Kết quả tìm kiếm "giống lan hồ điệp"

Lan Hồ Điệp Kết Hợp - Solenzara

Lan Hồ Điệp Kết Hợp - Solenzara

3 triệu

Hoa Tươi 247 Sài Gòn Lô D Hồ Thị Kỷ

Hồ Chí Minh

>1 năm

L235 Lan Hồ Điệp Trắng - La Playa

L235 Lan Hồ Điệp Trắng - La Playa

2,1 triệu

Shop Hoa Lan 247 Sài Gòn Lô D Hồ Thị Kỷ

Hồ Chí Minh

>1 năm

Lan Hồ Điệp Kết Hợp - Winter Sonata

Lan Hồ Điệp Kết Hợp - Winter Sonata

5 triệu

Hoa Tươi 247 Sài Gòn Lô D Hồ Thị Kỷ

Hồ Chí Minh

>1 năm

Bán Giống Hoa Lan Hồ Điệp,Bán Giống Lan Hồ Điệp,Giống Hoa Lan Hồ Điệp,Giống Lan Hồ Điệp,...

Bán Giống Hoa Lan Hồ Điệp,Bán Giống Lan Hồ Điệp,Giống Hoa Lan Hồ Điệp,Giống Lan Hồ Điệp,...

Trung Tâm Giống Cây Đc:trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội - Tt.gia Lâm - H.gia Lâm - Hà Nội. Tell: 0164.961.5900 Trung Tâm Chúng Tôi Chuyên Cung Cấp Giống Hoa Lan Nuôi Cấy Mô Các Loại Gồm: Hồ Điệp , Đai Châu, Vũ Nữ, Van Đa, Hoàng Thảo, Cát
Thu Hiền Cs1: Thị Trấn Trâu Quỳ - H.gia Lâm - Hà Nội.

0164 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Lan Hồ Điệp Tím Đột Biến - Scaborought Fair

Lan Hồ Điệp Tím Đột Biến - Scaborought Fair

6 triệu

Hoa Tươi 247 Sài Gòn Lô D Hồ Thị Kỷ

Hồ Chí Minh

>1 năm

L386 Lan Hồ Điệp Phối Hợp - Higher Love

L386 Lan Hồ Điệp Phối Hợp - Higher Love

10 triệu

Lan Hồ Điệp Sài Gòn 24/7 - Điện Hoa Uy Tín Toàn Qu 54 Hồ Thị Kỷ

0934 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

L234 Lan Hồ Điệp Vàng - Love In Dream

L234 Lan Hồ Điệp Vàng - Love In Dream

5 triệu

Shop Hoa Lan 247 Sài Gòn Lô D Hồ Thị Kỷ

Hồ Chí Minh

>1 năm

Cây Lan Hồ Điệp Giống,Giống Cây Lan Hồ Điệp,Giống Hoa Lan Hồ Điệp,..

Cây Lan Hồ Điệp Giống,Giống Cây Lan Hồ Điệp,Giống Hoa Lan Hồ Điệp,..

Trung Tâm Giống Cây Đ/C: Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội - Tt.trâu Quỳ - H.gia Lâm - Hà Nội. Tell: 0164.961.5900 T Rung Tâm Chúng Tôi Chuyên Cung Cấp Giống Hoa Lan Nuôi Cấy Mô Các Loại Gồm: Hồ Điệp , Đai Châu, Vũ Nữ, Van Đa, Hoàng Thảo, Cát La
Thu Hiền Trường Đh Nông Nghiệp Hà Nội - Gia Lâm - Hà Nội

