Kết quả tìm kiếm "hóa chất merck koh"

Sodium Azide - Hóa Chất Phân Tích Merck

Sodium Azide - Hóa Chất Phân Tích Merck

S Assay Cerimetric ≫= 99 % Công Ty Tnhh Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Htv Mã Số Thuế: 0312216621 Trụ Sở Chính: 86/30, Đường Số 14, Kp 15, P.bình Hưng Hòa A, Q.bình Tân Tp.hcm Vp Giao Dịch: 549/28/2A Lê Văn Thọ, P14, Q. Gò Vấp, Tp.hcm
Công Ty Tnhh Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Htv Trụ Sở Chính: 86/30, Đường Số 14, Kp 15, P.bình Hưng Hòa A, Q.bình Tân Tp.hcm Vp Giao Dịch: 549/28/2A Lê Văn Thọ, P14, Q. Gò Vấp, Tp.hcm

0866 *** ***

Hồ Chí Minh

21/01/2016

Dichloromethane - 106050.1000 - Hóa Chất Phân Tích Merck

Dichloromethane - 106050.1000 - Hóa Chất Phân Tích Merck

Xuất Xứ: Merck Mã Hàng: 106050 Molecular Formula Ch 2 Cl 2 Molar Mass 84.93 G/Mol Appearance Colorless Liquid Density 1.33 G/Cm 3 , Liquid Melting Point -96.7 &Deg;C, 176 K, -142 &Deg;F
Huỳnh Phúc Hiển Vinh Hóa Chất Phân Túch Merck - Công Ty Tnhh Vật Tư Khoa Hoc Kỹ Thuật

0937 *** ***

Hồ Chí Minh

14/11/2012

Toluene - 1083522500 - Hóa Chất Phân Tích Merck

Toluene - 1083522500 - Hóa Chất Phân Tích Merck

S Purity Gc ≫= 99.9 % S Identity Ir Conforms S Appearance Clear S Colour ≪= 10 Hazen S Acidity ≪= 0.0002 Meq/G S Alkalinity ≪= 0.0002 Meq/G S Density D 20 &Deg;C/20 &Deg;C 0.865 - 0.870 S Boiling Point 109 - 111 &Deg;
Công Ty Tnhh Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Htv Trụ Sở Chính: 86/30, Đường Số 14, Kp 15, P.bình Hưng Hòa A, Q.bình Tân Tp.hcm Vp Giao Dịch: 549/28/2A Lê Văn Thọ, P14, Q. Gò Vấp, Tp.hcm

0866 *** ***

Hồ Chí Minh

03/07/2015

2-Propanol - Hóa Chất Phân Tích Merck

2-Propanol - Hóa Chất Phân Tích Merck

S Purity Gc ≫= 99.8 % S Identity Ir Conforms S Appearance Clear S Colour ≪= 10 Hazen S Solubility In Water Conforms S Acidity ≪= 0.0001 Meq/G S Alkalinity ≪= 0.0001 Meq/G S Density D 20 &Deg;C/20 &Deg;C 0.784 - 0.786
Công Ty Tnhh Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Htv Trụ Sở Chính: 86/30, Đường Số 14, Kp 15, P.bình Hưng Hòa A, Q.bình Tân Tp.hcm Vp Giao Dịch: 549/28/2A Lê Văn Thọ, P14, Q. Gò Vấp, Tp.hcm

0866 *** ***

Hồ Chí Minh

10/07/2015

Sulfanilic Acid - Hóa Chất Phân Tích Merck

Sulfanilic Acid - Hóa Chất Phân Tích Merck

S Assay Acidimetric, Calc. On Anhydrous Substance ≫= 99 % S Water K. F. ≪= 2 % S Identity Ir Passes Test Công Ty Tnhh Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Htv Mã Số Thuế: 0312216621 Trụ Sở Chính: 86/30, Đường Số 14, Kp 15, P.bình Hưng Hòa
Công Ty Tnhh Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Htv Trụ Sở Chính: 86/30, Đường Số 14, Kp 15, P.bình Hưng Hòa A, Q.bình Tân Tp.hcm Vp Giao Dịch: 549/28/2A Lê Văn Thọ, P14, Q. Gò Vấp, Tp.hcm

0866 *** ***

Hồ Chí Minh

10/07/2015

Ethanol Absolute - Hóa Chất Phân Tích Merck

Ethanol Absolute - Hóa Chất Phân Tích Merck

Hsx: Merck Code: 100983 Molecular Formula C 2 H 6 O Molar Mass 46.07 G Mol &Minus;1 Appearance Colorless Liquid Density 0.789 G/Cm 3 Melting Point &Minus;114 &Deg;C, 159 K, -173 &Deg;F
Huỳnh Phúc Hiển Vinh Hóa Chất Phân Tích Merck - Công Ty Tnhh Vật Tu Khoa Học Kỹ Thuật

