Kết quả tìm kiếm "bộ điều khiển 1 thiết bị"

Bộ Điều Khiển La2002 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển La2002 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

11/12/2021

Bộ Điều Khiển Dixell Xt110C - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Dixell Xt110C - Cty Thiết Bị Điện Số 1

1.200

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

03/03/2023

Bộ Điều Khiển Yako Yka2404Mc - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Yako Yka2404Mc - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

29/09/2021

Bộ Điều Khiển Azbil C15Tr0Ta0200 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Azbil C15Tr0Ta0200 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

30/09/2021

M7284A1004 Bộ Điều Khiển Honeywell - Cty Thiết Bị Điện Số 1

M7284A1004 Bộ Điều Khiển Honeywell - Cty Thiết Bị Điện Số 1

8.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

30/09/2021

Bộ Điều Khiển Jscc Sf06E -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Jscc Sf06E -Cty Thiết Bị Điện Số 1

13.200

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

30/10/2021

Bộ Điều Khiển Yokogawa Ut35A -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Yokogawa Ut35A -Cty Thiết Bị Điện Số 1

11.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

29/11/2021

Bộ Điều Khiển Panasonic Mbdkt2510Ca1 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Panasonic Mbdkt2510Ca1 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

1.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

16/12/2021

Bộ Điều Khiển Abb 2Gca288096A0050 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Abb 2Gca288096A0050 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.600

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

28/12/2021

Bộ Điều Khiển Schneider Lxm32Ad18N4 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Schneider Lxm32Ad18N4 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.500

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

15/01/2022

Bộ Điều Khiển Abb 2Gca288096A0050 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Abb 2Gca288096A0050 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

25/01/2022

Bộ Điều Khiển Jscc Spc120E - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Jscc Spc120E - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

15/03/2022

Bộ Điều Khiển 1 Kênh Từ Xa Cho Thiết Bị 220V

Bộ Điều Khiển 1 Kênh Từ Xa Cho Thiết Bị 220V

160.000

Điện Thông Minh Hải Phòng 86, Đông Trung Hành, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

0943 *** ***

Toàn quốc

28/03/2022

Bộ Điều Khiển Siemens Rwf40.000A97 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Siemens Rwf40.000A97 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.900

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

15/04/2022

Bộ Điều Khiển Yako Yke2405M -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Yako Yke2405M -Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

09/05/2022

Bộ Điều Khiển Jscc Sf40E -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Jscc Sf40E -Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

10/05/2022

Bộ Điều Khiển West P - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển West P - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

23/06/2022

Bộ Điều Khiển West P -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển West P -Cty Thiết Bị Điện Số 1

19.300

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

30/06/2022

Bộ Điều Khiển Yako Esd2505M - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Yako Esd2505M - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

05/07/2022