Hóa Chất Vi Sinh Himedia

550.000

A1 A2 Minh Khai,hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà NộiKính chào quý khách hàng.

Công ty Intecom hiện đang là đại lý độc quyền của hãng Himedia - Ấn Độ tại Việt Nam,

Chúng tối xin gửi bảng giá những mặt hàng có sẵn.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr Tuấn - 0977 010 080


NoPRODUCT DESCRIPTIONCodeGiá bán
(có VAT)
1Alkaline Peptone WaterM618-500G           765.000
2Anaerobic AgarM228-500G        1.045.000
3Soyabean Casein Digest Agar (Tryptone Soya Agar)M290-500G           830.000
4Soyabean Casein Digest Medium (Tryptone Soya Broth)M011-500G           400.000
5Bacillus Cereus Agar BaseM833-500G        1.075.000
6Baird Parker Agar BaseM043-500G        1.045.000
7EMB Agar,LevineM022-500G           740.000
8EMB AgarM317-500G           765.000
9Blood Agar Base (Infusion Agar)M073-500G           765.000
10Blood Agar Base w/low pHM089-500G           765.000
11Blood Agar Base No. 2M834-500G           765.000
12Brain Heart Infusion BrothM210-500G           765.000
13Brain Heart Infusion AgarM211-500G           765.000
14Brilliant Green Agar Base, ModifiedM016-500G           765.000
15Brilliant Green Bile Broth 2%M121-500G           765.000
16Glucose Phosphate BrothM070-500G           510.000
17Buffered Peptone WaterM614-500G           730.000
18C.L.E.D. Agar w/ Bromthymol BlueM792-500G           870.000
19Columbia Blood Agar BaseM144-500G           930.000
20Cooked Meat Medium (R.C.Medium)M149-500G           965.000
21Deoxycholate Citrate AgarM065-500G           705.000
22Sabouraud Dextrose Agar          Modified EmmonsM286-500G           980.000
23Lactose Broth,FluidM026-500G           540.000
24Fluid Sabouraud MediumM013-500G           425.000
25Tetrathionate Broth Base              (w/o Iodine & BG)M032-500G           595.000
26Fluid Thioglycollate Medium(U.S.P.)M009-500G           390.000
27Hektoen Enteric AgarM467-500G           880.000
28Heart Infusion AgarM169-500G        1.025.000
29Kligler Iron AgarM078-500G           750.000
30MacConkey AgarMH081-500G           680.000
31MacConkey Agar  w/(0.15%) Bile Salt,CV & NaClM081-500G           680.000
32MacConkey BrothM007-500G           620.000
33MacConkey Broth PurpleM083-500G           650.000
34Sorbitol Agar(Sorbitol MacConkey Agar)M298-500G        1.185.000
35Mueller Hinton AgarM173-500G           820.000
36Mueller Hinton Agar No. 2M1084-500G           880.000
37Nutrient AgarM001-500G           680.000
38Nutrient BrothM002-500G           595.000
39Nutrient Agar w/1% PeptoneM012-500G           800.000
40Bismuth Sulphite AgarM027-500G           765.000
41Oxytetra Glucose Yeast Agar Base (OGYE Agar Base)M639-500G           905.000
42Plate Count Agar (Standard Methods Agar)M091-500G           850.000
43Potato Dextrose AgarM096-500G           790.000
44SS Agar (Salmonella Shigell Agar)M108-500G           820.000
45Sabouraud Dextrose AgarM063-500G           765.000
46Selenite Broth Base w/o SeleniteM970-500G           930.000
47TCBS AgarM189-500G        1.020.000
48Triple Sugar Iron Agar M021-500G           765.000
49Tryptone Glucose Extract Agar (Tryptone Glucose Yeast Extract Agar)M014-500G           820.000
50Tryptone Broth (Tryptone Water)M463-500G           705.000
51Urea Agar BaseM112-500G           805.000
52Violet Red Bile AgarM049-500G           765.000
53Xylose Lysine Deoxycholate Agar       (XLD Agar)M031-500G           820.000
54Peptone, BacteriologicalRM001-500G           755.000
55Peptone, BacteriologicalRM001-2.5KG        3.390.000
56Soya PeptoneRM007-500G           910.000
57Casein Acid Hydrolysate, TechnicalRM013-500G        1.520.000
58Casein Enzyme Hydrolysate, Type-I     (Tryptone)RM014-500G           990.000
59Casein Enzyme Hydrolysate, Type-II    (Tryptone)RM028-500G           955.000
60Lactalbumin HydrolysateRM012-500G        1.730.000
61Proteose PeptoneRM005-500G        1.080.000
62Yeast Extract PowderRM027-500G           630.000
63Yeast Extract PowderRM027-2.5KG        2.145.000
64Meat Extract PowderRM003-500G           890.000
65Mannitol Salt Agar BaseM118-500G           735.000
66EE Broth, MosselM287-500G           965.000
67Cetrimide Agar BaseM024-500G           820.000
68MRS BrothM369-500G           830.000
69Beef Extract PowderRM002-500G           775.000
70TCBS Agar (Selective)M870-500G        1.020.000
71Thioglycollate Broth, AlternativeM010-500G           390.000
72Casein PeptoneRM714-500G           950.000
73Agar Agar, Type IGRM666-500G        1.110.000