0937 *** ***

Hồ Chí Minh

03/11/2012

1-Naphthylamine - Hóa Chất Phân Tích Merck

1-Naphthylamine - Hóa Chất Phân Tích Merck

S Assay Gc, Area% ≫= 99 % S Melting Range Lower Value ≫= 48 &Deg;C S Melting Range Upper Value ≪= 50 &Deg;C S 2-Naphthylamine Gc, Area% ≪= 0.1 % S Identity Ir Passes Test Công Ty Tnhh Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Htv Mã S
Công Ty Tnhh Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Htv Trụ Sở Chính: 86/30, Đường Số 14, Kp 15, P.bình Hưng Hòa A, Q.bình Tân Tp.hcm Vp Giao Dịch: 549/28/2A Lê Văn Thọ, P14, Q. Gò Vấp, Tp.hcm

0866 *** ***

Hồ Chí Minh

10/07/2015

Glycerol - 104092- Hóa Chất Phân Tích Merck

Glycerol - 104092- Hóa Chất Phân Tích Merck

Xuất Xứ: Merck Mã Hàng: 104092.1000 Molecular Formula C 3 H 8 O 3 Molar Mass 92.09 G Mol &Minus;1 Appearance Clear, Colorless Solid Hygroscopic Odor Odorless Density 1.261 G/Cm 3 Mel
Huỳnh Phúc Hiển Vinh Hóa Chất Phân Tích Merck - Công Ty Tnhh Vật Tu Khoa Học Kỹ Thuật

0937 *** ***

Hồ Chí Minh

09/11/2012

Combititrant 5 - 188005.1000- Hóa Chất Phân Tích Merck

Combititrant 5 - 188005.1000- Hóa Chất Phân Tích Merck

Xuất Xứ: Merck Mã Hàng: 188005
Huỳnh Phúc Hiển Vinh Hóa Chất Phân Tích Merck - Công Ty Tnhh Vật Tu Khoa Học Kỹ Thuật

0937 *** ***

Hồ Chí Minh

13/11/2012

Bán Formamide- Hóa Chất Phân Tích Merck

Bán Formamide- Hóa Chất Phân Tích Merck

Hãng Sản Xuất: Merck Code: 104008 Molecular Formula Ch 3 No Molar Mass 45.04 G/Mol Density 1.133 G/Cm 3 Melting Point 2-3 &Deg;C, 275-276 K, 36-37 &Deg;F Boiling Point 210 &Deg;C, 483 K,
Huỳnh Phúc Hiển Vinh Hóa Chất Phân Tích Merck - Công Ty Tnhh Vật Tu Khoa Học Kỹ Thuật

0937 *** ***

Hồ Chí Minh

05/11/2012

Methanol - 1060092500 - Hóa Chất Phân Tích Merck

Methanol - 1060092500 - Hóa Chất Phân Tích Merck

S Purity Gc ≫= 99.9 % S Identity Ir Conforms S Appearance Clear S Colour ≪= 10 Hazen S Solubility In Water Conforms S Acidity ≪= 0.0002 Meq/G S Alkalinity ≪= 0.0002 Meq/G S Density D 20 &Deg;C/20 &Deg;C
Công Ty Tnhh Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Htv Trụ Sở Chính: 86/30, Đường Số 14, Kp 15, P.bình Hưng Hòa A, Q.bình Tân Tp.hcm Vp Giao Dịch: 549/28/2A Lê Văn Thọ, P14, Q. Gò Vấp, Tp.hcm

0866 *** ***

Hồ Chí Minh

03/07/2015

Nước Cất - Hóa Chất Phân Tích Merck

Nước Cất - Hóa Chất Phân Tích Merck

Xuất Xứ: Merck Code: 101051
Huỳnh Phúc Hiển Vinh Hóa Chất Phân Tích Merck - Công Ty Tnhh Vật Tu Khoa Học Kỹ Thuật

0937 *** ***

Hồ Chí Minh

09/11/2012

Acetone - 100014.1000 - Hóa Chất Phân Tích Merck

Acetone - 100014.1000 - Hóa Chất Phân Tích Merck

Xuất Xứ: Merck Mã Hàng: 100014 Molecular Formula C 3 H 6 O Molar Mass 58.08 G Mol &Minus;1 Appearance Colorless Liquid Odor Pungent, Irritating, Floral Density 0.791 G Cm &Minus;3 [7] Me
Huỳnh Phúc Hiển Vinh Hóa Chất Phân Túch Merck - Công Ty Tnhh Vật Tư Khoa Hoc Kỹ Thuật

0937 *** ***

Hồ Chí Minh

15/11/2012

Bán Magnesium Oxide- Hóa Chất Phân Tích Merck

Bán Magnesium Oxide- Hóa Chất Phân Tích Merck

Hãng Sx: Merck Code: 105862 Molecular Formula Mgo Molar Mass 40.3044 G/Mol Appearance White Powder Odor Odorless Density 3.58 G/Cm&Sup3; Melting Point 2852 &Deg;C, 3125 K, 5166 &Deg;F
Huỳnh Phúc Hiển Vinh Hóa Chất Phân Tích Merck - Công Ty Tnhh Vật Tu Khoa Học Kỹ Thuật

