Kết quả tìm kiếm "cảm biến cas sba"

Loadcell Cas Sba 2 Tấn, Cảm Biến Lực Sba 2 Tấn

Loadcell Cas Sba 2 Tấn, Cảm Biến Lực Sba 2 Tấn

3,81 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

01/12/2014

Cảm Biến Lực Loadcell Sba Cas

Cảm Biến Lực Loadcell Sba Cas

3,2 triệu

Trương Hoàng Nam C124 Khu Dân Cư Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, Tp.hcm

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

26/11/2015

Loadcell Cas Sba 100Kg, Cảm Biến Lực Sba 100Kg

Loadcell Cas Sba 100Kg, Cảm Biến Lực Sba 100Kg

3,15 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8,phường 11,quận Gò Vấp,tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

11/10/2016

Loadcell Cas Sba 1 Tấn, Cảm Biến Lực Sba 1 Tấn

Loadcell Cas Sba 1 Tấn, Cảm Biến Lực Sba 1 Tấn

3,81 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

01/12/2014

Cảm Biến Tải Cas Loadcell Sba 100Kg - 200Kg - 500Kg - 1 Tấn - 2 Tấn - 3 Tấn

Cảm Biến Tải Cas Loadcell Sba 100Kg - 200Kg - 500Kg - 1 Tấn - 2 Tấn - 3 Tấn

3,2 triệu

Trương Hoàng Nam C124 Khu Dân Cư Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, Tp.hcm

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

31/03/2015

Loadcell Cas Sba 25Kg, Cảm Biến Lực Sba 25Kg

Loadcell Cas Sba 25Kg, Cảm Biến Lực Sba 25Kg

3,25 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

23/06/2014

Loadcell Cas Sba 200Kg, Cảm Biến Lực Cas Sba 200Kg

Loadcell Cas Sba 200Kg, Cảm Biến Lực Cas Sba 200Kg

3,15 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8,phường 11,quận Gò Vấp,tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

11/10/2016

Cảm Biến Lực Sba 100/200/500Kg ( Cas-Korea ). Mr Khánh 0984330036

Cảm Biến Lực Sba 100/200/500Kg ( Cas-Korea ). Mr Khánh 0984330036

3,2 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

15/11/2013

Cảm Biến Lực Sba 1 Tấn/ 5 Tấn ( Cas-Korea ). Mr Khánh 0984330036

Cảm Biến Lực Sba 1 Tấn/ 5 Tấn ( Cas-Korea ). Mr Khánh 0984330036

3,8 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

01/08/2013

Loadcell Cas Sba 100Kg, Cảm Biến Lực Sba 100Kg

Loadcell Cas Sba 100Kg, Cảm Biến Lực Sba 100Kg

3,25 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

01/12/2014

Loadcell Cas Sba 200Kg, Cảm Biến Lực Cas Sba 200Kg

Loadcell Cas Sba 200Kg, Cảm Biến Lực Cas Sba 200Kg

3,25 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

01/12/2014

Loadcell Cas Sba 500Kg, Cảm Biến Lực Sba 500Kg

Loadcell Cas Sba 500Kg, Cảm Biến Lực Sba 500Kg

3,25 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

01/12/2014

Loadcell Cas Cpa 3 Tấn, Cảm Biến Lực Cpa 3 Tấn, Thơ 0908608059

Loadcell Cas Cpa 3 Tấn, Cảm Biến Lực Cpa 3 Tấn, Thơ 0908608059

4,41 triệu

Lê Minh Thơ C124 Khu Dân Cư Thới An,p.thới An,quận 12

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

23/06/2014

Loadcell Cas Mnc 20 Tấn, Cảm Biến Lực Mnc 20 Tấn

Loadcell Cas Mnc 20 Tấn, Cảm Biến Lực Mnc 20 Tấn

6,8 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

23/06/2014

Loadcell Cas Mnc 1 Tấn, Cảm Biến Lực Mnc 1 Tấn

Loadcell Cas Mnc 1 Tấn, Cảm Biến Lực Mnc 1 Tấn

6 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

01/12/2014

Loadcell Cas Mnc 500Kg, Cảm Biến Lực Mnc 500Kg

Loadcell Cas Mnc 500Kg, Cảm Biến Lực Mnc 500Kg

6 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

01/12/2014

Loadcell Cas Hbs 500Kg, Cảm Biến Lực Hbs 500Kg

Loadcell Cas Hbs 500Kg, Cảm Biến Lực Hbs 500Kg

4,6 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

01/12/2014

Loadcell Cảm Biến Lực Sba 50Kg, 100Kg, 200Kg, 500Kg, 1 Tấn, 2 Tấn, 3 Tấn, 5 Tấn

0904 *** ***

Hà Nội

29/05/2013

Cảm Biến Lực Ss 10/15/20 Tấn ( Cas-Korea ). Mr Khánh 0984330036

Cảm Biến Lực Ss 10/15/20 Tấn ( Cas-Korea ). Mr Khánh 0984330036

24,1 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

16/07/2013

Cảm Biến Lực Wbk 50 Tấn ( Cas-Korea ). Mr Khánh 0984330036

Cảm Biến Lực Wbk 50 Tấn ( Cas-Korea ). Mr Khánh 0984330036

14,35 triệu

Giang Quoc Khanh 9/2 Đường Số 5, P.15, Q.gò Vấp

0965 *** ***

Hồ Chí Minh

16/07/2013