Kết quả tìm kiếm "loadcell cas bsa tấn"

Loadcell Cas Bsa 2 Tấn, Cảm Biến Tải Bsa Cas 2 Tấn

Loadcell Cas Bsa 2 Tấn, Cảm Biến Tải Bsa Cas 2 Tấn

1,75 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8,Phường 11,Quận Gò Vấp,Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

11/10/2016

Loadcell Cas Bsa 3 Tấn, Cảm Biến Tải Bsa Cas

Loadcell Cas Bsa 3 Tấn, Cảm Biến Tải Bsa Cas

2,6 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8,Phường 11,Quận Gò Vấp,Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

14/11/2015

Loadcell Cas Bsa 5 Tấn, Cảm Biến Tải Bsa Cas

Loadcell Cas Bsa 5 Tấn, Cảm Biến Tải Bsa Cas

2,75 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8,Phường 11,Quận Gò Vấp,Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

14/11/2015

Loadcell Cas Bsa 1 Tấn, Cảm Biến Tải Bsa 1 Tấn

Loadcell Cas Bsa 1 Tấn, Cảm Biến Tải Bsa 1 Tấn

1,75 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8,Phường 11,Quận Gò Vấp,Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

11/10/2016

Loadcell Cas Bsa 250Kg, 500Kg, 1 Tấn, 2 Tấn, 5 Tấn

Loadcell Cas Bsa 250Kg, 500Kg, 1 Tấn, 2 Tấn, 5 Tấn

1,9 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

01/12/2014

Loadcell Cas Bsa 250Kg, 500Kg, 1 Tấn, 2 Tấn, 3 Tấn, 5 Tấn

Loadcell Cas Bsa 250Kg, 500Kg, 1 Tấn, 2 Tấn, 3 Tấn, 5 Tấn

1,9 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

16/03/2017

Loadcell Cas Lsc 100 Tấn, 200 Tấn, Loadcell Lsc Cas

Loadcell Cas Lsc 100 Tấn, 200 Tấn, Loadcell Lsc Cas

37,65 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8,Phường 11,Quận Gò Vấp,Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

14/11/2015

Loadcell Bsa 5 Tấn,Lh Tiến 0903958233

Loadcell Bsa 5 Tấn,Lh Tiến 0903958233

Công Ty Cân Điện Tử Hoàng Thiên(Hth) Xin Giới Thiệu Loadcell Bsa_Cas_Korea Max. Capacity Kgf 250, 500, 1Tf, 2Tf, 3Tf, 5Tf Rated Output Zoro Balance Mv/ V Mv/ V 3.0 &Plusmn;
Hà Tiến 9/2Đường Số 5, P.5, Q.gò Vấp

0862 *** ***

Hồ Chí Minh

09/06/2012

Loadcell Lsc 30 Tấn, 50 Tấn, Loadcell Lsc Cas

Loadcell Lsc 30 Tấn, 50 Tấn, Loadcell Lsc Cas

11,9 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8,Phường 11, Quận Gò Vấp,Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

14/11/2015

Loadcell Cas Lsc 2 Tấn

Loadcell Cas Lsc 2 Tấn

9,9 triệu

Lê Minh Thơ Phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

21/02/2021

Loadcell Cas Ls 1 Tấn

Loadcell Cas Ls 1 Tấn

9,4 triệu

Lê Minh Thơ Phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

05/04/2021

Loadcell Cas Ls 5 Tấn

Loadcell Cas Ls 5 Tấn

9,8 triệu

Lê Minh Thơ Phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

25/04/2021

Loadcell Cas Sba 3 Tấn, 5 Tấn

Loadcell Cas Sba 3 Tấn, 5 Tấn

3,81 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

01/12/2014

Loadcell Cas Ls 20 Tấn

Loadcell Cas Ls 20 Tấn

14,5 triệu

Lê Minh Thơ Phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

21/02/2021

Loadcell Cas Lsc 50 Tấn, 100 Tấn, 200 Tấn

Loadcell Cas Lsc 50 Tấn, 100 Tấn, 200 Tấn

Loadcell Cas Lsc Max. Capacity Tf 2, 5, 10, 20, 50, 100 Rated Output Zoro Balance Mv/ V Mv/ V 3.0 &Plusmn; 0.0075 0 &Plusmn; 0.03 Combined Error Repeatability Creep For 30Min. Temperature Effect On Zero Value Output V
Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8,Phường 11,Quận Gò Vấp,Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

17/11/2015

Loadcell Cas Wbk-30T 30 Tấn

Loadcell Cas Wbk-30T 30 Tấn

12 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

16/03/2017

Cảm Biến Lực Bsa 3 Tấn ( Cas-Korea ). Mr Khánh 0984330036

Cảm Biến Lực Bsa 3 Tấn ( Cas-Korea ). Mr Khánh 0984330036

2,45 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

15/07/2013

Cảm Biến Lực Bsa 5 Tấn ( Cas-Korea ). Mr Khánh 0984330036

Cảm Biến Lực Bsa 5 Tấn ( Cas-Korea ). Mr Khánh 0984330036

2,59 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

01/08/2013

Loadcell Cas Bch 500Kg, 1 Tấn, 2 Tấn

Loadcell Cas Bch 500Kg, 1 Tấn, 2 Tấn

5,1 triệu

Le Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

11/10/2016

Loadcell Cas Wbk-30Tl 30 Tấn

Loadcell Cas Wbk-30Tl 30 Tấn

7,8 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

16/03/2017