Kết quả tìm kiếm "daelim"

Daelim Starlet Vietnam, Máy Hấp Sấy Vải

Daelim Starlet Vietnam, Máy Hấp Sấy Vải

Hãy Liên Hệ Trực Tiếp Với Chúng Tôi Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Anh Nghi Sơn Lương Vi Thành (Mr.) | Senior Sales Eng . | ================================= | Cellphone | +84 1693 630 777 +84 1693 630 777 Hoặc +84 916 394 114 +84 916 39
Lương Vi Thành D3, Kdc Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.bình Thạnh

0169 *** ***

Hồ Chí Minh

31/01/2015

Daelim Starlet Vietnam, Máy Cọ Xát Vải Đo Độ Bền Màu, Model Dl-2012, Dl-2007

Daelim Starlet Vietnam, Máy Cọ Xát Vải Đo Độ Bền Màu, Model Dl-2012, Dl-2007

Hãy Liên Hệ Trực Tiếp Với Chúng Tôi Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Anh Nghi Sơn Lương Vi Thành (Mr.) | Senior Sales Eng . | ================================= | Cellphone | +84 1693 630 777 +84 1693 630 777 Hoặc +84 916 394 114 +84 916 39
Lương Vi Thành D3, Kdc Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.bình Thạnh

0169 *** ***

Hồ Chí Minh

30/01/2015

Daelim Starlet Vietnam,ans Vietnam Chuyên Cung Cấp Thiết Bị Thí Nghiệm Ngành May

Daelim Starlet Vietnam,ans Vietnam Chuyên Cung Cấp Thiết Bị Thí Nghiệm Ngành May

Hãy Liên Hệ Trực Tiếp Với Chúng Tôi Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Anh Nghi Sơn Lương Vi Thành (Mr.) | Senior Sales Eng . | ================================= | Cellphone | +84 1693 630 777 Hoặc +84 916 394 114 | Email | Thanh.ans@ansviet
Lương Vi Thành D3, Kdc Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.bình Thạnh

0169 *** ***

Hồ Chí Minh

08/02/2015

Daelim Starlet Vietnam, Giải Pháp Thiết Bị Thí Nghiệm, Máy Móc Dệt May Công Nghiệp

Daelim Starlet Vietnam, Giải Pháp Thiết Bị Thí Nghiệm, Máy Móc Dệt May Công Nghiệp

Hãy Liên Hệ Trực Tiếp Với Chúng Tôi Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Anh Nghi Sơn Lương Vi Thành (Mr.) | Senior Sales Eng . | ================================= | Cellphone | +84 1693 630 777 +84 1693 630 777 Hoặc +84 916 394 114 +84 916 39
Mr Thành D3, Kdc Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.bình Thạn

0916 *** ***

Hồ Chí Minh

30/01/2015

Daelim Starlet Vietnam, Giải Pháp Kiểm Tra Chất Lượng Hàng Dệt, May Mặc, Vải Lụa

Daelim Starlet Vietnam, Giải Pháp Kiểm Tra Chất Lượng Hàng Dệt, May Mặc, Vải Lụa

Hãy Liên Hệ Trực Tiếp Với Chúng Tôi Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Anh Nghi Sơn Lương Vi Thành (Mr.) | Senior Sales Eng . | ================================= | Cellphone | +84 1693 630 777 +84 1693 630 777 Hoặc +84 916 394 114 +84 916 39
Lương Vi Thành D3, Kdc Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.bình Thạnh

0169 *** ***

Hồ Chí Minh

09/02/2015