Kết quả tìm kiếm "hoá chất trung quốc"

Hoá Chất Lanthanum Oxide Trung Quốc.

Hoá Chất Lanthanum Oxide Trung Quốc.

Hoá Chất Lanthanum Oxide Trung Quốc. Hoá Chất Lanthanum Oxide Trung Quốc. Hoá Chất Lanthanum Oxide Trung Quốc. Hoá Chất Lanthanum Oxide Trung Quốc. Hoá Chất Lanthanum Oxide Trung Quốc. Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

29/11/2021

Hoá Chất Chloroplatinic Acid Trung Quốc .

Hoá Chất Chloroplatinic Acid Trung Quốc .

Hoá Chất Chloroplatinic Acid Trung Quốc . Hoá Chất Chloroplatinic Acid Trung Quốc . Hoá Chất Chloroplatinic Acid Trung Quốc . Hoá Chất Chloroplatinic Acid Trung Quốc . Hoá Chất Chloroplatinic Acid Trung Quốc . Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

15/01/2022

Hoá Chất Metol  Lọ100G Trung Quốc.

Hoá Chất Metol Lọ100G Trung Quốc.

Hoá Chất Metol Lọ100G Trung Quốc. Hoá Chất Metol Lọ100G Trung Quốc. Hoá Chất Metol Lọ100G Trung Quốc. Hoá Chất Metol Lọ100G Trung Quốc. Hoá Chất Metol Lọ100G Trung Quốc. Hoá Chất Metol Lọ100G Trung Quốc. Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

13/07/2022

Hoá Chất  Undecane  C11H24 Trung Quốc.

Hoá Chất Undecane C11H24 Trung Quốc.

Hoá Chất Undecane C11H24 Trung Quốc. Hoá Chất Undecane C11H24 Trung Quốc. Hoá Chất Undecane C11H24 Trung Quốc. Hoá Chất Undecane C11H24 Trung Quốc. Hoá Chất Undecane C11H24 Trung Quốc. Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

14/07/2022

Hoá Chất Carmine Lọ 10G Trung Quốc.

Hoá Chất Carmine Lọ 10G Trung Quốc.

Hoá Chất Carmine Lọ 10G Trung Quốc. Hoá Chất Carmine Lọ 10G Trung Quốc. Hoá Chất Carmine Lọ 10G Trung Quốc. Hoá Chất Carmine Lọ 10G Trung Quốc. Hoá Chất Carmine Lọ 10G Trung Quốc. Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

15/12/2021

Hoá Chất Chrome Azurol S Trung Quốc .

Hoá Chất Chrome Azurol S Trung Quốc .

Hoá Chất Chrome Azurol S Trung Quốc . Hoá Chất Chrome Azurol S Trung Quốc . Hoá Chất Chrome Azurol S Trung Quốc . Hoá Chất Chrome Azurol S Trung Quốc . Hoá Chất Chrome Azurol S Trung Quốc . Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

15/12/2021

Hoá Chất Gelatin Bì 25Kg Trung Quốc .

Hoá Chất Gelatin Bì 25Kg Trung Quốc .

Hoá Chất Gelatin Bì 25Kg Trung Quốc . Hoá Chất Gelatin Bì 25Kg Trung Quốc . Hoá Chất Gelatin Bì 25Kg Trung Quốc . Hoá Chất Gelatin Bì 25Kg Trung Quốc . Hoá Chất Gelatin Bì 25Kg Trung Quốc . Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

07/01/2022

Hoá Chất Potassium Sulfide K2S Trung Quốc .

Hoá Chất Potassium Sulfide K2S Trung Quốc .

Hoá Chất Potassium Sulfide K2S Trung Quốc . Hoá Chất Potassium Sulfide K2S Trung Quốc . Hoá Chất Potassium Sulfide K2S Trung Quốc . Hoá Chất Potassium Sulfide K2S Trung Quốc . Hoá Chất Potassium Sulfide K2S Trung Quốc . Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

14/07/2022

Hoá Chất Decahydronaphthalene Cthh C10H18 Trung Quốc.

Hoá Chất Decahydronaphthalene Cthh C10H18 Trung Quốc.

Hoá Chất Decahydronaphthalene Cthh C10H18 Trung Quốc. Hoá Chất Decahydronaphthalene Cthh C10H18 Trung Quốc. Hoá Chất Decahydronaphthalene Cthh C10H18 Trung Quốc. Hoá Chất Decahydronaphthalene Cthh C10H18 Trung Quốc. Hoá Chất Decahydronaphthal
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

14/07/2022

Hoá Chất Tryptone Lọ 250G Trung Quốc .

Hoá Chất Tryptone Lọ 250G Trung Quốc .

Hoá Chất Tryptone Lọ 250G Trung Quốc . Hoá Chất Tryptone Lọ 250G Trung Quốc . Hoá Chất Tryptone Lọ 250G Trung Quốc . Hoá Chất Tryptone Lọ 250G Trung Quốc . Hoá Chất Tryptone Lọ 250G Trung Quốc . Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

13/07/2022

Hoá Chất Benzalaldehyde  Chai 500Ml Trung Quốc.

Hoá Chất Benzalaldehyde Chai 500Ml Trung Quốc.

