Kết quả tìm kiếm "hàng lk"

Bán Liền Kề Vân Canh, Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M

Bán Liền Kề Vân Canh, Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M

Liền Kề Vân Canh Hud , Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M ( Đơn Vị Ủy Quyền Đại Diện Phân Phối Trực Tiếp Cho Nhà Đầu Tư Hud1) Bao Gồm Các Ô Lk Sau: Lk 23 Vân Canh Diện Tích 105 M 2 , Đường 30M Giá 39,5 Tr/M Lk 23, Vân Canh Hud Giá 39.5
Le Tran Từ Liêm Hà Nội

0979 *** ***

Hà Nội

23/04/2013

Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M Call 0979192360

Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M Call 0979192360

Liền Kề Vân Canh Hud , Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M Call 0979192360 ( Đơn Vị Ủy Quyền Đại Diện Phân Phối Trực Tiếp Cho Nhà Đầu Tư Hud1) Bao Gồm Các Ô Lk Sau: Lk 23 Vân Canh Diện Tích 105 M 2 , Đường 30M Giá 39,5 Tr/M Lk 23, Vân C
Lê Ngọc Tuyền Từ Liêm - Hà Nội

0979 *** ***

Hà Nội

03/04/2013

Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M Call 0979192360

Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M Call 0979192360

Liền Kề Vân Canh Hud , Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M Call 0979192360 ( Đơn Vị Ủy Quyền Đại Diện Phân Phối Trực Tiếp Cho Nhà Đầu Tư Hud1) Bao Gồm Các Ô Lk Sau: Lk 23 Vân Canh Diện Tích 105 M 2 , Đường 30M Giá 39,5 Tr/M Lk 23, Vân C
Le Tran Từ Liêm Hà Nội

0979 *** ***

Hà Nội

16/03/2013

!Bán Lk Vân Canh, Giá 47Tr/M2 - 0907.3919.68 (Hàng Chuẩn)!^^

0907 *** ***

Hà Nội

01/11/2011

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 34 Tr/M Call 0979192360 $$$$

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 34 Tr/M Call 0979192360 $$$$

Bán Liền Kề Vân Canh Hud , Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 34 Tr/M Call 0979192360 $$$$ ( Đơn Vị Ủy Quyền Đại Diện Phân Phối Trực Tiếp Cho Nhà Đầu Tư Hud1 ) Bao Gồm Các Ô Lk Sau: Lk 23 Vân Canh Diện Tích 105 M 2 , Đường 30M Giá 39,5 Tr/M Lk
Lê Ngọc Tuyền Từ Liêm Hà Nội

0979 *** ***

Hà Nội

28/01/2013

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 34 Tr/M Call 0979192360 $$$$

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 34 Tr/M Call 0979192360 $$$$

Bán Liền Kề Vân Canh Hud , Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 34 Tr/M Call 0979192360 $$$$ ( Đơn Vị Ủy Quyền Đại Diện Phân Phối Trực Tiếp Cho Nhà Đầu Tư Hud1 ) Bao Gồm Các Ô Lk Sau: Lk 23 Vân Canh Diện Tích 105 M 2 , Đường 30M Giá 39,5 Tr/M Lk
Lê Ngọc Tuyền Từ Liêm - Hà Nội

0979 *** ***

Hà Nội

23/01/2013

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 34 Tr/M Call 0979192360

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 34 Tr/M Call 0979192360

Bán Liền Kề Vân Canh Hud , Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 34 Tr/M Call 0979192360 ( Đơn Vị Ủy Quyền Đại Diện Phân Phối Trực Tiếp Cho Nhà Đầu Tư Hud1) Bao Gồm Các Ô Lk Sau: Lk 23 Vân Canh Diện Tích 105 M 2 , Đường 30M Giá 39,5 Tr/M Lk 23, V
Lê Ngọc Tuyền Từ Liêm Hà Nội

