Kết quả tìm kiếm "chấm công vân tay 3000t"

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất

Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Ronald Jack 3000Tid: Giới Thiệu: Hệ Thống Máy Chấm Công, Ronald Jack 3000Tid, Là Sự Kết Hợp Giữa Sản Phẩm Phần Cứng Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Và Phần Mềm Chấm Công Tiếng Việt (Tas2008,Tas2010 Hoặc Tasone2010) Của C
Bùi Thị Thu Hằng 38/19 Tổ 2 Kp4 Phường Tân Hiệp, Tp.biên Hòa

0613 *** ***

Hồ Chí Minh

18/03/2014

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất

Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Cảm Ứng Ronald Jack 3000T Giới Thiệu: Hệ Thống Máy Chấm Công, Ronald Jack U160, Là Sự Kết Hợp Giữa Sản Phẩm Phần Cứng Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài (Hãng Ronald Jack Malaysia) Và Phần Mềm Chấm Công Tiếng Việt Wise Eye 201
Bùi Thị Thu Hằng 38/19 Tổ 2 Kp4 Phường Tân Hiệp, Tp.biên Hòa

0613 *** ***

Hồ Chí Minh

30/09/2015

Máy Chấm Công Vân Tay Roanld Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất

Máy Chấm Công Vân Tay Roanld Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất

Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Ronald Jack 3000Tid: Giới Thiệu: Hệ Thống Máy Chấm Công, Ronald Jack 3000Tid, Là Sự Kết Hợp Giữa Sản Phẩm Phần Cứng Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Và Phần Mềm Chấm Công Tiếng Việt (Tas2008,Tas2010 Hoặc Tasone2010) Của C
Bùi Thị Thu Hằng 38/19 Tổ 2 Kp4 Phường Tân Hiệp, Tp.biên Hòa

0613 *** ***

Hồ Chí Minh

15/05/2014

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Siêu Rẻ

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Siêu Rẻ

Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Ronald Jack 3000Tid: Giới Thiệu: Hệ Thống Máy Chấm Công, Ronald Jack 3000Tid, Là Sự Kết Hợp Giữa Sản Phẩm Phần Cứng Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Và Phần Mềm Chấm Công Tiếng Việt (Tas2008,Tas2010 Hoặc Tasone2010) Của C
Bùi Thị Thu Hằng 38/19 Tổ 2 Kp4 Phường Tân Hiệp, Tp.biên Hòa

0613 *** ***

Hồ Chí Minh

06/05/2014

Máy Chấm Công Vân Tay 3000T---------------Giá Rẻ Mừng Xuân 2010---------Ms.nhung 39848031

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

21/02/2010

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất

Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Ronald Jack 3000Tid: Giới Thiệu: Hệ Thống Máy Chấm Công, Ronald Jack 3000Tid, Là Sự Kết Hợp Giữa Sản Phẩm Phần Cứng Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Và Phần Mềm Chấm Công Tiếng Việt (Tas2008,Tas2010 Hoặc Tasone2010) Của C
Bùi Thị Thu Hằng 38/19 Tổ 2 Kp4 Phường Tân Hiệp, Tp.biên Hòa

0613 *** ***

Hồ Chí Minh

15/08/2014

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất

Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Ronald Jack 3000Tid: Giới Thiệu: Hệ Thống Máy Chấm Công, Ronald Jack 3000Tid, Là Sự Kết Hợp Giữa Sản Phẩm Phần Cứng Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Và Phần Mềm Chấm Công Tiếng Việt (Tas2008,Tas2010 Hoặc Tasone2010) Của C
Bùi Thị Thu Hằng 38/19 Tổ 2 Kp4 Phường Tân Hiệp, Tp.biên Hòa

0613 *** ***

Hồ Chí Minh

17/04/2014

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất Thị Trường

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất Thị Trường

Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Ronald Jack 3000Tid: Giới Thiệu: Hệ Thống Máy Chấm Công, Ronald Jack 3000Tid, Là Sự Kết Hợp Giữa Sản Phẩm Phần Cứng Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Và Phần Mềm Chấm Công Tiếng Việt (Tas2008,Tas2010 Hoặc Tasone2010) Của C
Bùi Thị Thu Hằng 38/19 Tổ 2 Kp4 Phường Tân Hiệp, Tp.biên Hòa

