Kết quả tìm kiếm "kính hiển vi b-159"

Kính Hiển Vi 2 Mắt, Độ Phóng Đại 1000 Lần – B-352A- Hãng Optika- Italia

Kính Hiển Vi 2 Mắt, Độ Phóng Đại 1000 Lần – B-352A- Hãng Optika- Italia

Hotline: 0932.335.055- Ms. Loan Kính Hiển Vi 2 Mắt B-352A- Hãng Optika- Italia- Độ Phóng Đại 10000 Lần Model: B-352A Xuất Xứ: Italy Hãng Sản Xuất: Optika – Italy Thông Số Kỹ Thuật
Đinh Thanh Loan Phòng C2T13, Tòa Nhà Topcare, 335 Cầu Giấy, Hà Nội

0932 *** ***

Hà Nội

07/08/2013

Kính Hiển Vi 2 Mắt B-192, Hãng Optika- Italia, Độ Phóng Đại 1000 Lần

Kính Hiển Vi 2 Mắt B-192, Hãng Optika- Italia, Độ Phóng Đại 1000 Lần

Hotline: 0932.335.055- Ms. Loan Kính Hiển Vi Hai Thị Kính Hãng Sản Xuất: Optika – Ý Model: B-192 Có Xử Lý Chống Mốc Trên Toàn Hệ Thống Quang Học • Thân Máy Chính Thiết Kế Chắc Chắn, Chống Rung • Đầu Quan Sát
Đinh Thanh Loan C2T13, Tòa Nhà Topcare, 335 Cầu Giấy, Hà Nội

0485 *** ***

Hà Nội

29/09/2014

Kính Hiển Vi 2 Mắt B-192, Hãng Optika- Italia, Độ Phóng Đại 1000 Lần

Kính Hiển Vi 2 Mắt B-192, Hãng Optika- Italia, Độ Phóng Đại 1000 Lần

Hotline: 0932.335.055- Ms. Loan Kính Hiển Vi Hai Thị Kính Hãng Sản Xuất: Optika – Ý Model: B-192 Có Xử Lý Chống Mốc Trên Toàn Hệ Thống Quang Học • Thân Máy Chính Thiết Kế Chắc Chắn, Chống Rung • Đầu Quan Sát
Đinh Thanh Loan Phòng C2T13, Tòa Nhà Topcare, 335 Cầu Giấy, Hà Nội

0932 *** ***

Hà Nội

10/09/2014

Kính Hiển Vi 2 Mắt, Độ Phóng Đại 1000 Lần – B-352A- Hãng Optika- Italy

Kính Hiển Vi 2 Mắt, Độ Phóng Đại 1000 Lần – B-352A- Hãng Optika- Italy

Hotline: 0932.335.055- Ms. Loan Kính Hiển Vi 2 Mắt B-352A- Hãng Optika- Italy- Độ Phóng Đại 10000 Lần Model: B-352A Xuất Xứ: Italy Hãng Sản Xuất: Optika – Italy Thông Số Kỹ Thuật
Đinh Thanh Loan Phòng C2T13, Tòa Nhà Topcare, 335 Cầu Giấy, Hà Nội

0932 *** ***

Hà Nội

29/07/2013

Kính Hiển Vi 2 Mắt B-192, Hãng Optika- Italia, Độ Phóng Đại 1000 Lần

Kính Hiển Vi 2 Mắt B-192, Hãng Optika- Italia, Độ Phóng Đại 1000 Lần

Hotline: 0932.335.055- Ms. Loan Kính Hiển Vi Hai Thị Kính Hãng Sản Xuất: Optika – Ý Model: B-192 Có Xử Lý Chống Mốc Trên Toàn Hệ Thống Quang Học • Thân Máy Chính Thiết Kế Chắc Chắn, Chống Rung • Đầu Quan Sát
Đinh Thanh Loan C2T13, Tòa Nhà Topcare, Số 335 Cầu Giấy, Hà Nội

0932 *** ***

Hà Nội

10/09/2014

Kính Hiển Vi 2 Mắt B-352A

Kính Hiển Vi 2 Mắt B-352A

Model: B-352A Xuất Xứ: Italy Kính Hiển Vi 2 Mắt B-352A- Hãng Optika- Italia- Độ Phóng Đại 10000 Lần Hãng Sản Xuất: Optika – Italy Thông Số Kỹ Thuật - Hai Ống Kính Xoay 360 0 Và Góc Nghiêng 30 0 - Mắt Kính 10X/20Mm - Độ Phóng Đại
Vũ Thị Thủy C1T11-Tòa Nhà Topcare, 335 Cầu Giấy- Hà Nội

0916 *** ***

Hà Nội

12/11/2014

Kính Hiển Vi 2 Mắt, Độ Phóng Đại 1000 Lần B-32A- Hãng Optika-Italia

Kính Hiển Vi 2 Mắt, Độ Phóng Đại 1000 Lần B-32A- Hãng Optika-Italia

Hotline: 0932.335.055- Ms. Loan Kính Hiển Vi 2 Mắt B-352A- Hãng Optika- Italia- Độ Phóng Đại 10000 Lần Model: B-352A Xuất Xứ: Italy Hãng Sản Xuất: Optika – Italy Thông Số Kỹ Thuật
Đinh Thanh Loan Phòng C2T13, Tòa Nhà Topcare, 335 Cầu Giấy, Hà Nội