Hoá Chất Benzalaldehyde Chai 500Ml Trung Quốc. Hoá Chất Benzalaldehyde Chai 500Ml Trung Quốc. Hoá Chất Benzalaldehyde Chai 500Ml Trung Quốc. Hoá Chất Benzalaldehyde Chai 500Ml Trung Quốc. Hoá Chất Benzalaldehyde Chai 500Ml Trung Quốc. Xuất Xứ
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

13/07/2022

Hoá Chất  Pepsin Lọ 25G Trung Quốc.

Hoá Chất Pepsin Lọ 25G Trung Quốc.

Hoá Chất Pepsin Lọ 25G Trung Quốc. Hoá Chất Pepsin Lọ 25G Trung Quốc. Hoá Chất Pepsin Lọ 25G Trung Quốc. Hoá Chất Pepsin Lọ 25G Trung Quốc. Hoá Chất Pepsin Lọ 25G Trung Quốc. Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

14/07/2022

Hoá Chất Dodecane Chai 500Ml Trung Quốc.

Hoá Chất Dodecane Chai 500Ml Trung Quốc.

Hoá Chất Dodecane Chai 500Ml Trung Quốc. Hoá Chất Dodecane Chai 500Ml Trung Quốc. Hoá Chất Dodecane Chai 500Ml Trung Quốc. Hoá Chất Dodecane Chai 500Ml Trung Quốc. Hoá Chất Dodecane Chai 500Ml Trung Quốc. Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

13/07/2022

Hoá Chất Cadmium Lọ 250G Trung Quốc .

Hoá Chất Cadmium Lọ 250G Trung Quốc .

Hoá Chất Cadmium Lọ 250G Trung Quốc . Hoá Chất Cadmium Lọ 250G Trung Quốc . Hoá Chất Cadmium Lọ 250G Trung Quốc . Hoá Chất Cadmium Lọ 250G Trung Quốc . Hoá Chất Cadmium Lọ 250G Trung Quốc . Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

13/07/2022

Hoá Chất 2,5-Dihydroxybenzoic Acid Trung Quốc .

Hoá Chất 2,5-Dihydroxybenzoic Acid Trung Quốc .

Hoá Chất 2,5-Dihydroxybenzoic Acid Trung Quốc . Hoá Chất 2,5-Dihydroxybenzoic Acid Trung Quốc . Hoá Chất 2,5-Dihydroxybenzoic Acid Trung Quốc . Hoá Chất 2,5-Dihydroxybenzoic Acid Trung Quốc . Hoá Chất 2,5-Dihydroxybenzoic Acid Trung Quốc . Xu
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

18/12/2021

Hoá Chất Imidazole Lọ 100G Trung Quốc .

Hoá Chất Imidazole Lọ 100G Trung Quốc .

Hoá Chất Imidazole Lọ 100G Trung Quốc . Hoá Chất Imidazole Lọ 100G Trung Quốc . Hoá Chất Imidazole Lọ 100G Trung Quốc . Hoá Chất Imidazole Lọ 100G Trung Quốc . Hoá Chất Imidazole Lọ 100G Trung Quốc . Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

11/01/2022

Hoá Chất Barium Metal 99,0% Trung Quốc .

Hoá Chất Barium Metal 99,0% Trung Quốc .

Hoá Chất Barium Metal 99,0% Trung Quốc . Hoá Chất Barium Metal 99,0% Trung Quốc . Hoá Chất Barium Metal 99,0% Trung Quốc . Hoá Chất Barium Metal 99,0% Trung Quốc . Hoá Chất Barium Metal 99,0% Trung Quốc . Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

13/07/2022

Hoá Chất Xanthydrol  Cthh C13H10O2 Trung Quốc .

Hoá Chất Xanthydrol Cthh C13H10O2 Trung Quốc .

Hoá Chất Xanthydrol Cthh C13H10O2 Trung Quốc . Hoá Chất Xanthydrol Cthh C13H10O2 Trung Quốc . Hoá Chất Xanthydrol Cthh C13H10O2 Trung Quốc . Hoá Chất Xanthydrol Cthh C13H10O2 Trung Quốc . Hoá Chất Xanthydrol Cthh C13H10O2 Trung Quốc . Xuất Xứ
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

14/07/2022

Hoá Chất Menthol Crystal Thủng 25Kg Trung Quốc .

Hoá Chất Menthol Crystal Thủng 25Kg Trung Quốc .

Hoá Chất Menthol Crystal Thủng 25Kg Trung Quốc . Hoá Chất Menthol Crystal Thủng 25Kg Trung Quốc . Hoá Chất Menthol Crystal Thủng 25Kg Trung Quốc . Hoá Chất Menthol Crystal Thủng 25Kg Trung Quốc . Hoá Chất Menthol Crystal Thủng 25Kg Trung Quốc
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

13/01/2022

Hoá Chất Copper Powder Chai 500G  Trung Quốc.

Hoá Chất Copper Powder Chai 500G Trung Quốc.

Hoá Chất Copper Powder Chai 500G Trung Quốc. Hoá Chất Copper Powder Chai 500G Trung Quốc. Hoá Chất Copper Powder Chai 500G Trung Quốc. Hoá Chất Copper Powder Chai 500G Trung Quốc. Hoá Chất Copper Powder Chai 500G Trung Quốc. Xuất Xứ Chính Hãn
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

13/07/2022