74Phenol Red Egg Yolk Polymyxin Agar BaseM636-500G        1.050.000
75Luria BrothM575-500G           920.000
76Anti-foaming agent (chất chống tạo bọt)GRM704-500G           469.000
77Sodium hydroxide pellets (NaOH)MB095-500G           220.000
78Agar powder, Bacteriological gradeGRM026-500G        1.280.000
79Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose Broth)M080-500G           730.000

 

M001-100G Nutrient Agar
M001-500G Nutrient Agar
M001A-500G Nutrient Agar
M002-100G Nutrient Broth
M002-500G Nutrient Broth
M003-100G Antibiotic Assay Medium No.1 (Seed Agar)
M003-500G Antibiotic Assay Medium No.1 (Seed Agar)
M003B-100G Antibiotic Assay Medium A
M003B-500G Antibiotic Assay Medium A
M004-100G Antibiotic Assay Medium No.11 (Neomycin, Erythromycin Assay Agar / ErythromycinSeed Agar)
M004-500G Antibiotic Assay Medium No.11 (Neomycin, Erythromycin Assay Agar / ErythromycinSeed Agar)
M004B-100G Antibiotic Assay Medium A
M004B-500G Antibiotic Assay Medium A
M005-500G Antibiotic Assay Medium No.2 (Base Agar)
M006-500G Antibiotic Assay Medium No.5 (Streptomycin Assay Agar w/ Yeast Extract)
M007-100G MacConkey Broth w/ Neutral Red
M007-500G MacConkey Broth w/ Neutral Red
M007S-100G MacConkey Broth w/ Neutral Red
M007S-500G MacConkey Broth w/ Neutral Red
M008-100G MacConkey Agar w/o CV w/ 0.15% Bile Salts
M008-500G MacConkey Agar w/o CV w/ 0.15% Bile Salts
M008A-100G Histidine
M008A-500G MacConkey Agar w/o CV, w/ 0.5% Bile Salts
M008B-500G MacConkey Agar w/o CV, w/ 1.2% Agar
M008E-500G MacConkey Agar Medium
M008S-100G MacConkey Agar
M008S-500G MacConkey Agar
M009-100G Fluid Thioglycollate Medium (Thioglycollate Medium Fluid)
M009-500G Fluid Thioglycollate Medium (Thioglycollate Medium Fluid)
M009B-100G Fluid Thioglycollate Medium
M009B-500G Fluid Thioglycollate Medium
M010-100G Alternative Thioglycollate Medium (NIH Thioglycollate Broth) (Thioglycollate Broth, Alternative)
M010-500G Alternative Thioglycollate Medium (NIH Thioglycollate Broth) (Thioglycollate Broth, Alternative)
M010G-2.5KG Alternative Thioglycollate Medium, Steri
M010G-500G Alternative Thioglycollate Medium, Ster
M010G-5KG Alternative Thioglycollate Medium, Steri
M011-100G Soyabean Casein Digest Medium (TryptoneSoya Broth)
M011-500G Soyabean Casein Digest Medium (TryptoneSoya Broth)
M011B-500G Broth Medium A (Soyabean Casein Digest Broth) (Soya-bean Casein Digest Medium)
M011G-2.5KG Soyabean Casein Digest Medium, Sterile P
M011G-500G Soyabean Casein Digest Medium, Sterile Powder
M011G-5KG Soyabean Casein Digest Medium, Sterile Powder
M012-100G Nutrient Agar w/ 1% Peptone
M012-500G Nutrient Agar w/ 1% Peptone
M013-100G Fluid Sabouraud Medium (Sabouraud Medium, Fluid)
M013-500G Fluid Sabouraud Medium (Sabouraud Medium, Fluid)
M014-100G Tryptone Glucose Extract Agar (Tryptone Glucose Yeast Extract Agar)
M014-500G Tryptone Glucose Extract Agar (Tryptone Glucose Yeast Extract Agar)
M015-100G Hoyle Medium Base
M015-500G Hoyle Medium Base
M016-100G Brilliant Green Agar Base, Modified
M016-500G Brilliant Green Agar Base, Modified
M016A-100G Brilliant Green Agar Base w/ 1.2% Agar
M016A-500G Brilliant Green Agar Base w/ 1.2% Agar
M016B-100G Agar Medium L (Brilliant Green, Phenol Red, Lactose Monohydrate, Sucrose Agar)
M016B-500G Agar Medium L (Brilliant Green, Phenol Red, Lactose Monohydrate, Sucrose Agar)
M017-500G Sterility Testing Medium-A
M018-500G Sterility Testing Medium-B
M019-100G Brewer Thioglycollate Medium
M019-500G Brewer Thioglycollate Medium
M021-100G Triple Sugar Iron Agar
M021-500G Triple Sugar Iron Agar
M021B-100G Agar Medium M (Triple Sugar, Iron Agar)
M021B-500G Agar Medium M (Triple Sugar, Iron Agar)
M021D-100G Histidine
M021D-500G Histidine
M021I-500G Triple Sugar Iron Agar
M021S-100G Triple Sugar Iron Agar
M021S-500G Triple Sugar Iron Agar
M022-100G EMB Agar, Levine
M022-500G EMB Agar, Levine
M022S-100G EMB Agar, Levine
M022S-500G EMB Agar, Levine
M023-100G Vogel-Johnson Agar Base w/o Tellurite (V.J. Agar)
M023-500G Vogel-Johnson Agar Base w/o Tellurite (V.J. Agar)
M024-100G Cetrimide Agar Base
M024-500G Cetrimide Agar Base
M024B-100G Agar Medium N (Cetrimide Agar)
M024B-500G Agar Medium N (Cetrimide Agar)
M025-100G Fluid Selenite Cystine Medium (SeleniteCystine Medium) (Twin Pack)
M025-500G Fluid Selenite Cystine Medium (SeleniteCystine Medium) (Twin Pack)
M025S-100G Selenite F Broth (Twin Pack)
M025S-500G Selenite F Broth (Twin Pack)
M026-100G Fluid Lactose Medium
M026-500G Fluid Lactose Medium
M027-100G Bismuth Sulphite Agar
