Kết quả tìm kiếm "an thiên lý quận"

Bán Đất Nền Dự Án An Thiên Lý, Quận 9 Giá Tốt

Bán Đất Nền Dự Án An Thiên Lý, Quận 9 Giá Tốt

41 triệu

Nguyentuyen 36A Mai Chí Thọ An Phú Q2

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

11/08/2020

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Dt 5X19.4M,Hướng Đn Giá Tốt

0934 *** ***

Hồ Chí Minh

05/04/2011

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Dt 7X17M,Hướng Đb Giá Tốt

0934 *** ***

Hồ Chí Minh

11/03/2011

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Dt 12X25M,Hướng Tb Giá Tốt

0934 *** ***

Hồ Chí Minh

11/03/2011

Bán Đất Dự Án Gia Hòa Quận 9 – Dự Án An Thiên Lý …, Giá 11Tr/M2 ..

Bán Đất Dự Án Gia Hòa Quận 9 – Dự Án An Thiên Lý …, Giá 11Tr/M2 ..

Bán Đất Nền Gia Hòa Quận 9 , Liên Hê: 0933264196 Lô G, Dt: 12X20M, Đg 12M, Hg Tb, Đb, Giá: 14 Tr/M2. Lô Góc Lô B, Dt:7X19M, Đg 16M, Hg Tb, Giá: 15Tr/M2 Lô C, Dt:7X17M, Đg 12M, Hg Đb, Giá: 16Tr/M2 Lô J, Dt:7X20M, Đg 12M, Hg Đn, Giá: 15.5Tr
Truong Vu

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

25/08/2012

Bán Đất Dự Án Gia Hòa Quận 9 – Dự Án An Thiên Lý …, Giá 11Tr/M2 ...

Bán Đất Dự Án Gia Hòa Quận 9 – Dự Án An Thiên Lý …, Giá 11Tr/M2 ...

Bán Đất Nền Gia Hòa Quận 9 , Liên Hê: 0933264196 Lô G , Dt: 12X20M, Đg 12M, Hg Tb, Đb, Giá: 14 Tr/M2. Lô Góc Lô B, Dt:7X19M , Đg 16M, Hg Tb, Giá: 15Tr/M2 Lô C, Dt:7X17M , Đg 12M, Hg Đb, Giá: 16Tr/M2 Lô J, Dt:7X20M , Đg 12M, Hg Đn, Giá: 15
Hoang Ha

0933 *** ***

Đà Nẵng

25/08/2012

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 5X18M,Hg Đn Giá Tốt

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 5X18M,Hg Đn Giá Tốt

Lh Minh Tiến Hotline :0918013836 Cần Bán Đất Da An Thiên Lý Quận 9: +Diện Tích 5X19,8M, Hướng Đn, Đường D5- 30M.giá 15 Tr/M2. +Diện Tích 7X17M, Hướng Đn, Đường D7- 12M.giá 11Tr/M2. +Diện Tích 5X18M, Hướngđn, Đường D3- 12M.giá 11.2 Tr/M2.
Tiến Minh Quan 9

0918 *** ***

Hồ Chí Minh

18/05/2012

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 5X17M,Hg Tb Giá Tốt

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 5X17M,Hg Tb Giá Tốt

Lh Minh Tiến Hotline :0918013836 - 0933757635 Cần Bán Đất Da An Thiên Lý Quận 9: +Diện Tích 5X19,8M, Hướng Đn, Đường D5- 30M.giá 15 Tr/M2. +Diện Tích 7X17M, Hướng Đn, Đường D7- 12M.giá 11Tr/M2. +Diện Tích 5X18M, Hướngđn, Đường D3- 12M.giá
Võ Tiến Minh Quan 9

0918 *** ***

Hồ Chí Minh

18/05/2012

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 7X20M,Hg Đn Giá Tốt !!!!!

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 7X20M,Hg Đn Giá Tốt !!!!!

