Kết quả tìm kiếm "celestron nexstar"

Kính Thiên Văn Tổ Hợp Celestron Nexstar 6Se

Kính Thiên Văn Tổ Hợp Celestron Nexstar 6Se

31 triệu

Thegioithienvan@Gmail.com Thiên Hẻm 86/7, Thích Quảng Đức, Q.phú Nhuận, Tp.hồ Chí Minh

0987 *** ***

Hồ Chí Minh

5 ngày trước

Kính Thiên Văn Tổ Hợp Celestron Nexstar 8Se

Kính Thiên Văn Tổ Hợp Celestron Nexstar 8Se

38,5 triệu

Thegioithienvan@Gmail.com Thiên Hẻm 86/7, Thích Quảng Đức, Q.phú Nhuận, Tp.hồ Chí Minh

0987 *** ***

Hồ Chí Minh

4 ngày trước

Ống Nhòm Celestron 10×50 Landscout

Ống Nhòm Celestron 10×50 Landscout

3,9 triệu

Thegioithienvan@Gmail.com Thiên Hẻm 86/7, Thích Quảng Đức, Q.phú Nhuận, Tp.hồ Chí Minh

0987 *** ***

Hồ Chí Minh

26/05/2021

Ống Nhòm Celestron 7×35 Landscout

Ống Nhòm Celestron 7×35 Landscout

3,2 triệu

Thegioithienvan@Gmail.com Thiên Hẻm 86/7, Thích Quảng Đức, Q.phú Nhuận, Tp.hồ Chí Minh

0987 *** ***

Hồ Chí Minh

25/05/2021

Ống Nhòm Celestron Nature 10×42 Dx

Ống Nhòm Celestron Nature 10×42 Dx

4,1 triệu

Thegioithienvan@Gmail.com Thiên Hẻm 86/7, Thích Quảng Đức, Q.phú Nhuận, Tp.hồ Chí Minh

0987 *** ***

Hồ Chí Minh

6 ngày trước

Kính Hiển Vi Celestron St40

Kính Hiển Vi Celestron St40

2,1 triệu

Thegioithienvan@Gmail.com Thiên Hẻm 86/7, Thích Quảng Đức, Q.phú Nhuận, Tp.hồ Chí Minh

0987 *** ***

Hồ Chí Minh

27/05/2021

Ống Nhòm Celestron Nature 8X42 Dx

Ống Nhòm Celestron Nature 8X42 Dx

3,75 triệu

Thegioithienvan@Gmail.com Thiên Hẻm 86/7, Thích Quảng Đức, Q.phú Nhuận, Tp.hồ Chí Minh

0987 *** ***

Hồ Chí Minh

04/06/2021

Ống Nhòm Zoom Celestron 15-45X65

Ống Nhòm Zoom Celestron 15-45X65

3,5 triệu

Thegioithienvan@Gmail.com Thiên Hẻm 86/7, Thích Quảng Đức, Q.phú Nhuận, Tp.hồ Chí Minh

0987 *** ***

Hồ Chí Minh

11/05/2021

Ống Nhòm Zoom Celestron 20-60X80

Ống Nhòm Zoom Celestron 20-60X80

5 triệu

Thegioithienvan@Gmail.com Thiên Hẻm 86/7, Thích Quảng Đức, Q.phú Nhuận, Tp.hồ Chí Minh

0987 *** ***

Hồ Chí Minh

12/05/2021