M027-500G Bismuth Sulphite Agar
M028-100G Peptone Water
M028-500G Peptone Water
M028I-500G Peptone Water w/ Phenol Red
M028S-100G Peptone Water
M028S-500G Peptone Water
M029-100G Endo Agar
M029-500G Endo Agar
M030-100G Deoxycholate Agar
M030-500G Deoxycholate Agar
M031-100G Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD Agar)
M031-500G Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD Agar)
M031B-500G Agar Medium K (Xylose, Lysine, Deoxycholate Agar)
M031I-500G XLD Agar, Modified
M032-100G Fluid Tetrathionate Medium w/o Iodine and BG (Tetrathionate Broth Base (w/o Iodine and BG))
M032-500G Fluid Tetrathionate Medium w/o Iodine and BG (Tetrathionate Broth Base (w/o Iodine and BG))
M032D-100G Histidine
M032D-500G Histidine
M033-100G Sabouraud Dextrose Broth (Sabouraud Liquid Medium)
M033-500G Sabouraud Dextrose Broth (Sabouraud Liquid Medium)
M033B-100G Sabouraud-Dextrose Broth
M033B-500G Sabouraud-Dextrose Broth
M034-500G TB Broth Base w/o Tween 80
M035-100G B12 Culture Agar (L. leichmannii Maintenance Medium) (Lactobacillus LeichmanniiMaintenance Medium)
M035D-100G Histidine
M036-100G *B12 Assay Medium (Using L. leichmannii)/*Vitamin B12 Assay Medium
M037-100G *Pantothenate Assay Medium
M038-100G *Folic Acid Assay Medium
M040-100G *Niacin Assay Medium
M040-500G Histidine
M041-500G Antibiotic Assay Medium No. 8 (Base Agar w/ low pH)
M042-100G Antibiotic Assay Medium No.3 (Antibiotic Assay Medium - C)
M042-500G Antibiotic Assay Medium No.3 (Antibiotic Assay Medium - C)
M043-100G Baird Parker Agar Base
M043-500G Baird Parker Agar Base
M043B-100G Agar Medium O (Baird Parker Agar)
M043B-500G Agar Medium O (Baird Parker Agar)
M043S-100G Baird Parker Agar Base
M043S-500G Baird Parker Agar Base
M044-100G Dextrose Broth
M044-500G Dextrose Broth
M045-500G Taurocholate Broth
M048-500G *Tomato Juice Agar
M049-100G Violet Red Bile Agar
M049-500G Violet Red Bile Agar
M049A-500G Violet Red Bile Agar (1.2%)
M049S-100G Violet Red Bile Agar
M049S-500G Violet Red Bile Agar
M050-500G WL Nutrient Broth
M051-100G MacConkey Agar, Modified
M051-500G Histidine
M052-100G Selenite Broth (Selenite F Broth) (Twin Pack)
M052-500G Selenite Broth (Selenite F Broth) (Twin Pack)
M053-100G Phenol Red Agar Base
M053-500G Phenol Red Agar Base
M054-100G Phenol Red Broth Base
M054-500G Phenol Red Broth Base
M055-100G Phenol Red Dextrose Agar
M055-500G Phenol Red Dextrose Agar
M056-100G Phenol Red Dextrose Broth
M056-500G Phenol Red Dextrose Broth
M057-500G Double Sugar Agar, Russell (Russell Double Sugar Agar)
M058-500G Actidione Agar Base w/o Actidione®
M059-100G Brilliant Green Bile Agar
M059-500G Brilliant Green Bile Agar
M060-500G Nutrient Gelatin
M060S-100G Nutrient Gelatin
M060S-500G Nutrient Gelatin
M061-100G MacConkey Agar w/ Bromo Thymol Blue
M061-500G MacConkey Agar w/ Bromo Thymol Blue
M062-500G Sabouraud Maltose Agar
M063-100G Sabouraud Dextrose Agar
M063-500G Sabouraud Dextrose Agar
M063A-500G Sabouraud Dextrose Agar w/ 3.0% Agar
M063B-100G Agar Medium C (Sabouraud-Glucose Agar)
M063B-500G Agar Medium C (Sabouraud-Glucose Agar)
M064-500G Sabouraud Maltose Broth
M065-100G Deoxycholate Citrate Agar
M065-500G Deoxycholate Citrate Agar
M065A-500G Histidine
M065B-500G Agar Medium J (Deoxycholate-Citrate Agar Medium)
M065S-100G Deoxycholate Citrate Agar Medium
M065S-500G Deoxycholate Citrate Agar Medium
M066-100G Deoxycholate Lactose Agar (Hynes)
M066-500G Deoxycholate Lactose Agar (Hynes)
M067-100G Dubos Broth Base
M067-500G Dubos Broth Base
M069-100G Koser Citrate Medium
M069-500G Koser Citrate Medium
M070-100G MR-VP Medium (Buffered Glucose Broth) (Glucose Phosphate Broth)
M070-500G MR-VP Medium (Buffered Glucose Broth) (Glucose Phosphate Broth)
M070I-100G MR-VP Medium
M070I-500G MR-VP Medium
M070S-100G Buffered Glucose Broth/MR-VP Medium
M070S-500G Buffered Glucose Broth/MR-VP Medium
M071-100G Bile Broth Base
M071-500G Bile Broth Base
M072-500G Nitrate Agar
M073-100G Blood Agar Base (Infusion Agar)
M073-500G Blood Agar Base (Infusion Agar)
M074-100G Brucella Agar Base
M074-500G Brucella Agar Base
M074A-500G Brucella Agar Base, Modified
M075-100G Czapek Dox Agar
M075-500G Czapek Dox Agar
M076-100G Czapek Dox Broth
M076-500G Czapek Dox Broth
M077-500G Entamoeba Medium
M078-100G Kligler Iron Agar
M078-500G Kligler Iron Agar
M078A-500G Kligler Iron Agar, Modified
M078I-500G Kligler Iron Agar
M079-500G Fuchsin Lactose Broth
M080-100G Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose Broth)
M080-1KG Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose B