0613 *** ***

Hồ Chí Minh

12/08/2014

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất Đồng Nai

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất Đồng Nai

Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Ronald Jack 3000Tid: Giới Thiệu: Hệ Thống Máy Chấm Công, Ronald Jack 3000Tid, Là Sự Kết Hợp Giữa Sản Phẩm Phần Cứng Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Và Phần Mềm Chấm Công Tiếng Việt (Tas2008,Tas2010 Hoặc Tasone2010) Của C
Bùi Thị Thu Hằng 38/19 Tổ 2 Kp4 Phường Tân Hiệp, Tp.biên Hòa

0613 *** ***

Đồng Nai

06/10/2014

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất - Chất Lượng Tốt Nhất

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất - Chất Lượng Tốt Nhất

Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Ronald Jack 3000Tid: Giới Thiệu: Hệ Thống Máy Chấm Công, Ronald Jack 3000Tid, Là Sự Kết Hợp Giữa Sản Phẩm Phần Cứng Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Và Phần Mềm Chấm Công Tiếng Việt (Tas2008,Tas2010 Hoặc Tasone2010) Của C
Bùi Thị Thu Hằng 38/19 Tổ 2 Kp4 Phường Tân Hiệp, Tp.biên Hòa

0613 *** ***

Đồng Nai

29/07/2014

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất - Hàng Mới 100%

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất - Hàng Mới 100%

Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Ronald Jack 3000Tid: Giới Thiệu: Hệ Thống Máy Chấm Công, Ronald Jack 3000Tid, Là Sự Kết Hợp Giữa Sản Phẩm Phần Cứng Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Và Phần Mềm Chấm Công Tiếng Việt (Tas2008,Tas2010 Hoặc Tasone2010) Của C
Bùi Thị Thu Hằng 38/19 Tổ 2 Kp4 Phường Tân Hiệp, Tp.biên Hòa

0613 *** ***

Hồ Chí Minh

25/08/2014

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất - Chất Lượng Tốt

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất - Chất Lượng Tốt

Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Ronald Jack 3000Tid: Giới Thiệu: Hệ Thống Máy Chấm Công, Ronald Jack 3000Tid, Là Sự Kết Hợp Giữa Sản Phẩm Phần Cứng Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Và Phần Mềm Chấm Công Tiếng Việt (Tas2008,Tas2010 Hoặc Tasone2010) Của C
Bùi Thị Thu Hằng 38/19 Tổ 2 Kp4 Phường Tân Hiệp, Tp.biên Hòa

0613 *** ***

Hồ Chí Minh

09/09/2014

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Tốt Nhất - Hàng Mới 100%

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Tốt Nhất - Hàng Mới 100%

Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Ronald Jack 3000Tid: Giới Thiệu: Hệ Thống Máy Chấm Công, Ronald Jack 3000Tid, Là Sự Kết Hợp Giữa Sản Phẩm Phần Cứng Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Và Phần Mềm Chấm Công Tiếng Việt (Tas2008,Tas2010 Hoặc Tasone2010) Của C
Bùi Thị Thu Hằng 38/19 Tổ 2 Kp4 Phường Tân Hiệp, Tp.biên Hòa

0613 *** ***

Hồ Chí Minh

27/09/2014

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Đồng Nai - 0916 986 850

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Đồng Nai - 0916 986 850

Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Ronald Jack 3000Tid: Giới Thiệu: Hệ Thống Máy Chấm Công, Ronald Jack 3000Tid, Là Sự Kết Hợp Giữa Sản Phẩm Phần Cứng Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Và Phần Mềm Chấm Công Tiếng Việt (Tas2008,Tas2010 Hoặc Tasone2010) Của C
Bùi Thị Thu Hằng 38/19 Tổ 2 Kp4 Phường Tân Hiệp, Tp.biên Hòa