0932 *** ***

Hà Nội

06/09/2013

Kính Hiển Vi 2 Mắt, Độ Phóng Đại 1000 Lần B-32A- Hãng Optika-Italia

Kính Hiển Vi 2 Mắt, Độ Phóng Đại 1000 Lần B-32A- Hãng Optika-Italia

Hotline: 0932.335.055- Ms. Loan Kính Hiển Vi 2 Mắt B-352A- Hãng Optika- Italia- Độ Phóng Đại 10000 Lần Model: B-352A Xuất Xứ: Italy Hãng Sản Xuất: Optika – Italy Thông Số Kỹ Thuật
Đinh Thanh Loan Phòng C2T13, Tòa Nhà Topcare, 335 Cầu Giấy, Hà Nội

0932 *** ***

Hà Nội

06/09/2013

Kính Hiển Vi 2 Mắt B-192, Hãng Optika- Italia, Độ Phóng Đại 1000 Lần

Kính Hiển Vi 2 Mắt B-192, Hãng Optika- Italia, Độ Phóng Đại 1000 Lần

Hotline: 0932.335.055- Ms. Loan Kính Hiển Vi Hai Thị Kính Hãng Sản Xuất: Optika – Ý Model: B-192 Có Xử Lý Chống Mốc Trên Toàn Hệ Thống Quang Học • Thân Máy Chính Thiết Kế Chắc Chắn, Chống Rung • Đầu Quan Sát
Đinh Thanh Loan Phòng C2T13, Tòa Nhà Topcare, 335 Cầu Giấy, Hà Nội

0932 *** ***

Hà Nội

30/08/2014

Kính Hiển Vi 2 Mắt Optika/ B-352A

Kính Hiển Vi 2 Mắt Optika/ B-352A

Kính Hiển Vi 2 Mắt B-352A Hãng Sản Xuất: Optika – Italy Model: B-352A Xuất Xứ: Italy - Hai Ống Kính Xoay 3600 Và Góc Nghiêng 300 - Mắt Kính 10X/20Mm - Độ Phóng Đại 1000 Lần - Vật Kính Vô Sắc: 4X, 10X, 40X, 100X (Vật Kính Dầu) - Mâm
Đinh Thanh Loan C2T13, Tòa Nhà Topcare, 335 Cầu Giấy, Hà Nội

0485 *** ***

Hà Nội

23/01/2013

Kính Hiển Vi 2 Mắt B-192, Hãng Optika- Italia, Độ Phóng Đại 1000 Lần

Kính Hiển Vi 2 Mắt B-192, Hãng Optika- Italia, Độ Phóng Đại 1000 Lần

Hotline: 0932.335.055- Ms. Loan Kính Hiển Vi Hai Thị Kính Hãng Sản Xuất: Optika – Ý Model: B-192 Có Xử Lý Chống Mốc Trên Toàn Hệ Thống Quang Học • Thân Máy Chính Thiết Kế Chắc Chắn, Chống Rung • Đầu Quan Sát
Đinh Thanh Loan C2T13, Tòa Nhà Topcare, 335 Cầu Giấy, Hà Nội

0485 *** ***

Hà Nội

04/11/2014

Kính Hiển Vi 2 Mắt, Độ Phóng Đại 1000 Lần B-32A- Hãng Optika-Italia

Kính Hiển Vi 2 Mắt, Độ Phóng Đại 1000 Lần B-32A- Hãng Optika-Italia

Hotline: 0932.335.055- Ms. Loan Kính Hiển Vi 2 Mắt B-352A- Hãng Optika- Italia- Độ Phóng Đại 10000 Lần Model: B-352A Xuất Xứ: Italy Hãng Sản Xuất: Optika – Italy Thông Số Kỹ Thuật
Đinh Thanh Loan Phòng C2T13, Tòa Nhà Topcare, 335 Cầu Giấy, Hà Nội

0932 *** ***

Hà Nội

06/09/2013

Kính Hiển Vi 2 Mắt B-192, Hãng Optika- Italia, Độ Phóng Đại 1000 Lần

Kính Hiển Vi 2 Mắt B-192, Hãng Optika- Italia, Độ Phóng Đại 1000 Lần

Hotline: 0932.335.055- Ms. Loan Kính Hiển Vi Hai Thị Kính Hãng Sản Xuất: Optika – Ý Model: B-192 Có Xử Lý Chống Mốc Trên Toàn Hệ Thống Quang Học • Thân Máy Chính Thiết Kế Chắc Chắn, Chống Rung • Đầu Quan Sát
Đinh Thanh Loan C2T13, Tòa Nhà Topcare, 335 Cầu Giấy, Hà Nội