M080-2.5KG Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose B
M080-500G Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose Broth)
M081-100G MacConkey Agar w/ 0.15% Bile Salts, CV and NaCl
M081-500G MacConkey Agar w/ 0.15% Bile Salts, CV and NaCl
M081A-500G MacConkey Agar w/ CV, NaCl and 0.15% Bile Salts
M081B-100G Histidine
M081B-500G Agar Medium H (MacConkey Agar)m H)
M081C-500G Histidine
M081D-100G Histidine
M081D-500G Histidine
M082-100G MacConkey Agar w/o CV, NaCl
M082-500G MacConkey Agar w/o CV, NaCl
M082A-500G MacConkey Agar w/o CV, NaCl w/ 0.5% Bile Salts
M082ET-500G MacConkey Agar w/o CV, NaCl w/ 0.5% Sodium Taurocholate
M083-100G MacConkey Broth Purple w/ BCP
M083-500G MacConkey Broth Purple w/ BCP
M083B-100G Broth Medium G (MacConkey Broth)
M083B-500G Broth Medium G (MacConkey Broth)
M083I-100G MacConkey Broth Purple w/ BCP
M083I-500G MacConkey Broth Purple w/ BCP
M083S-100G MacConkey Broth Purple w/ BCP
M083S-500G MacConkey Broth Purple w/ BCP
M084-100G Dextrose Agar
M084-500G Dextrose Agar
M085-100G Pseudomonas Agar Base
M085-500G Pseudomonas Agar Base
M086-500G Eijkman Lactose Broth
M087-100G Nutrient Agar 1.5%
M087-500G Nutrient Agar 1.5%
M087I-500G Nutrient Agar, 1.5%
M088-100G Nutrient Broth, pH 6.9 w/o NaCl
M088-500G Nutrient Broth, pH 6.9 w/o NaCl
M089-100G Blood Agar Base w/ low pH
M089-500G Blood Agar Base w/ low pH
M090-100G Nutrient Agar, pH 6.0 w/ 0.8% NaCl
M090-500G Nutrient Agar, pH 6.0 w/ 0.8% NaCl
M091-100G Plate Count Agar (Standard Methods Agar)
M091-500G Plate Count Agar (Standard Methods Agar)
M091A-100G Plate Count Agar
M091A-500G Plate Count Agar
M091S-100G Plate Count Agar
M091S-500G Plate Count Agar
M092-500G Dextrose Tryptone Agar
M093-100G Tryptose Phosphate Broth
M093-500G Tryptose Phosphate Broth
M094-500G Fungal Agar (Mycological Agar)
M095-500G Fungal Agar w/ low pH (Mycological Agarw/ low pH)
M096-100G Potato Dextrose Agar
M096-500G Potato Dextrose Agar
M096B-100G Potato Dextrose Agar
M096B-500G Potato Dextrose Agar
M097-100G Tryptose Blood Agar Base
M097-500G Tryptose Blood Agar Base
M098-100G Histidine
M098-500G Purple Agar Base
M099-100G Simmons Citrate Agar
M099-500G Simmons Citrate Agar
M099S-100G Simmons Citrate Agar
M099S-500G Simmons Citrate Agar
M1000-500G Dichloran Medium Base w/ Rose Bengal
M1001-500G Liver Meat Agar
M1003-100G Lactose Broth
M1003-500G Lactose Broth
M1003B-100G Broth Medium D (Lactose Monohydrate Broth)
M1003B-500G Broth Medium D (Lactose Monohydrate Broth)
M1003S-100G Lactose Broth
M1003S-500G Lactose Broth
M1004-500G Bismuth Sulphite Agar, Modified
M100-500G TB Broth Base
M1005-500G S.F.P. Agar Base
M1007-500G KF Streptococcus Agar Base w/ BCP
M1008-100G *Chloramphenicol Yeast Glucose Agar
M1008-500G *Chloramphenicol Yeast Glucose Agar
M1009-100G Leptospira Medium Base
M1009-500G Leptospira Medium Base
M1010-500G Fungi Kimmig Agar Base
M1011-100G Phenol Red Salicin Broth
M1012-100G Phenol Red Sorbitol Broth
M1013-100G Phenol Red Raffinose Broth
M1014-100G Phenol Red Arabinose Broth
M101-500G Antibiotic Assay Medium No.19 (Antibiotic Assay Medium G)
M1015-100G Phenol Red Xylose Broth
M1016-100G Phenol Red Starch Broth
M1017-100G Phenol Red Inositol Broth
M1018-500G Sporulation Broth
M1019-500G M17 Agar w/o Lactose
M1020-500G BPL Agar
M1021-500G KF Streptococcus Broth Base w/ BCP
M1022-500G Gassner Lactose Agar
M1023-100G Histidine
M1023-500G M-Lauryl Sulphate Broth
M1023I-500G M-Lauryl Sulphate Broth
M1024-500G MacConkey Agar Base
M102-500G Dextrose Salt Agar
M1025-500G Plate Count Agar, Special
M1026-500G Rice Extract Agar
M1026A-500G Rice Extract Agar
M1027-500G *Tomato Juice Broth
M1028-500G Tryptic Digest Broth (Field''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Tryptic Digest Broth)
M1029-100G M17 Broth
M1029-500G M17 Broth
M1030-500G Maximum Recovery Diluent
M1032-500G SS Agar, Modified
M1033-500G Acetamide Agar (Twin Pack)
M1034-100G *Anaerobic CNA Agar Base
M103-500G Chocolate Agar Base
M1035-100G Bile Esculin Agar w/ Kanamycin
M1035-500G Bile Esculin Agar w/ Kanamycin
M1036-500G Brain Heart Infusion w/ 0.1% Agar
M1037-500G Brain Heart Infusion w/ 6.5% NaCl
M1038-500G MUG Brilliant Green Bile Broth
M1039-500G Brucella Agar Base w/ Hemin and Vitamin K
M1040-500G Cooked Meat Medium w/ Glucose, Hemin and Vitamin K
M1041-100G DNase Test Agar w/ Toluidine Blue
M1041-500G Histidine
M1042-500G MUG EC Broth
M1043-500G Egg Yolk Agar Base, Modified
M1044-100G Esculin Iron Agar