Lh Minh Tiến Hotline :0918013836 - 0933757635 Cần Bán Đất Da An Thiên Lý Quận 9: +Diện Tích 5X19,8M, Hướng Đn, Đường D5- 30M.giá 15 Tr/M2. +Diện Tích 7X17M, Hướng Đn, Đường D7- 12M.giá 11Tr/M2. +Diện Tích 5X18M, Hướngđn, Đường D3- 12M.giá
Tiến Minh Quan 9

0918 *** ***

Hồ Chí Minh

15/06/2012

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 5X18M,Hg Đn Giá Tốt

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 5X18M,Hg Đn Giá Tốt

Lh Minh Tiến Hotline :0918013836 Cần Bán Đất Da An Thiên Lý Quận 9: +Diện Tích 5X19,8M, Hướng Đn, Đường D5- 30M.giá 15 Tr/M2. +Diện Tích 7X17M, Hướng Đn, Đường D7- 12M.giá 11Tr/M2. +Diện Tích 5X18M, Hướngđn, Đường D3- 12M.giá 11.2 Tr/M2.
Tiến Minh Quan 9

0918 *** ***

Hồ Chí Minh

18/05/2012

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 5X17M,Hg Tb Giá Tốt

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 5X17M,Hg Tb Giá Tốt

Lh Minh Tiến Hotline :0918013836 - 0933757635 Cần Bán Đất Da An Thiên Lý Quận 9: +Diện Tích 5X19,8M, Hướng Đn, Đường D5- 30M.giá 15 Tr/M2. +Diện Tích 7X17M, Hướng Đn, Đường D7- 12M.giá 11Tr/M2. +Diện Tích 5X18M, Hướngđn, Đường D3- 12M.giá
Phạm Phong Thuận An - Bình Dương

0917 *** ***

Bình Dương

18/05/2012

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 5X18M,Hg Đn Giá Tốt

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 5X18M,Hg Đn Giá Tốt

Lh Minh Tiến Hotline :0918013836 Cần Bán Đất Da An Thiên Lý Quận 9: +Diện Tích 5X19,7M, Hướng Đn, Đường D5- 30M.giá 12 Tr/M2. +Diện Tích 7X17M, Hướng Đn, Đường D7- 12M.giá 12Tr/M2. +Diện Tích 5X18M, Hướngđn, Đường D3- 12M.giá 12.5 Tr/M2.
Tiến Minh Quan 9

0918 *** ***

Hồ Chí Minh

05/04/2012

Cần Nhượng Gấp Nền Dự Án An Thiên Lý Quận 9 , Đường 30M, Giá 15.2 Triệu/M2

Cần Nhượng Gấp Nền Dự Án An Thiên Lý Quận 9 , Đường 30M, Giá 15.2 Triệu/M2

15,2 triệu

Lê Nguyễn Lam Sơn 519 Đỗ Xuân Hợp Phường Phước Long B Quận 9

0933 *** ***

Hồ Chí Minh

15/01/2011

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 5X17M,Hg Tb Giá Tốt

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 5X17M,Hg Tb Giá Tốt

Lh Minh Tiến Hotline :0918013836 - 0933757635 Cần Bán Đất Da An Thiên Lý Quận 9: +Diện Tích 5X19,8M, Hướng Đn, Đường D5- 30M.giá 15 Tr/M2. +Diện Tích 7X17M, Hướng Đn, Đường D7- 12M.giá 11Tr/M2. +Diện Tích 5X18M, Hướngđn, Đường D3- 12M.giá
Phạm Phong Thuận An - Bình Dương

