Kết quả tìm kiếm "intel core i5 ram 4gb"

Dell Latitude E5470 Intel Core I5-6300U 2.4Ghz, 4Gb Ram,...

Dell Latitude E5470 Intel Core I5-6300U 2.4Ghz, 4Gb Ram,...

6 triệu

Phạm Lê Hoa 33 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

0914 *** ***

Hà Nội

06/07/2022

Dell Latitude E5520 (Intel Core I5-2520M 2.5Ghz, 4Gb Ram, 320Gb Hdd, Vga Intel...

Dell Latitude E5520 (Intel Core I5-2520M 2.5Ghz, 4Gb Ram, 320Gb Hdd, Vga Intel...

2 triệu

Phạm Lê Hoa 33 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

0914 *** ***

Hà Nội

17/01/2023

Dell Latitude E5530 (Intel Core I5-3210M 2.5Ghz, 4Gb Ram, 320Gb Hdd, Vga Intel...

Dell Latitude E5530 (Intel Core I5-3210M 2.5Ghz, 4Gb Ram, 320Gb Hdd, Vga Intel...

3,5 triệu

Phạm Lê Hoa 33 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

0914 *** ***

Hà Nội

24/06/2022

Dell Latitude E6520 (Intel Core I5-2540M 2.6Ghz, 4Gb Ram, 250Gb Hdd, Vga Intel...

Dell Latitude E6520 (Intel Core I5-2540M 2.6Ghz, 4Gb Ram, 250Gb Hdd, Vga Intel...

2,2 triệu

Phạm Lê Hoa 33 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

0914 *** ***

Hà Nội

01/02/2023

Dell Latitude L3340 (Intel Core I5-4210U 1.7Ghz, 4Gb Ram, 500Gb Hdd, Vga Intel...

Dell Latitude L3340 (Intel Core I5-4210U 1.7Ghz, 4Gb Ram, 500Gb Hdd, Vga Intel...

3 triệu

Phạm Lê Hoa 33 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

0914 *** ***

Hà Nội

28/04/2023

Dell Latitude E6230 (Intel Core I5-3320M 2.6Ghz, 4Gb Ram, 500Gb Hdd, Vga Intel...

Dell Latitude E6230 (Intel Core I5-3320M 2.6Ghz, 4Gb Ram, 500Gb Hdd, Vga Intel...

2,5 triệu

Phạm Lê Hoa 33 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

0914 *** ***

Hà Nội

24/02/2023

Hp Elitebook Folio 9480M (Intel Core I5-4310U, 4Gb Ram, 120Gb Ssd, Intel Hd...

Hp Elitebook Folio 9480M (Intel Core I5-4310U, 4Gb Ram, 120Gb Ssd, Intel Hd...

3,5 triệu

Phạm Lê Hoa 33 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

0914 *** ***

Hà Nội

22/02/2023

Dell Latitude E6430 (Intel Core I5-3210M 2.5Ghz, 4Gb Ram, 500Gb Hdd, Vga Intel...

Dell Latitude E6430 (Intel Core I5-3210M 2.5Ghz, 4Gb Ram, 500Gb Hdd, Vga Intel...

4,5 triệu

Phạm Lê Hoa 33 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

0914 *** ***

Hà Nội

20/04/2022

Dell Latitude E5530 (Intel Core I5-3320M 2.5Ghz, 4Gb Ram, 320Gb Hdd, Vga Intel...

Dell Latitude E5530 (Intel Core I5-3320M 2.5Ghz, 4Gb Ram, 320Gb Hdd, Vga Intel...

2,6 triệu

Phạm Lê Hoa 33 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

0914 *** ***

Hà Nội

09/03/2023

Dell Latitude E4310 (Intel Core I5-540M 2.53Ghz, 4Gb Ram, 250Gb Hdd, Vga Intel...

Dell Latitude E4310 (Intel Core I5-540M 2.53Ghz, 4Gb Ram, 250Gb Hdd, Vga Intel...

1,2 triệu

Phạm Lê Hoa 33 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

0914 *** ***

Hà Nội

19/04/2023

Dell Inspiron 3558 (Intel Core I5-5200U 2.2Ghz, 4Gb Ram, 500Gb Hdd,...