M1044-500G Histidine
M104-500G Candida Medium
M1045-500G *Modified Fungal Agar Base (Modified Inhibitory Mold Agar Base)
M1046-500G MUG Lauryl Sulphate Broth
M1046I-500G MUG Lauryl Sulphate Broth, Modified
M1047-500G *Lactose Lecithin Agar
M1048-100G *M-Enterococcus Agar Base, Modified
M1049-500G Differential Agar for Group D Streptococci
M1050-500G Frey Mycoplasma Broth Base
M1051-500G Coliform PA Broth
M1052-500G R-3A Agar
M1053-500G Charcoal Agar Base w/ Niacin
M1054-100G Hippurate Hydrolysis Broth
M1055-100G TOC Agar
M1056-500G Tryptone Tellurite Agar Base
M1057-500G Vaginalis Agar Base
M1058-500G MUG Violet Red Bile Agar
M1059-500G Wayne Sulphatase Agar Base
M1060-500G WL Differential Agar
M1061-500G Yeast Phosphate Agar
M1062-500G *Dey-Engley Neutralizing Broth
M1063-100G M17 Agar w/ Glycerophosphate
M1064-100G Listeria Identification Agar Base (PALCAM)
M1064-500G Listeria Identification Agar Base (PALCAM)
M106-500G B.C.G. - Dextrose Agar (Snyder Test Agar)
M1065-500G Wurtz Medium
M1066-500G M-Tergitol® 7 Agar Base
M1067-100G *Sabouraud Chloramphenicol Agar
M1067-500G *Sabouraud Chloramphenicol Agar
M1067B-500G *Agar Medium C (Sabouraud-Glucose Agar Medium with Chloramphenicol)
M1068-500G Modified Salt Broth
M1069-500G Brain Heart Infusion Agar w/ 3.0% Agar
M1070-500G Lauryl Tryptose Mannitol Broth w/ Tryptophan
M1071-500G Mannitol Lysine Agar
M1072-100G *Lactic Acid Bacteria Selective Agar Base
M1072-500G Histidine
M1073-500G GBS Medium Base
M1074-100G Histidine
M1074-500G Deoxycholate Citrate Agar, Modified
M107-500G Starch Agar
M1075-500G Endo Agar, Modified
M1076-100G Histidine
M1076-500G MIU Medium Base
M1077-100G Endo Agar Base
M1077-500G Endo Agar Base
M1078-100G *Salmonella Differential Agar (Twin pack) (RajHans Medium (Twin Pack))
M1078-500G *Salmonella Differential Agar (Twin pack) (RajHans Medium (Twin Pack))
M1079-100G Histidine
M1079-500G Selenite Cystine Broth Base
M1079B-100G Sodium Biselenite
M107D-500G Histidine
M107S-100G Starch Agar
M107S-500G Starch Agar
M1080-500G MUG MacConkey Agar
M108-100G SS Agar (Salmonella Shigella Agar)
M1081-500G B.T.B. Lactose Agar, Modified (Lactose Blue Agar)
M1082-100G *Salmonella Differential Agar, Modified(Twin pack)
M1082-500G *Salmonella Differential Agar, Modified(Twin pack)
M1083-500G Fraser Secondary Enrichment Broth Base
M1084-100G Histidine
M1084-500G Mueller Hinton Agar No. 2
M108-500G SS Agar (Salmonella Shigella Agar)
M1085-500G Modified Differential Clostridial Broth
M1086-500G Lactic Bacteria Differential Broth
M1087-500G Lactic Bacteria Differential Agar
M1089-500G Glutamate Starch Phenol Red Agar Base
M108D-100G Histidine
M108D-500G Histidine
M1090-100G Listeria Identification Broth Base (PALCAM)
M1090-500G Listeria Identification Broth Base (PALCAM)
M109-100G Soyabean Casein Digest Agar w/ Yeast Extract and Hemin (Tryptone Soya Agar w/ Yeast Extract and Hemin)
M1091-500G Baird Staphylococcus Enrichment Broth Base
M1095-500G M-EC Test Agar
M1096-100G Pseudomonas Asparagine Broth
M1096-500G Pseudomonas Asparagine Broth
M1097-500G High Plate Count Agar
M110-100G *B12 Assay Agar (Using E. coli Mutant Culture) (Harrison et al. Medium)
M1101-500G M-Bismuth Sulphite Broth
M1102-500G M-Brilliant Green Broth
M1103-100G Histidine
M1103-500G M-Endo Broth MF (MF Endo Medium) (M-Coliform Broth)
M1104-500G M-Dextrose Tryptone Broth
M110-500G Histidine
M1105-500G M-EMB Broth
M1106-100G M-Endo Agar LES
M1106-500G M-Endo Agar LES
M1107-100G M-Endo Broth
M1107-500G M-Endo Broth
M1108-500G M-Enterococcus Agar Base
M1109-500G M-Enrichment Broth
M1110-500G M-HD Endo Broth
M111-100G Diagnostic Stuart''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Urea Broth Base (Urea Broth Base)
M1111-500G M-FC Broth Base
M1113-500G M-Slanetz Enterococcus Broth Base
M1114-500G M-Standard Methods Broth
M111-500G Diagnostic Stuart''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Urea Broth Base (Urea Broth Base)
M1115-500G M-Tetrathionate Broth Base
M1116-500G M-Tryptone Glucose Extract Broth
M1117-500G M-Yeast and Mould Broth
M1118-500G M-HD Endo Broth w/ BG
M1119-500G M-Azide Broth Base
M111A-500G *Urea Broth (Filter Sterilizable)
M1120-500G M-Staphylococcus Broth
M112-100G Urea Agar Base (Christensen) (Autoclavable)
M1121-500G M-PA Agar Base
M1121A-500G M-PA Agar
M1122-500G M-FC Agar Base
M1123-500G M-(HPC) Heterotrophic Plate Count Agar Base
M1124-500G M-FC Agar Base, Modified
M112-500G Urea Agar Base (Christensen) (Autoclavable)
M1125-500G M-MacConkey Broth