0979 *** ***

Hà Nội

01/03/2013

Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M Call 0979192360

Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M Call 0979192360

Liền Kề Vân Canh Hud , Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M Call 0979192360 ( Đơn Vị Ủy Quyền Đại Diện Phân Phối Trực Tiếp Cho Nhà Đầu Tư Hud1) Bao Gồm Các Ô Lk Sau: Lk 23 Vân Canh Diện Tích 105 M 2 , Đường 30M Giá 39,5 Tr/M Lk 23, Vân C
Lê Ngọc Tuyền Từ Liêm - Hà Nội

0979 *** ***

Hà Nội

21/03/2013

Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M Call 0979192360

Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M Call 0979192360

Liền Kề Vân Canh Hud , Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M Call 0979192360 ( Đơn Vị Ủy Quyền Đại Diện Phân Phối Trực Tiếp Cho Nhà Đầu Tư Hud1) Bao Gồm Các Ô Lk Sau: Lk 23 Vân Canh Diện Tích 105 M 2 , Đường 30M Giá 39,5 Tr/M Lk 23, Vân C
Lê Trần Từ Liêm - Hà Nội

0979 *** ***

Hà Nội

05/04/2013

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 34 Tr/M Call 0979192360 $$$$

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 34 Tr/M Call 0979192360 $$$$

Bán Liền Kề Vân Canh Hud , Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 34 Tr/M Call 0979192360 $$$$ ( Đơn Vị Ủy Quyền Đại Diện Phân Phối Trực Tiếp Cho Nhà Đầu Tư Hud1 ) Bao Gồm Các Ô Lk Sau: Lk 23 Vân Canh Diện Tích 105 M 2 , Đường 30M Giá 39,5 Tr/M Lk
Lê Nguyễn Tầng 1 Tòa Ct9 - Khu Đô Thị Mỹ Đình Sudico

0916 *** ***

Hà Nội

25/12/2012

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 34 Tr/M Call 0979192360 $$$$

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 34 Tr/M Call 0979192360 $$$$

Bán Liền Kề Vân Canh Hud , Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 34 Tr/M Call 0979192360 $$$$ ( Đơn Vị Ủy Quyền Đại Diện Phân Phối Trực Tiếp Cho Nhà Đầu Tư Hud1 ) Bao Gồm Các Ô Lk Sau: Lk 23 Diện Tích 105 M 2 , Đường 30M Giá 41 Tr/M Bao Phí Sang Tên
Lê Ngọc Tuyền Hà Nội

0979 *** ***

Hà Nội

22/12/2012

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Bán Dự Án Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Bán Dự Án Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M

Bán Liền Kề Vân Canh Hud , Bán Dự Án Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M ( Đơn Vị Ủy Quyền Đại Diện Phân Phối Trực Tiếp Cho Nhà Đầu Tư Hud1) Bao Gồm Các Ô Lk Sau: Lk 23 Vân Canh Diện Tích 105 M 2 , Đường 30M Giá 39,5 Tr/M
Lê Ngọc Tuyền Từ Liêm Hà Nội

0979 *** ***

Hà Nội

13/05/2013

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Bán Dự Án Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Bán Dự Án Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M

Bán Liền Kề Vân Canh Hud , Bán Dự Án Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M ( Đơn Vị Ủy Quyền Đại Diện Phân Phối Trực Tiếp Cho Nhà Đầu Tư Hud1) Bao Gồm Các Ô Lk Sau: Lk 23 Vân Canh Diện Tích 105 M 2 , Đường 30M Giá 39,5 Tr/M
Lê Ngọc Tuyền Từ Liêm Hà Nội

0979 *** ***

Hà Nội

03/06/2013

Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M Call 0979192360

Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M Call 0979192360

Liền Kề Vân Canh Hud , Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M Call 0979192360 ( Đơn Vị Ủy Quyền Đại Diện Phân Phối Trực Tiếp Cho Nhà Đầu Tư Hud1) Bao Gồm Các Ô Lk Sau: Lk 23 Vân Canh Diện Tích 105 M 2 , Đường 30M Giá 39,5 Tr/M Lk 23, Vân C
Lê Ngọc Tuyền Hà Nội