0937 *** ***

Hồ Chí Minh

01/11/2012

Sodium Fluoride - 1064491000 - Hóa Chất Phân Tích Merck

Sodium Fluoride - 1064491000 - Hóa Chất Phân Tích Merck

S Assay Precipitative Titration Min 99 % S In Water Insoluble Matter Max 0.01 % S Titrable Base As Naoh Max 0.01 Meq/G S Titrable Acid As Hydrofloric Acid Max 0.03 Meq/G S Chloride (Cl) Max 0.003 % S Hexafluorosilicate Sif6 Max 0.1 %
Công Ty Tnhh Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Htv Trụ Sở Chính: 86/30, Đường Số 14, Kp 15, P.bình Hưng Hòa A, Q.bình Tân Tp.hcm Vp Giao Dịch: 549/28/2A Lê Văn Thọ, P14, Q. Gò Vấp, Tp.hcm

0866 *** ***

Hồ Chí Minh

03/07/2015

Bán Tween 20 - Hóa Chất Phân Tích Merck

Bán Tween 20 - Hóa Chất Phân Tích Merck

Xuất Xứ: Merck Mã Hàng: 822184
Huỳnh Phúc Hiển Vinh Hóa Chất Phân Tích Merck - Công Ty Tnhh Vật Tu Khoa Học Kỹ Thuật

0937 *** ***

Hồ Chí Minh

05/11/2012

Bán Toluen - 108325- Hóa Chất Phân Tích Merck

Bán Toluen - 108325- Hóa Chất Phân Tích Merck

Xuất Xứ: Merck Mã Hàng: 108325 Danh Pháp Iupac Metylbenzen Tên Khác Toluen Phenylmêtan Toluol Công Thức Hóa Học C 7 H 8 Smiles Cc1Ccccc1 Phân Tử Gam 92,14 G/Mol Bề Ngoài Chất Lỏng Không
Huỳnh Phúc Hiển Vinh Hóa Chất Phân Tích Merck - Công Ty Tnhh Vật Tu Khoa Học Kỹ Thuật

0937 *** ***

Hồ Chí Minh

10/11/2012

Ethyl Acetate - 109623.1000 -Hóa Chất Phân Tích Merck

Ethyl Acetate - 109623.1000 -Hóa Chất Phân Tích Merck

Xuất Xứ: Merck Mã Hàng: 109623 Molecular Formula C 4 H 8 O 2 Molar Mass 88.11 G Mol &Minus;1 Appearance Colorless Liquid Density 0.897 G/Cm&Sup3; Melting Point &Minus;83.6 &Deg;C, 190 K, -11
Huỳnh Phúc Hiển Vinh Hóa Chất Phân Túch Merck - Công Ty Tnhh Vật Tư Khoa Hoc Kỹ Thuật

0937 *** ***

Hồ Chí Minh

16/11/2012

Tin(Ii) Chloride - Hóa Chất Phân Tích Merck

Tin(Ii) Chloride - Hóa Chất Phân Tích Merck

S Assay Iodometric ≫= 97 % Công Ty Tnhh Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Htv Mã Số Thuế: 0312216621 Trụ Sở Chính: 86/30, Đường Số 14, Kp 15, P.bình Hưng Hòa A, Q.bình Tân Tp.hcm Vp Giao Dịch: 549/28/2A Lê Văn Thọ, P14, Q. Gò Vấp, Tp.hcm
Công Ty Tnhh Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Htv Trụ Sở Chính: 86/30, Đường Số 14, Kp 15, P.bình Hưng Hòa A, Q.bình Tân Tp.hcm Vp Giao Dịch: 549/28/2A Lê Văn Thọ, P14, Q. Gò Vấp, Tp.hcm

0866 *** ***

Hồ Chí Minh

10/07/2015

D(+)-Glucose - 1083370250 - Hóa Chất Phân Tích Merck

D(+)-Glucose - 1083370250 - Hóa Chất Phân Tích Merck

S Identity Passes Test S Appearance Of Solution Passes Test S Spec. Rotation Alpha 20/D; 10 %; Water; Calc. On Anhydrous Substance +52.5 - +53.2 &Deg; S Acidity Or Alkalinity Passes Test S Ph-Value 10 %; Water 5.7 - 7.0 S Chl
Công Ty Tnhh Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Htv Trụ Sở Chính: 86/30, Đường Số 14, Kp 15, P.bình Hưng Hòa A, Q.bình Tân Tp.hcm Vp Giao Dịch: 549/28/2A Lê Văn Thọ, P14, Q. Gò Vấp, Tp.hcm

0866 *** ***

Hồ Chí Minh

03/07/2015