M1126-500G M-Nutrient Broth
M1127-500G Aspergillus Differentiation Medium Base
M1128-500G Malt Extract Broth, Modified as per Thom and Church
M1129-500G Dichloran Glycerol Medium Base
M112A-500G *Urea Agar Base (Filter Sterilizable) (w/o Agar)
M112I-500G Urea Agar Base, Christensen
M112S-100G Urea Agar Base (Christensen)
M112S-500G Urea Agar Base (Christensen)
M1130-500G M-BCG Yeast and Mould Broth
M113-100G Chlamydospore Agar
M1131-100G Stuart Transport Medium w/o Methylene Blue
M1131-500G Stuart Transport Medium w/o Methylene Blue
M1133-500G Columbia Blood Agar Base w/ Hemin
M113-500G Chlamydospore Agar
M1135-100G Phenol Red Galactose Broth
M1136-500G Oxytetra Glucose Yeasts Agar Base w/ Biotin
M1137-100G Histidine
M1137-500G Modified Rappaport Vassiliadis Medium
M1137I-500G Modified Rappaport Vassiliadis Medium
M1138-500G Leifson''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Deoxycholate Agar, Modified
M1139-500G Modified MYP Agar Base
M1140-500G Baird Parker Agar Base w/ Sulpha
M1141-500G Antibiotic Assay Medium No.32
M1142-500G Antibiotic Assay Medium No.39
M1143-500G Antibiotic Assay Medium No.40
M1144-500G Antibiotic Assay Medium No.41
M114-500G Litmus Lactose Agar
M1145-100G Listeria Oxford Medium Base
M1145-500G Listeria Oxford Medium Base
M1146-100G C.L.E.D.Agar Without Ind
M1146-500G C.L.E.D. Agar Base w/o Indicator
M1147-500G XLT4 Agar Base
M1148-500G Gelatin Salt Agar
M1149-500G Transgrow Medium Base
M1150-500G Modified Bile Esculin Azide Agar
M1151-1KG Luria Bertani Agar, Miller
M1151-2.5KG Luria Bertani Agar, Miller
M1151-500G Luria Bertani Agar, Miller (Miller Luria Bertani Agar)
M1151F-500G Luria Bertani Agar, Modified
M1152-500G Wesley Broth Base
M1153-500G Vibrio Parahaemolyticus Sucrose Agar
M115-500G WL Nutrient Medium
M1155-500G SDS Agar (Sodium Dodecyl Sulphate Polymyxin Sucrose Agar)
M1157-500G Bile Salts Brilliant Green Starch Agar
M1158-500G Hemorrhagic Coli (HC) Agar
M1159-500G TMAO Medium (Trimethylamine-N-Oxide Medium)
M1161-500G Inositol Gelatin Medium
M1163-500G *MRS Agar, Modified (Lactobacilli Heteroferm Screen Agar)
M1164-500G *MRS Broth, Modified (Lactobacillus Heteroferm Screen Broth)
M116-500G Standard Nutrient Broth (H.S. Vaccine Medium)
M1165-500G *Lactobacillus Selection Oxgall Agar Base (LBS Oxgall Agar)
M1166-500G *Lactobacillus Selection Broth Base
M1167-500G MOX Agar
M1168-500G MY 40G Agar (Osmophilic Glucose Agar)
M1169-500G Kaper''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Medium
M1170-500G Czapek Dox Agar, Modified (Modified Czapek Dox Agar)
M1170A-500G Czapek Dox Liquid Medium
M117-100G *Fluid Casein Digest Soya Lecithin Medium (Twin Pack)
M1171-500G FGTC Agar Base
M1172-500G *Pentachloro Rose Bengal Yeast Extract Agar Base (PRYES Agar)
M1173-500G PL Agar
M1174-500G Potato Dextrose Sucrose Agar
M117-500G *Fluid Casein Digest Soya Lecithin Medium (Twin Pack)
M1176-500G Proteose Agar
M1177-500G SA Agar Base
M1178-500G Pre - Enrichment Broth Base
M1180-500G *Lactobacillus Selection Agar Base
M118-100G Mannitol Salt Agar Base
M1182-500G Yeast Extract Calcium Carbonate Glucose Agar
M1183-100G Phenol Red Rhamnose Broth
M118-500G Mannitol Salt Agar Base
M1185-500G Park and Sanders Enrichment Broth Base
M1185I-500G Park and Sanders Broth Base
M1186-500G PA Broth
M1188-100G Fluid Lactose Medium w/ Soya Lecithin and Polysorbate 20 (Twin Pack) (Lactose Medium w/ Soya Lecithin and Polysorbate 20 (Twin Pack))
M1188-500G Fluid Lactose Medium w/ Soya Lecithin and Polysorbate 20 (Twin Pack) (Lactose Medium w/ Soya Lecithin and Polysorbate 20 (Twin Pack))
M1189-100G Loeffler Serum Medium Base
M1189-500G Loeffler Serum Medium Base
M118B-100G Mannitol-Salt-Agar
M118B-500G Mannitol-Salt-Agar
M1190-500G MUG Tryptone Water
M119-100G Pseudomonas Agar (For Pyocyanin)
M1191-500G Semisolid Nutrient Agar
M1191S-100G Semisolid Nutrient Agar
M1191S-500G Semisolid Nutrient Agar
M1192-100G Asparagine Proline Broth
M1192-500G Asparagine Proline Broth
M1193-500G Tryptone Yeast Extract Agar w/ BCP
M1194-500G MUG Plate Count Agar
M119-500G Pseudomonas Agar (For Pyocyanin)
M1195-500G MUG Tryptone Soya Agar
M1196-500G FAGI Agar
M1197-100G FAGI Broth
M1197-500G FAGI Broth
M1198-500G Tryptone Water Broth w/BCP
M1199-500G Yeast Dextrose Agar
M1200-100G Phenol Red Adonitol Broth
M120-100G Pseudomonas Agar (For Fluorescein)
M1201-100G Phenol Red Trehalose Broth
M1202-500G Mueller Tellurite Agar Base
M1203-100G Stuart Transport Medium w/o Sodium Glycerophosphate