0979 *** ***

Hà Nội

15/04/2013

Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M Call 0979192360

Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M Call 0979192360

Liền Kề Vân Canh Hud , Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M Call 0979192360 ( Đơn Vị Ủy Quyền Đại Diện Phân Phối Trực Tiếp Cho Nhà Đầu Tư Hud1) Bao Gồm Các Ô Lk Sau: Lk 23 Vân Canh Diện Tích 105 M 2 , Đường 30M Giá 39,5 Tr/M Lk 23, Vân C
Lê Ngọc Tuyền Từ Liêm - Hà Nội

0979 *** ***

Hà Nội

17/04/2013

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk22 Giá 31 Tr/M Call 0979192360 ####

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk22 Giá 31 Tr/M Call 0979192360 ####

Bán Liền Kề Vân Canh Hud , Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk22 Giá 31 Tr/M Call 0979192360 #### ( Đơn Vị Ủy Quyền Đại Diện Phân Phối Trực Tiếp Cho Nhà Đầu Tư Hud1 ) Bao Gồm Các Ô Lk Sau: Lk 23 Diện Tích 105 M 2 , Đường 30M Giá 41 Tr/M Bao Phí Sang Tên
Nguyễn Thị Kim Dung Từ Liêm Hà Nội

0979 *** ***

Hà Nội

20/12/2012

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 34 Tr/M Call 0979192360 $$$$

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 34 Tr/M Call 0979192360 $$$$

Bán Liền Kề Vân Canh Hud , Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 34 Tr/M Call 0979192360 $$$$ ( Đơn Vị Ủy Quyền Đại Diện Phân Phối Trực Tiếp Cho Nhà Đầu Tư Hud1 ) Bao Gồm Các Ô Lk Sau: Lk 23 Vân Canh Diện Tích 105 M 2 , Đường 30M Giá 39,5 Tr/M Lk
Lê Ngọc Tuyền Từ Liêm Hà Nội

0979 *** ***

Hà Nội

12/01/2013

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Bán Dự Án Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Bán Dự Án Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M

Bán Liền Kề Vân Canh Hud , Bán Dự Án Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M ( Đơn Vị Ủy Quyền Đại Diện Phân Phối Trực Tiếp Cho Nhà Đầu Tư Hud1) Bao Gồm Các Ô Lk Sau: Lk 23 Vân Canh Diện Tích 105 M 2 , Đường 30M Giá 39,5 Tr/M
Lê Ngọc Tuyền Từ Liêm Hà Nội

0979 *** ***

Hà Nội

30/05/2013

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 35 Tr/M Call 0979192360 ####

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 35 Tr/M Call 0979192360 ####

( Đơn Vị Ủy Quyền Đại Diện Phân Phối Trực Tiếp Cho Nhà Đầu Tư Hud1 ) Bao Gồm Các Ô Lk Sau: Lk 23 Diện Tích 105 M 2 , Đường 30M Giá 41 Tr/M Bao Phí Sang Tên Lk 23,. Lk 32,. Lk 34,. Lk 39,. Lk 42,. Lk40.. Bt 7,. Bt 10 Giá
Nguyễn Thị Kim Dung Từ Liêm Hà Nội

0979 *** ***

Hà Nội

21/12/2012

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Bán Dự Án Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M

Bán Liền Kề Vân Canh Hud, Bán Dự Án Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M

Bán Liền Kề Vân Canh Hud , Bán Dự Án Vân Canh Hud, Lk 23, Lk 34, Lk 39, Lk39 Giá 32 Tr/M ( Đơn Vị Ủy Quyền Đại Diện Phân Phối Trực Tiếp Cho Nhà Đầu Tư Hud1) Bao Gồm Các Ô Lk Sau: Lk 23 Vân Canh Diện Tích 105 M 2 , Đường 30M Giá 39,5 Tr/M
Lê Ngọc Tuyền Từ Liêm - Hà Nội

0979 *** ***

Hà Nội

07/05/2013