0485 *** ***

Hà Nội

16/09/2014

Kính Hiển Vi 2 Mắt, Độ Phóng Đại 1000 Lần B-352A- Hãng Optika-Italia

Kính Hiển Vi 2 Mắt, Độ Phóng Đại 1000 Lần B-352A- Hãng Optika-Italia

Hotline: 0932.335.055- Ms. Loan Kính Hiển Vi 2 Mắt B-352A- Hãng Optika- Italia- Độ Phóng Đại 10000 Lần Model: B-352A Xuất Xứ: Italy Hãng Sản Xuất: Optika – Italy Thông Số Kỹ Thuật
Đinh Thanh Loan C2T13 - Tòa Nhà Topcare - 335 Cầu Giấy - Hà Nội

0485 *** ***

Hà Nội

19/10/2013

Kính Hiển Vi 2 Mắt, Độ Phóng Đại 1000 Lần – B-352A- Hãng Optika- Italia

Kính Hiển Vi 2 Mắt, Độ Phóng Đại 1000 Lần – B-352A- Hãng Optika- Italia

Hotline: 0932.335.055- Ms. Loan Kính Hiển Vi Sinh Học 2 Mắt Hãng Sản Xuất: Optika – Italy Model: B-352A 1. Cung Cấp Bao Gồm - Máy Chính - 02 Thị Kính 10X/20Mm - 04 Vật Kính 4X, 10X, 40X Và 100X - 01 Lo Dầu Soi
Đinh Thanh Loan C2T13 - Tòa Nhà Topcare - 335 Cầu Giấy - Hà Nội

0932 *** ***

Hà Nội

06/01/2014

Kính Hiển Vi 2 Mắt, Độ Phóng Đại 1000 Lần – B-352A- Hãng Optika- Italia

Kính Hiển Vi 2 Mắt, Độ Phóng Đại 1000 Lần – B-352A- Hãng Optika- Italia

Hotline: 0932.335.055- Ms. Loan Kính Hiển Vi 2 Mắt B-352A- Hãng Optika- Italia- Độ Phóng Đại 10000 Lần Model: B-352A Xuất Xứ: Italy Hãng Sản Xuất: Optika – Italy Thông Số Kỹ Thuật
Đinh Thanh Loan Phòng C2T13, Tòa Nhà Topcare, 335 Cầu Giấy, Hà Nội

0932 *** ***

Hà Nội

16/08/2013

Kính Hiển Vi 2 Mắt B-192, Hãng Optika- Italia, Độ Phóng Đại 1000 Lần

Kính Hiển Vi 2 Mắt B-192, Hãng Optika- Italia, Độ Phóng Đại 1000 Lần

Hotline: 0932.335.055- Ms. Loan Kính Hiển Vi Hai Thị Kính Hãng Sản Xuất: Optika – Ý Model: B-192 Có Xử Lý Chống Mốc Trên Toàn Hệ Thống Quang Học • Thân Máy Chính Thiết Kế Chắc Chắn, Chống Rung • Đầu Quan Sát
Đinh Thanh Loan Phòng C2T13, Tòa Nhà Topcare, 335 Cầu Giấy, Hà Nội

0932 *** ***

Hà Nội

05/09/2014

Kính Hiển Vi 2 Mắt, Độ Phóng Đại 1000 Lần – B-352A- Hãng Optika- Italia

Kính Hiển Vi 2 Mắt, Độ Phóng Đại 1000 Lần – B-352A- Hãng Optika- Italia

Hotline: 0932.335.055- Ms. Loan Kính Hiển Vi Sinh Học 2 Mắt Hãng Sản Xuất: Optika – Italy Model: B-352A 1. Cung Cấp Bao Gồm - Máy Chính - 02 Thị Kính 10X/20Mm - 04 Vật Kính 4X, 10X, 40X Và 100X - 01 Lo Dầu Soi
Đinh Thanh Loan Phòng C2T13, Tòa Nhà Topcare, 335 Cầu Giấy, Hà Nội

0932 *** ***

Hà Nội

13/02/2014

Kính Hiển Vi 2 Mắt, Độ Phóng Đại 1000 Lần – B-352A- Hãng Optika- Italia

Kính Hiển Vi 2 Mắt, Độ Phóng Đại 1000 Lần – B-352A- Hãng Optika- Italia

Hotline: 0932.335.055- Ms. Loan Kính Hiển Vi 2 Mắt B-352A- Hãng Optika- Italia- Độ Phóng Đại 10000 Lần Model: B-352A Xuất Xứ: Italy Hãng Sản Xuất: Optika – Italy Thông Số Kỹ Thuật
Đinh Thanh Loan Phòng C2T13, Tòa Nhà Topcare, 335 Cầu Giấy, Hà Nội

0932 *** ***

Hà Nội

30/07/2013

Kính Hiển Vi 2 Mắt B-352A

Kính Hiển Vi 2 Mắt B-352A

Hotline: 0916481389 Miss Hà Kính Hiển Vi 2 Mắt B-352A- Hãng Optika- Italia- Độ Phóng Đại 10000 Lần Model: B-352A Xuất Xứ: Italy Hãng Sản Xuất: Optika – Italy Thông Số Kỹ Thuật
Trịnh Hà Phòng C2T13, Tòa Nhà Topcare, Số 335 Cầu Giấy, Hà Nội

0916 *** ***

Hà Nội

19/09/2014