0164 *** ***

Hà Nội

>1 năm

L208 Lan Hồ Điệp Trắng - Autumn In My Heart

L208 Lan Hồ Điệp Trắng - Autumn In My Heart

1 triệu

Hoa Lan 247 Sài Gòn Lô D Hồ Thị Kỷ, P1

Hồ Chí Minh

>1 năm

L230 Lan Hồ Điệp Kết Hợp - Everything I Do

L230 Lan Hồ Điệp Kết Hợp - Everything I Do

3,6 triệu

Shop Hoa Lan 247 Sài Gòn Lô D Hồ Thị Kỷ

Hồ Chí Minh

>1 năm

L229 Lan Hồ Điệp Kết Hợp - Paint My Love

L229 Lan Hồ Điệp Kết Hợp - Paint My Love

5 triệu

Shop Hoa Lan 247 Sài Gòn Lô D Hồ Thị Kỷ

Hồ Chí Minh

>1 năm

L226 Lan Hồ Điệp Tím - Because You Love Me

L226 Lan Hồ Điệp Tím - Because You Love Me

2,1 triệu

Shop Hoa Lan 247 Sài Gòn Lô D Hồ Thị Kỷ

Hồ Chí Minh

>1 năm

Giống Lan Hồ Điệp, Giong Lan Ho Diep, Giống Lan Hồ Điệp Nuôi Cấy Mô, Cung Cấp Giống Lan Hồ Điệp,...

Giống Lan Hồ Điệp, Giong Lan Ho Diep, Giống Lan Hồ Điệp Nuôi Cấy Mô, Cung Cấp Giống Lan Hồ Điệp,...

Trung Tâm Giống Cây Đc:trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội - Tt.gia Lâm - H.gia Lâm - Hà Nội. Tell: 0164.961.5900 Trung Tâm Chúng Tôi Chuyên Cung Cấp Giống Hoa Lan Nuôi Cấy Mô Các Loại Gồm: Hồ Điệp , Đai Châu, Vũ Nữ, Van Đa, Hoàng Thảo, Cát
Thu Hiền Cs1: Thị Trấn Trâu Quỳ - H.gia Lâm - Hà Nội.

0164 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Bán Lan Hồ Điệp Giống,Cung Cấp Giống Lan Hồ Điệp Nuôi Cấy Mô

Bán Lan Hồ Điệp Giống,Cung Cấp Giống Lan Hồ Điệp Nuôi Cấy Mô

Trung Tâm Giống Cây Đ/C: Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội - Tt.trâu Quỳ - H.gia Lâm - Hà Nội. Tell: 0164.961.5900 T Rung Tâm Chúng Tôi Chuyên Cung Cấp Giống Hoa Lan Nuôi Cấy Mô Các Loại Gồm: Hồ Điệp , Đai Châu, Vũ Nữ, Van Đa, Hoàng Thảo, Cát La
Thu Hiền Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội - Tt.trâu Quỳ - H.gia Lâm - Hà Nội

0164 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Bán Giống Lan Hồ Điệp,Ban Giong Lan Ho Diep,Giống Lan Hồ Điệp,Giong Lan Ho Diep,Giống Lan Hồ Điệp Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội,...

Bán Giống Lan Hồ Điệp,Ban Giong Lan Ho Diep,Giống Lan Hồ Điệp,Giong Lan Ho Diep,Giống Lan Hồ Điệp Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội,...

Trung Tâm Giống Cây Đ/C: Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội - Tt.trâu Quỳ - H.gia Lâm - Hà Nội. Tell: 0164.961.5900 T Rung Tâm Chúng Tôi Chuyên Cung Cấp Giống Hoa Lan Nuôi Cấy Mô Các Loại Gồm: Hồ Điệp , Đai Châu, Vũ Nữ, Van Đa, Hoàng Thảo, Cát La
Thu Hiền Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội - Tt.trâu Quỳ - H.gia Lâm - Hà Nội.

