q12

Cần Bán Nhà Gần Metro Q12 Diện Tích Hơn 60M2 ,2 Tấm Đúc Sổ Hồng Liên Hệ Tính 0908 425 100
Nguyễn Từ Tính Dong Thanh Hoc Mon Tp Hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

13/03/2023

Nhựa Pc - Mua Ngay -Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

Nhựa Pc - Mua Ngay -Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

100.000

Cty Ec Số 9 Đường 17 Kcn Vsip Bắc Ninh

0982 *** ***

Hà Nội

23/05/2022

Nhựa Pa - Mua Ngay -Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

Nhựa Pa - Mua Ngay -Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

100.000

Cty Ec Số 9 Đường 17 Kcn Vsip Bắc Ninh

0982 *** ***

Hà Nội

23/05/2022

Nhựa Pu - Mua Ngay -Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

Nhựa Pu - Mua Ngay -Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

100.000

Cty Ec Số 9 Đường 17 Kcn Vsip Bắc Ninh

0982 *** ***

Hà Nội

23/05/2022

Nhựa Ptfe - Mua Ngay -Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

Nhựa Ptfe - Mua Ngay -Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

100.000

Cty Ec Số 9 Đường 17 Kcn Vsip Bắc Ninh

0982 *** ***

Hà Nội

23/05/2022

Nhựa Pc- Mua Ngay -Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

Nhựa Pc- Mua Ngay -Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

100.000

Cty Ec Số 9 Đường 17 Kcn Vsip Bắc Ninh

0982 *** ***

Hà Nội

04/06/2022

Nhựa Pa- Mua Ngay -Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

Nhựa Pa- Mua Ngay -Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

100.000

Cty Ec Số 9 Đường 17 Kcn Vsip Bắc Ninh

0982 *** ***

Hà Nội

04/06/2022

Nhôm 6061- Mua Ngay-Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

Nhôm 6061- Mua Ngay-Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

100.000

Cty Ec Số 9 Đường 17 Kcn Vsip Bắc Ninh

0982 *** ***

Hà Nội

14/06/2022

Nhựa Pa- Mua Ngay-Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

Nhựa Pa- Mua Ngay-Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

100.000

Cty Ec Số 9 Đường 17 Kcn Vsip Bắc Ninh

0982 *** ***

Hà Nội

14/06/2022

Nhựa Pu- Mua Ngay-Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

Nhựa Pu- Mua Ngay-Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

100.000

Cty Ec Số 9 Đường 17 Kcn Vsip Bắc Ninh

0982 *** ***

Hà Nội

14/06/2022

Nhựa Ptfe-Mua Ngay-Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

Nhựa Ptfe-Mua Ngay-Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

100.000

Cty Ec Số 9 Đường 17 Kcn Vsip Bắc Ninh

0982 *** ***

Toàn quốc

23/07/2022

Nhôm 6061 - Mua Ngay -Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

Nhôm 6061 - Mua Ngay -Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

100.000

Cty Ec Số 9 Đường 17 Kcn Vsip Bắc Ninh

0982 *** ***

Hà Nội

23/05/2022

Nhôm 6061- Mua Ngay -Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

Nhôm 6061- Mua Ngay -Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

100.000

Cty Ec Số 9 Đường 17 Kcn Vsip Bắc Ninh

0982 *** ***

Hà Nội

04/06/2022

Nhựa Pu- Mua Ngay -Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

Nhựa Pu- Mua Ngay -Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

100.000

Cty Ec Số 9 Đường 17 Kcn Vsip Bắc Ninh

0982 *** ***

Hà Nội

04/06/2022

Nhựa Ptfe- Mua Ngay -Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

Nhựa Ptfe- Mua Ngay -Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

100.000

Cty Ec Số 9 Đường 17 Kcn Vsip Bắc Ninh

0982 *** ***

Hà Nội

04/06/2022

Nhựa Pc- Mua Ngay-Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

Nhựa Pc- Mua Ngay-Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

100.000

Cty Ec Số 9 Đường 17 Kcn Vsip Bắc Ninh

0982 *** ***

Hà Nội

14/06/2022

Nhựa Ptfe- Mua Ngay-Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

Nhựa Ptfe- Mua Ngay-Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

100.000

Cty Ec Số 9 Đường 17 Kcn Vsip Bắc Ninh

0982 *** ***

Hà Nội

14/06/2022

Nhôm 6061-Mua Ngay-Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

Nhôm 6061-Mua Ngay-Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

100.000

Cty Ec Số 9 Đường 17 Kcn Vsip Bắc Ninh

0982 *** ***

Toàn quốc

23/07/2022

Nhựa Pc-Mua Ngay-Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

Nhựa Pc-Mua Ngay-Q12, Tp Hcm - Bc19, Thuận An, Bình Dương

100.000

Cty Ec Số 9 Đường 17 Kcn Vsip Bắc Ninh

0982 *** ***

Toàn quốc

23/07/2022