Kết quả tìm kiếm "máy biến áp 3 pha 50 kva"

Bán Máy Biến Áp 50 Kva - 3 Pha Cách Ly Favitec

Bán Máy Biến Áp 50 Kva - 3 Pha Cách Ly Favitec

32,2 triệu

Nguyen The Kien An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

07/09/2010

Bán Máy Biến Áp 3 Pha Cách Ly Công Suất 50 Kva

Bán Máy Biến Áp 3 Pha Cách Ly Công Suất 50 Kva

28 triệu

Nguyen The Vinh A12/25 Lang Ha Ba Dinh Ha Noi

0126 *** ***

Hà Nội

06/06/2012

Bán Máy Biến Áp 6 Kva - 3 Pha Cách Ly Kiểu Khô

Bán Máy Biến Áp 6 Kva - 3 Pha Cách Ly Kiểu Khô

7,5 triệu

Nguyen The Kien An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

31/08/2010

Máy Biến Áp Vô Cấp 3 Pha 100 Kva

Máy Biến Áp Vô Cấp 3 Pha 100 Kva

83 triệu

Nguyen The Vinh A12/25 Lang Ha Ba Dinh Ha Noi

0126 *** ***

Hà Nội

18/05/2012

Bán Máy Biến Áp 3 Pha Cách Ly Công Suất 12,5 Kva

Bán Máy Biến Áp 3 Pha Cách Ly Công Suất 12,5 Kva

10 triệu

Nguyen The Vinh Khu Cn An Khánh Hoài Đức Hà Nội

0126 *** ***

Hà Nội

01/03/2010

Bán Máy Biến Áp 3 Pha Cách Ly Công Suất 25 Kva

Bán Máy Biến Áp 3 Pha Cách Ly Công Suất 25 Kva

15,6 triệu

Nguyen The Vinh Khu Cn An Khánh Hoài Đức Hà Nội

0126 *** ***

Hà Nội

18/05/2012

Bán Máy Biến Áp 3 Pha Cách Ly Công Suất 40 Kva

Bán Máy Biến Áp 3 Pha Cách Ly Công Suất 40 Kva

25,3 triệu

Nguyen The Vinh Khu Cn An Khánh Hoài Đức Hà Nội

0126 *** ***

Hà Nội

18/05/2012

Máy Biến Áp 3 Pha Tự Ngẫu 30 Kva

Máy Biến Áp 3 Pha Tự Ngẫu 30 Kva

11,2 triệu

Nguyen The Vinh Khu Cn An Khánh Hoài Đức Hn

0126 *** ***

Hà Nội

30/12/2009

Bán Máy Biến Áp 75 Kva-3 Pha Tự Ngẫu Favitec

Bán Máy Biến Áp 75 Kva-3 Pha Tự Ngẫu Favitec

20,3 triệu

Nguyen The Kien An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

20/09/2010

Máy Biến Áp 3 Pha Tự Ngấu 125 Kva

Máy Biến Áp 3 Pha Tự Ngấu 125 Kva

25 triệu

Nguyen The Vinh Khu Cn An Khánh Hoài Đức Hà Nội

0126 *** ***

Hà Nội

31/12/2009

Máy Biến Áp Vô Cấp 3 Pha 45 Kva

Máy Biến Áp Vô Cấp 3 Pha 45 Kva

38 triệu

Nguyen The Vinh Khu Cn An Khánh Hoài Đức Hà Nội

0126 *** ***

Hà Nội

26/03/2010

Máy Biến Áp 250 Kva,3 Pha

Máy Biến Áp 250 Kva,3 Pha

59,51 triệu

Nguyễn Thế Vinh Khu Cn An Khánh Hoài Đức Hà Noi

0126 *** ***

Hà Nội

10/12/2012

Máy Biến Áp Cách Ly 500 Kva 3 Pha

Máy Biến Áp Cách Ly 500 Kva 3 Pha

132 triệu

Nguyen The Vinh Khu Cn An Khánh Hoài Đức Hà Nội

0126 *** ***

Hà Nội

06/08/2010

Máy Biến Áp Vô Cấp 3 Pha 75 Kva

Máy Biến Áp Vô Cấp 3 Pha 75 Kva

60 triệu

Nguyen The Vinh An Khánh Hoài Đức Hà Nội

0126 *** ***

Hà Nội

26/03/2010

Máy Biến Áp Vô Cấp 3 Pha 60 Kva

Máy Biến Áp Vô Cấp 3 Pha 60 Kva

47 triệu

Nguyen The Vinh Khu Cn An Khánh Hoài Đức Hà Nội

0126 *** ***

Hà Nội

26/03/2010

Máy Biến Áp Vô Cấp 1 Pha 3 Kva

Máy Biến Áp Vô Cấp 1 Pha 3 Kva

3,2 triệu

Nguyen The Vinh Khu Cn An Khánh Hoài Đức Hà Nội

0126 *** ***

Hà Nội

26/03/2010

Bán Máy Biến Áp 3 Pha Cách Ly Công Suất  6 Kva

Bán Máy Biến Áp 3 Pha Cách Ly Công Suất 6 Kva

6,5 triệu

Nguyen The Vinh Khu Cn An Khánh Hoài Đức Hà Nội

0126 *** ***

Hà Nội

01/03/2010

Bán Máy Biến Áp 3 Pha Cách Ly Công Suất 10 Kva

Bán Máy Biến Áp 3 Pha Cách Ly Công Suất 10 Kva

8,95 triệu

Nguyen The Vinh A12/25 Lang Ha Ba Dinh Ha Noi

0126 *** ***

Hà Nội

01/03/2010

Máy Biến Áp 3 Pha Tự Ngẫu 45 Kva

Máy Biến Áp 3 Pha Tự Ngẫu 45 Kva

15,2 triệu

Nguyen The Vinh Khu Cn An Khánh Hoài Đức Hà Nội

0126 *** ***

Hà Nội

31/12/2009

Máy Biến Áp 150 Kva,3 Pha

Máy Biến Áp 150 Kva,3 Pha

35,04 triệu

Nguyễn Thế Vinh Khu Cn An Khánh Hoài Đức Hà Noi

0126 *** ***

Hà Nội

30/11/2012