M1203-500G Stuart Transport Medium w/o Sodium Glycerophosphate
M1204-500G *Trichomonas Broth Base No. 2
M120-500G Pseudomonas Agar (For Fluorescein)
M1205-500G MUG Sorbitol Agar
M1206-500G Liver Meat Infusion Agar
M1207-500G Meat Extract w/ Peptone (Pepted Meat Broth)
M1208-500G Acid Broth
M1209-100G *Fluconazole Testing Medium (Twin Pack)
M1209-500G *Fluconazole Testing Medium (Twin Pack)
M1210-500G Standard Nutrient Agar No. 1
M121-100G Brilliant Green Bile Broth 2%
M1211-500G Coliform Broth
M121-1KG Brilliant Green Bile Broth 2%
M121-2.5KG Brilliant Green Bile Broth 2%
M1212-500G Bromo Cresol Purple Azide Broth
M1213-500G Modified Skim Milk Agar
M1214-500G Tryptone Soya Yeast Extract Agar
M121-500G Brilliant Green Bile Broth 2%
M1215-500G Listeria Motility Medium
M1217-500G Tryptone Sucrose Tetrazolium Agar Base (TSTA)
M1218-500G High Salt Nutrient Agar
M1219-500G High Salt Peptone Yeast Extract Agar
M121I-500G Brilliant Green Bile Broth
M121S-100G Brilliant Green Bile Broth 2%
M121S-500G Brilliant Green Bile Broth 2%
M1220-500G ITC Broth Base (TTC Broth Base) (Triclosan Ticarcillin Chlorate Broth)
M1221-500G Yersinia Identification Broth Base
M1222-500G Karmali Campylobacter Agar Base
M1223-100G Ornithine Decarboxylase Broth
M1223-500G Histidine
M1224-500G Standard Nutrient Broth No. 1
M122-500G Dextrose Tryptone Broth
M1225-500G *Acetate Agar
M1226-100G Mucate Broth
M1227-500G Mucate Control Broth
M1228-100G LPM Agar Base
M1229-500G Tryptone Soya Broth w/ 10% NaCl and 1% Sodium Pyruvate
M1230-100G Lysine Arginine Iron (LAI) Agar
M1231-500G Peptone Sorbitol Bile Broth
M1232-500G *Kimmig Fungi Agar Base
M1233-500G Tryptose Cycloserine Dextrose Agar Base
M123-500G Formate Ricinoleate Broth
M1235-100G King''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s OF Medium Base
M1235-500G King''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s OF Medium Base
M1236-500G Modified AEA Sporulation Medium Base
M1237-500G Modified Duncan Strong (DS) Medium
M1238-500G Casein Hydrolysate Yeast Extract Salts Broth Base (CAYES)
M1239-500G *Colonisation Medium w/ Dulbecco''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Phosphate Buffer
M1240-500G Campylobacter Nitrate Broth
M1241-100G CPC Agar Base
M1241-500G Histidine
M1242-500G Tryptone Soya Salt Agar w/ Magnesium Sulphate
M1243-100G CRAMP Agar Base
M1244-100G Lachica''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Medium Base
M1245-1KG Luria Bertani Broth, Miller
M1245-2.5KG Luria Bertani Broth, Miller
M1245-500G Luria Bertani Broth, Miller (Miller Luria Bertani Broth)
M1247-500G Casein Yeast Magnesium Broth
M1248-500G Casein Yeast Magnesium Agar
M1249-500G Casein Magnesium Broth
M1250-500G Tartoff - Hobbs Broth (Terrific Broth)
M1251-500G YT Broth
M1252-500G Hanahan''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Broth (SOB Medium)
M1253-500G 5X Minimum Salts
M1254-500G Minimum Salt w/ Casein Acid Hydrolysate
M125-500G Thermoacidurans Agar
M1255-500G Tetrathionate Brilliant Green Bile Broth
M1255B-500G Broth Medium I (Tetrathionate Bile-Brilliant Green Broth)
M1256-500G Tetrathionate CV Enrichment Broth
M1257-500G Streptococcus Agalactiae Selective Agar Base
M1258-500G Endo Agar w/ NaCl
M1259-500G Haemophilus Test Agar Base
M1260-500G Tellurite Blood Agar Base
M126-100G *Folic Acid Medium, AOAC
M1261-500G Drake''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Medium 10
M1262-500G Ampicillin Dextrin Agar Base
M1263-500G Tryptone Soya Yeast Extract Broth
M1264-500G Carbohydrate Consumption Broth Base
M126-500G Histidine
M1265-500G Bromo Cresol Purple Broth w/ Lactose
M1266-500G Malachite Green Broth
M1267-500G Campylobacter Cefex Agar Base
M1268-500G Modified Brucella Agar Base
M1269-500G Nutrient Agar No.2
M1269A-500G Nutrient Agar No.2, Modified
M1269S-100G Nutrient Agar No.2
M1269S-500G Nutrient Agar No.2
M127-100G EC Broth
M1271-500G Azide Dextrose Broth w/ BCP
M1272-500G Tryptone Yeast Extract Agar
M1273-500G Milk Agar w/ Cetrimide (Twin Pack)
M1273S-100G Milk Agar w/ Cetrimide (Twin Pack)
M1273S-500G Milk Agar w/ Cetrimide (Twin Pack)
M1274-500G Nutrient Agar for Oxidase
M127-500G EC Broth
M1275-1KG Buffered Peptone Water w/ NaCl
M1275-2.5KG Buffered Peptone Water w/ NaCl
M1275-500G Buffered Peptone Water w/ NaCl
M1275B-500G Buffered Peptone Water w/ NaCl
M1276-100G Sauton''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Fluid Medium Base
M1276-500G Sauton''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Fluid Medium Base
M1279-500G Tryptose Cycloserine Azide Agar Base