0164 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Giống Hoa Lan, Giống Lan Đai Châu, Giống Lan Hồ Điệp, Giống Lan Vũ Nữ

Giống Hoa Lan, Giống Lan Đai Châu, Giống Lan Hồ Điệp, Giống Lan Vũ Nữ

Trung Tâm Cây Giống Trường Đại Học Nông Nghiệp I Hà Nội, Cung Cấp Các Loại Cây Giống Ăn Quả: Chuối Tiêu Hồng Nuôi Cấy Mô, Chuối Tây Nuôi Cấy Mô, Thanh Long Ruột Đỏ, Hồng Xiêm, Hồng Xiêm Xoài, Xoài Thái Lan, Xoài Tượng, Xoài Đài Loan, Vú Sữa, Đu Đủ, T
Mr Hiếu Đh Nông Nghiệp 1 Hà Nội

0466 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Lan Vũ Nữ Giống, Lan Đai Châu Giống, Lan Hồ Điệp Giống, Lan Cattleya Giống

Lan Vũ Nữ Giống, Lan Đai Châu Giống, Lan Hồ Điệp Giống, Lan Cattleya Giống

Trung Tâm Cây Giống Trường Đại Học Nông Nghiệp I Hà Nội Cung Cấp Các Loại: Lan Hồ Điệp, Lan Hoàng Hậu (Cát Lan), Lan Đai Châu (Lan Ngọc Điểm, Lan Nghinh Xuân), Lan Vũ Nữ, Lan Quế, Các Giống Lan Nuôi Cấy Mô, Lan Rừng, Các Cây Lan Giống Từ 1 Tháng, 3 T
Mr Hiếu Bát Tràng, Gia Lâm

0466 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Lan Hồ Điệp, Lan Ho Diep, Hoa Phong Lan, Phong Lan, Mua Hoa Hồ Điệp, Mua Hoa Ho Diep, Lan Giống, Lan Giong, Lan Hồ Điệp Giống, Lan Ho Diep Giong

Lan Hồ Điệp, Lan Ho Diep, Hoa Phong Lan, Phong Lan, Mua Hoa Hồ Điệp, Mua Hoa Ho Diep, Lan Giống, Lan Giong, Lan Hồ Điệp Giống, Lan Ho Diep Giong

Trung Tâm Cây Giống Nông Nghiệp Đ/C:trường Đh Nông Nghiệp Hà Nội - Gia Lâm - Hà Nội. Gmail: Giongcaytrong.dhnn@Gmail.com Tell : 0969.259.036 Trung Tâm Chúng Tôi Chuyên Cung Cấp Giống Lan Hồ Điệp Giống Có Ở Mọi Độ Tuổi Khác Nhau: Từ Cây
Nguyễn Hồng Quân Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

0969 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Giống Lan Hồ Điệp,Giong Lan Ho Diep,Giống Lan Hồ Điệp Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội,..

Giống Lan Hồ Điệp,Giong Lan Ho Diep,Giống Lan Hồ Điệp Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội,..

Trung Tâm Giống Cây Đ/C: Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội - Tt.trâu Quỳ - H.gia Lâm - Hà Nội. Tell: 0164.961.5900 T Rung Tâm Chúng Tôi Chuyên Cung Cấp Giống Hoa Lan Nuôi Cấy Mô Các Loại Gồm: Hồ Điệp , Đai Châu, Vũ Nữ, Van Đa, Hoàng Thảo, Cát La
Thu Hiền Ktnn-Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội

0962 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Cung Cấp Giống Lan Hồ Điệp Các Loại, Cung Cấp Giống Hoa Lan Hồ Điệp Nuôi Cấy Mô,Cung Cấp Giống Lan Hồ Điệp,Cung Cap Giong Lan Ho Diep,...

Cung Cấp Giống Lan Hồ Điệp Các Loại, Cung Cấp Giống Hoa Lan Hồ Điệp Nuôi Cấy Mô,Cung Cấp Giống Lan Hồ Điệp,Cung Cap Giong Lan Ho Diep,...

Trung Tâm Giống Cây Đc:trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội - Tt.gia Lâm - H.gia Lâm - Hà Nội. Tell: 0164.961.5900 Trung Tâm Chúng Tôi Chuyên Cung Cấp Giống Hoa Lan Nuôi Cấy Mô Các Loại Gồm: Hồ Điệp , Đai Châu, Vũ Nữ, Van Đa, Hoàng Thảo,
Thu Hiền Cs1: Thị Trấn Trâu Quỳ - H.gia Lâm - Hà Nội.

0164 *** ***

Hà Nội

>1 năm