0613 *** ***

Đồng Nai

08/01/2014

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất - Chất Lượng Tốt

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất - Chất Lượng Tốt

Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Ronald Jack 3000Tid: Giới Thiệu: Hệ Thống Máy Chấm Công, Ronald Jack 3000Tid, Là Sự Kết Hợp Giữa Sản Phẩm Phần Cứng Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Và Phần Mềm Chấm Công Tiếng Việt (Tas2008,Tas2010 Hoặc Tasone2010) Của C
Bùi Thị Thu Hằng 38/19 Tổ 2 Kp4 Phường Tân Hiệp, Tp.biên Hòa

0613 *** ***

Hồ Chí Minh

30/06/2014

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất - Lh: 0916 986 850 Thu Hằng

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Rẻ Nhất - Lh: 0916 986 850 Thu Hằng

Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Ronald Jack 3000Tid: Giới Thiệu: Hệ Thống Máy Chấm Công, Ronald Jack 3000Tid, Là Sự Kết Hợp Giữa Sản Phẩm Phần Cứng Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Và Phần Mềm Chấm Công Tiếng Việt (Tas2008,Tas2010 Hoặc Tasone2010) Của C
Bùi Thị Thu Hằng 14/1 Kp1 P.bình Đa Tp.biên Hòa

0613 *** ***

Hồ Chí Minh

12/10/2013

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack X628/U160/3000T Lh Kim Sung 0916 986 800

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack X628/U160/3000T Lh Kim Sung 0916 986 800

Máy Chấm Công Vân Tay+ Thẻ Cảm Ứng Ronald Jack X628 Mail: Kimsung@Minhnhan.vn Tell: 0916 986 800-0839848053 Nick Chat: Kdminhnhan10 Đặc Điểm Kỹ Thuật Tính Năng: - Tích Hợp Nhiều Dấu Vân Tay. - Công Suất Chứa 3000 Dấu Vân Ta
Kim Sung 95/B14 Nguyễn Oanh, Q.gò Vấp

0839 *** ***

Hà Nội

11/09/2012

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Lắp Đặt Và Bảo Hành Tận Nơi Lắp Máy

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Lắp Đặt Và Bảo Hành Tận Nơi Lắp Máy

Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Ronald Jack 3000Tid: Giới Thiệu: Hệ Thống Máy Chấm Công, Ronald Jack 3000Tid, Là Sự Kết Hợp Giữa Sản Phẩm Phần Cứng Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Và Phần Mềm Chấm Công Tiếng Việt (Tas2008,Tas2010 Hoặc Tasone2010) Của C
Bùi Thị Thu Hằng 38/19 Tổ 2 Kp4 Phường Tân Hiệp, Tp.biên Hòa

0613 *** ***

Hồ Chí Minh

19/08/2014

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Si6U Rẻ - Hàng Mới Nhất - Lh: 0916 986 850

Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 3000T - Giá Si6U Rẻ - Hàng Mới Nhất - Lh: 0916 986 850

Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Ronald Jack 3000Tid: Giới Thiệu: Hệ Thống Máy Chấm Công, Ronald Jack 3000Tid, Là Sự Kết Hợp Giữa Sản Phẩm Phần Cứng Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Và Phần Mềm Chấm Công Tiếng Việt (Tas2008,Tas2010 Hoặc Tasone2010) Của C
Bùi Thị Thu Hằng 14/1 Kp1 P.bình Đa Tp.biên Hòa

0618 *** ***

Bình Dương

23/02/2013

Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Cảm Ứng Ronald Jack 3000T Giá Rẻ Nhất Đồng Nai - 0916986850 Ms.hằng

Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Cảm Ứng Ronald Jack 3000T Giá Rẻ Nhất Đồng Nai - 0916986850 Ms.hằng

Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Ronald Jack 3000Tid: Giới Thiệu: Hệ Thống Máy Chấm Công, Ronald Jack 3000Tid, Là Sự Kết Hợp Giữa Sản Phẩm Phần Cứng Nhập Khẩu Từ Nước Ngoài Và Phần Mềm Chấm Công Tiếng Việt (Tas2008,Tas2010 Hoặc Tasone2010) Của C
Bùi Thị Thu Hằng 14/1 Kp1 P.bình Đa Tp.biên Hòa

0916 *** ***

Hồ Chí Minh

21/08/2012