Dell Inspiron 3558 (Intel Core I5-5200U 2.2Ghz, 4Gb Ram, 500Gb Hdd,...

6 triệu

Phạm Lê Hoa 33 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

0914 *** ***

Hà Nội

25/07/2022

Asus K46Ca-Wx014 (Intel Core I5-3317U 1.7Ghz, 4Gb Ram, 500Gb Hdd, Vga Intel Hd...

Asus K46Ca-Wx014 (Intel Core I5-3317U 1.7Ghz, 4Gb Ram, 500Gb Hdd, Vga Intel Hd...

3,5 triệu

Phạm Lê Hoa 33 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

0914 *** ***

Hà Nội

18/01/2023

Asus K450Ca-Wx089 (Intel Core I5-3337U 1.8Ghz, 4Gb Ram, 500Gb Hdd, Vga Intel Hd...

Asus K450Ca-Wx089 (Intel Core I5-3337U 1.8Ghz, 4Gb Ram, 500Gb Hdd, Vga Intel Hd...

2,9 triệu

Phạm Lê Hoa 33 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

0914 *** ***

Hà Nội

5 ngày trước

Dell Vostro 3450 (Intel Core I5-2430M 2.4Ghz, 4Gb Ram, 500Gb Hdd, Vga Intel Hd...

Dell Vostro 3450 (Intel Core I5-2430M 2.4Ghz, 4Gb Ram, 500Gb Hdd, Vga Intel Hd...

4 triệu

Phạm Lê Hoa 33 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

0914 *** ***

Hà Nội

30/03/2022

Asus K555La-Xx654D (Intel Core I5-5200U 1.7Ghz, 4Gb Ram, 500Gb Hdd, Vga Intel Hd...

Asus K555La-Xx654D (Intel Core I5-5200U 1.7Ghz, 4Gb Ram, 500Gb Hdd, Vga Intel Hd...

3,8 triệu

Phạm Lê Hoa 33 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

0914 *** ***

Hà Nội

15/03/2023

Dell Vostro V3568A (P63F002-Ti54102) (Intel Core I5-7200U 2.5Ghz, 4Gb Ram, 1Tb...

Dell Vostro V3568A (P63F002-Ti54102) (Intel Core I5-7200U 2.5Ghz, 4Gb Ram, 1Tb...

9 triệu

Phạm Lê Hoa 33 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

0914 *** ***

Hà Nội

02/04/2022

Dell Latitude E5450 (E4I55450) (Intel Core I5-5300U 2.3Ghz, 4Gb Ram, 500Gb Hdd,...

Dell Latitude E5450 (E4I55450) (Intel Core I5-5300U 2.3Ghz, 4Gb Ram, 500Gb Hdd,...

5,2 triệu

Phạm Lê Hoa 33 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

0914 *** ***

Hà Nội

05/07/2022

Lenovo Thinkpad X250 (20Cl-S2R6) (Intel Core I5-5300U 2.3Ghz, 4Gb Ram, 500Gb...

Lenovo Thinkpad X250 (20Cl-S2R6) (Intel Core I5-5300U 2.3Ghz, 4Gb Ram, 500Gb...

3,7 triệu

Phạm Lê Hoa 33 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

0914 *** ***

Hà Nội

18/02/2023

Lenovo Thinkpad X250 (20Cla-009Va) (Intel Core I5-5200U 2.2Ghz, 4Gb Ram, 500Gb...

Lenovo Thinkpad X250 (20Cla-009Va) (Intel Core I5-5200U 2.2Ghz, 4Gb Ram, 500Gb...

3 triệu

Phạm Lê Hoa 33 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

0914 *** ***

Hà Nội

11/05/2023

Dell Latitude 7240 (L2I5H007) (Intel Core I5-4300U 1.9Ghz, 4Gb Ram, 128Gb Ssd,...

Dell Latitude 7240 (L2I5H007) (Intel Core I5-4300U 1.9Ghz, 4Gb Ram, 128Gb Ssd,...

3,5 triệu

Phạm Lê Hoa 33 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

0914 *** ***

Hà Nội

18/02/2023