Kết quả tìm kiếm "excell river"

Đầu Cân Ex-2002Mb Dingo Excell

Đầu Cân Ex-2002Mb Dingo Excell

5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Toàn quốc

24/11/2021

Đầu Cân Điện Tử Excell Btw

Đầu Cân Điện Tử Excell Btw

2 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Toàn quốc

22/11/2021

Đầu Hiển Thị Excell Ex-2005

Đầu Hiển Thị Excell Ex-2005

5,05 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

11/10/2016

Đầu Cân Điện Tử Excell Kw

Đầu Cân Điện Tử Excell Kw

2,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Toàn quốc

24/11/2021

Cân Điện Tử Excell Bh 300G, 600G

Cân Điện Tử Excell Bh 300G, 600G

4,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Toàn quốc

24/11/2021

Đầu Cân Ex-2001Nc Excell Taiwan

Đầu Cân Ex-2001Nc Excell Taiwan

5 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Toàn quốc

2 ngày trước

Đầu Cân Điện Tử Excell Ex-2005

Đầu Cân Điện Tử Excell Ex-2005

5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Toàn quốc

24/11/2021

Đầu Cân Điện Tử Excell Kws

Đầu Cân Điện Tử Excell Kws

2,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Toàn quốc

24/11/2021

Đầu Cân Điện Tử Excell Ex-2002 Dingo

Đầu Cân Điện Tử Excell Ex-2002 Dingo

5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Toàn quốc

24/11/2021

Cân Điện Tử Excell Kps 750G, 3000G

Cân Điện Tử Excell Kps 750G, 3000G

1,8 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Toàn quốc

22/11/2021

Đầu Cân In Bill Fb530 Excell Taiwan

Đầu Cân In Bill Fb530 Excell Taiwan

3,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Toàn quốc

2 ngày trước

Cân Điện Tử Si-130 Excell 3Kg, 5Kg,10Kg,15Kg

Cân Điện Tử Si-130 Excell 3Kg, 5Kg,10Kg,15Kg

2,2 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Toàn quốc

2 ngày trước

Đâu Cân Điện Tử Ex-2001Nc Excell Taiwan

Đâu Cân Điện Tử Ex-2001Nc Excell Taiwan

5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Toàn quốc

05/11/2021

Cân Đếm Điện Tử Excell Alh3 3Kg, 6Kg, 15Kg, 30Kg

Cân Đếm Điện Tử Excell Alh3 3Kg, 6Kg, 15Kg, 30Kg

3,3 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

05/11/2021

Đầu Hiển Thị Cân Của Excell Ex-2002 Dingo

Đầu Hiển Thị Cân Của Excell Ex-2002 Dingo

5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

22/11/2021

Đầu Cân Điện Tử Excell Ex-2005Mb, Ex-2005

Đầu Cân Điện Tử Excell Ex-2005Mb, Ex-2005

5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Toàn quốc

05/11/2021

Cân Điện Tử Si-132 Excell 1.5Kg, 3Kg, 6Kg, 15Kg

Cân Điện Tử Si-132 Excell 1.5Kg, 3Kg, 6Kg, 15Kg

3 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Toàn quốc

24/11/2021

Cân Điện Tử Excell Alh3H 3Kg, 6Kgg, 15Kg, 30Kg

Cân Điện Tử Excell Alh3H 3Kg, 6Kgg, 15Kg, 30Kg

3,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Toàn quốc

24/11/2021

Cân Điện Tử Awh3 Excell 3Kg, 6Kg, 15Kg, 30Kg

Cân Điện Tử Awh3 Excell 3Kg, 6Kg, 15Kg, 30Kg

3,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Toàn quốc

24/11/2021

Cân Bàn Điện Tử Excell Kwe 30Kg, 60Kg, 100Kg, 150Kg, 200Kg, 300Kg

Cân Bàn Điện Tử Excell Kwe 30Kg, 60Kg, 100Kg, 150Kg, 200Kg, 300Kg

4,5 triệu

Lê Minh Thơ Phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

2 ngày trước