0917 *** ***

Hồ Chí Minh

24/05/2012

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 7X17M,Hg Tb Giá 9,5Tr/M2

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 7X17M,Hg Tb Giá 9,5Tr/M2

Lh Minh Tiến Hotline :0918013836 - 0933757635 Cần Bán Đất Da An Thiên Lý Quận 9: +Diện Tích 5X19,8M, Hướng Đn, Đường D5- 30M.giá 15 Tr/M2. +Diện Tích 7X17M, Hướng Đn, Đường D7- 12M.giá 11Tr/M2. +Diện Tích 5X18M, Hướngđn, Đường D3- 12M.giá
Võ Tiến Minh Quan 9

0918 *** ***

Hồ Chí Minh

07/07/2012

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 7X17M,Hg Tb Giá 9,5Tr/M2

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 7X17M,Hg Tb Giá 9,5Tr/M2

Lh Minh Tiến Hotline :0918013836 - 0933757635 Cần Bán Đất Da An Thiên Lý Quận 9: +Diện Tích 5X19,8M, Hướng Đn, Đường D5- 30M.giá 15 Tr/M2. +Diện Tích 7X17M, Hướng Đn, Đường D7- 12M.giá 11Tr/M2. +Diện Tích 5X18M, Hướngđn, Đường D3- 12M.giá
Võ Tiến Minh Q9

0918 *** ***

Hồ Chí Minh

07/07/2012

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 5X17M,Hg Tb Giá 11Triệu/M2

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 5X17M,Hg Tb Giá 11Triệu/M2

Lh Minh Tiến Hotline :0918013836 Cần Bán Đất Da An Thiên Lý Quận 9: +Diện Tích 5X19,7M, Hướng Đn, Đường D5- 30M.giá 12 Tr/M2. +Diện Tích 7X17M, Hướng Đn, Đường D7- 12M.giá 12Tr/M2. +Diện Tích 5X18M, Hướngđn, Đường D3- 12M.giá 12.5 Tr/M2.
Vo Tien Minh Q9

0918 *** ***

Hồ Chí Minh

03/04/2012

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 5X17M,Hg Tb Giá 11Triệu/M2

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 5X17M,Hg Tb Giá 11Triệu/M2

Lh Minh Tiến Hotline :0918013836 Cần Bán Đất Da An Thiên Lý Quận 9: +Diện Tích 5X19,7M, Hướng Đn, Đường D5- 30M.giá 12.5 Tr/M2. +Diện Tích 7X17M, Hướng Đn, Đường D7- 12M.giá 12Tr/M2. +Diện Tích 5X18M, Hướngđn, Đường D3- 12M.giá 12.5 Tr/M2
Tiến Minh Quan 9

0918 *** ***

Hồ Chí Minh

28/03/2012

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 7X17M,Hg Tb Giá 9,5Tr/M2

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 7X17M,Hg Tb Giá 9,5Tr/M2

Lh Minh Tiến Hotline :0918013836 - 0933757635 Cần Bán Đất Da An Thiên Lý Quận 9: +Diện Tích 5X19,8M, Hướng Đn, Đường D5- 30M.giá 15 Tr/M2. +Diện Tích 7X17M, Hướng Đn, Đường D7- 12M.giá 11Tr/M2. +Diện Tích 5X18M, Hướngđn, Đường D3- 12M.giá
Vo Tien Minh Q9

0918 *** ***

Hồ Chí Minh

09/07/2012

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 5X17M,Hg Tb Giá 11Triệu/M2

Bán Đất Dự Án An Thiên Lý Quận 9,Q.9,Dt 5X17M,Hg Tb Giá 11Triệu/M2

Lh Minh Tiến Hotline :0918013836 Cần Bán Đất Da An Thiên Lý Quận 9: +Diện Tích 5X19,7M, Hướng Đn, Đường D5- 30M.giá 12.5 Tr/M2. +Diện Tích 7X17M, Hướng Đn, Đường D7- 12M.giá 12Tr/M2. +Diện Tích 5X18M, Hướngđn, Đường D3- 12M.giá 12.5 Tr/M2
Tiến Minh Quan 9

0918 *** ***

Hồ Chí Minh

28/03/2012