Kết quả tìm kiếm "màn hình thiết bị"

Gs2107-Wtbd Màn Hình Mitsubishi - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Gs2107-Wtbd Màn Hình Mitsubishi - Thiết Bị Điện Mỹ Kim

Gs2107-Wtbd Màn Hình Mitsubishi - Thiết Bị Điện Mỹ Kim Màn Hình Hmi Mitsubishi Gs2107 - Wtbd Có Điện Áp 24Vdc, Kích Thước 7 Inch 800 X 480 Pixels, 65536 Màu, Tuổi Thọ Màn Hình Lcd 50000 Hr, Bộ Nhớ Chương Trình 9 Mb, Bộ Nhớ Ram 256 Mb, Truyền Thông...
Phạm Huỳnh Mai Số 21, Đường 42, Kp. 6, P. Linh Chiểu

0907 *** ***

Toàn quốc

09/03/2022

Màn Hình Hmi Kinco Gl100E - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Màn Hình Hmi Kinco Gl100E - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

26/11/2021

Màn Hình Hmi Wecon Levi700Ml - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Màn Hình Hmi Wecon Levi700Ml - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

14/02/2022

Màn Hình Hmi Schneider Hmigxu3512 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Màn Hình Hmi Schneider Hmigxu3512 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

16/02/2022

Màn Hình Hcfa Tp2504-E - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Màn Hình Hcfa Tp2504-E - Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

21/01/2021

Màn Hình Sk-070Me Samkoon - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Màn Hình Sk-070Me Samkoon - Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.000

Trần Gia Bảo 141/50E, Đường 28, P.6, Q.gò Vấp, Tp.hồ Chí Minh

0903 *** ***

Toàn quốc

05/04/2022

Màn Hình Hmi Kinco Gl100E -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Màn Hình Hmi Kinco Gl100E -Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

27/11/2021

Màn Hình Hmi Samkoon Ak-070Gw - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Màn Hình Hmi Samkoon Ak-070Gw - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

25/11/2021

Màn Hình Hmi Keyence Vt5-X12 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Màn Hình Hmi Keyence Vt5-X12 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

10.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

02/12/2021

Màn Hình Hmi Mitsubishi Gt2715-Xtba -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Màn Hình Hmi Mitsubishi Gt2715-Xtba -Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.500

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

03/12/2021

Màn Hình Hmi Samkoon Sk-070Fe - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Màn Hình Hmi Samkoon Sk-070Fe - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

07/12/2021

Màn Hình Siemens 6Av6647-0Ac11-3Ax0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Màn Hình Siemens 6Av6647-0Ac11-3Ax0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

24/11/2021

Màn Hình Hmi Mitsubishi Gt2715-Xtba - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Màn Hình Hmi Mitsubishi Gt2715-Xtba - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

03/12/2021

Màn Hình Hmi Samkoon Sk-070Ge - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Màn Hình Hmi Samkoon Sk-070Ge - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

07/12/2021

Gt2310-Vtba Màn Hình Hmi Mitsubishi - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Gt2310-Vtba Màn Hình Hmi Mitsubishi - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

06/12/2021

Màn Hình Siemens 6Av6643-0Cb01-1Ax1 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Màn Hình Siemens 6Av6643-0Cb01-1Ax1 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

11.300

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

31/03/2022

Màn Hình Allen-Bradley 2711P-T15C4D1 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Màn Hình Allen-Bradley 2711P-T15C4D1 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

01/12/2021

Màn Hình Hmi Keyence Vt5-X12 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Màn Hình Hmi Keyence Vt5-X12 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.300

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

02/12/2021

Màn Hình Hmi Delta Dop-110Cs - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Màn Hình Hmi Delta Dop-110Cs - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

03/12/2021

Màn Hình Hmi Samkoon Sa-7B - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Màn Hình Hmi Samkoon Sa-7B - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.800

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

10/02/2022