M127I-500G EC Broth
M1281-100G *Pantothenate Assay Medium, AOAC
M1282-500G Semisolid Rappaport Vassiliadis Medium Base, Modified
M1283-500G M-Aeromonas Selective Agar Base (Havelaar)
M1284-500G Aeromonas Starch DNA Agar Base
M1285-500G Modified EC Broth Base
M1286-500G Soyabean Bile Broth Base
M1286I-500G Modified Soyabean Bile Broth Base
M1287-500G Lactose Sulphite Broth Base
M1287B-500G Lactose Monohydrate Sulphite Medium (Medium R)
M1288-100G Serratia Differential Medium (SD Medium) (Twin Pack)
M1289-500G SM Selective Agar Base
M1290-500G Salt Broth, Modified
M1291-500G APRY Agar Base
M1292-500G *APRY Broth Base
M1293-100G *HiCrome ECC Agar
M1293-500G *HiCrome ECC Agar
M1294-100G *HiCrome ECC Selective Agar Base
M1294-500G *HiCrome ECC Selective Agar Base
M129-500G Wort Agar
M1295-100G *HiCrome E. coli Agar
M1295-500G *HiCrome E. coli Agar
M1295I-100G *HiCrome E. coli Agar
M1295I-500G *HiCrome E. coli Agar
M1296-100G *HiCrome Salmonella Agar
M1296-500G *HiCrome Salmonella Agar
M1297A-100G HiCrome Candida Differential Agar
M1297A-500G HiCrome Candida Differential Agar
M1299-500G S.T.A. Agar Base
M1300-100G *HiCrome Coliform Agar w/ SLS
M1300-500G *HiCrome Coliform Agar w/ SLS
M1301-100G Histidine
M1301-500G Sheep Blood Agar Base
M130-500G *Rogosa SL Agar
M1306-500G NZ Amine A Broth
M1307-500G Polysorbate 80 Agar (Twin Pack)
M1309-500G Calcium Caseinate Agar
M1310-500G CAE (Citrate Azide Enterococcus) Agar Base
M1312-500G Liver Broth, Modified
M1313-500G Sabouraud Dextrose Maltose Agar
M1315-500G Clostridium Broth Base
M1316-500G Super Broth
M1318-500G Blood Free Campylobacter Broth Base
M1319-500G *Lecithin Diluent Broth
M1320-500G Mannitol Motility Nitrate Medium
M132-100G Micro Vitamin Test Culture Agar
M1321-500G Semisolid Liver Meat Medium
M1322-500G Liver Meat Glucose Cysteine Broth
M1323-500G M-Filter Rinse Broth
M1324-500G Ketogluconate Broth
M132-500G Histidine
M1325-500G *Lecithin Agar
M1326-500G Shigella Broth Base
M1327-500G Fraser Broth Base
M1329-500G Modified Soyabean Casein Digest Agar
M132D-100G Histidine
M132D-500G Histidine
M1330-500G Streptomyces Medium
M133-100G Micro Vitamin Test Inoculum Broth
M1331-500G SCHWARZ Differential Medium
M1332-500G Universal Liquid Medium
M1333-500G *Lee''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Multidifferential Agar
M1334-100G Neutralising Buffer
M133-500G Histidine
M1335-500G Czapek Yeast Extract Agar
M1336-500G Antimycotic Sensitivity Test Agar
M1337J-100G Thiosulphate Ringer Solution Powder
M1337J-500G Thiosulphate Ringer Solution Powder
M1339-500G Tryptophan Medium
M1340-100G *HiCrome MacConkey Sorbitol Agar Base
M1340-500G *HiCrome MacConkey Sorbitol Agar Base
M134-100G *Folic Acid Culture Agar
M1341-500G Modified Phosphate Buffer
M1342-500G MUG EC Broth, Modified
M1343-500G MUD SF Broth Base
M1344-500G Synthetic Sea Salt
M1345-500G Anaerobic Blood Agar Base
M1346-500G Antibiotic Assay Medium B
M1346B-500G Antibiotic Assay Medium B
M1347-500G Antibiotic Assay Medium E
M1347B-500G Antibiotic Assay Medium E
M1348-500G NYC Agar Base
M1349-500G C.T. Agar
M1350-500G Aseptic Packing Line Medium
M135-100G Pantothenate Culture Agar
M1351-500G Plate Count Agar w/ BCP
M1352-500G Streptomyces Agar
M1353-100G *HiCrome UTI Agar
M1353-500G *HiCrome UTI Agar
M1354-100G *M-CP Agar Base
M1354-500G *M-CP Agar Base
M1355-500G DEV Glucose Broth
M1356-500G DEV Lactose Peptone Broth
M1357-500G ECD Agar
M1358-500G ECD MUG Agar
M1359-100G Gelatin Phosphate Buffer
M1359-500G Gelatin Phosphate Buffer
M1360-500G Kundrat Agar
M1362-500G Nutrient Broth No. 2
M1363-500G YPD Broth (YEPD Broth)
M1364-500G Rhamnose Broth
M1365-500G Tryptone Agar
M1366-500G Water Agar
M1367-500G Yersinia Enrichment Broth Base
M1368-500G YPG Agar
M1369-500G YT Agar
M1370-100G Acetamide Nutrient Broth (Twin Pack)
M1370-500G Acetamide Nutrient Broth (Twin Pack)
M1371-500G SD Agar
M1372-500G Universal Pre-enrichment Broth
M1373-500G MUG EC 0157 Agar
M1374-500G Mycoplasma Urogenital Broth Base (Urogenital Mycoplasma Broth Base)
M137-500G Malt Extract Agar Base (w/ Mycological Peptone)
M1375-500G Willis and Hobb''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Medium Base
M1376-100G *HiCrome Enterococci Broth
M1376-500G *HiCrome Enterococci Broth
M1378-500G Drigalski Lactose Agar, Modified
M1379-500G SOC Broth
M1380-500G Leifson Agar
M138-100G *Yeast Morphology Agar
M1381-500G Pseudomonas Solanacearum Medium
M1382-500G Esculin Fermentation Broth
M1383-100G Bacillus Medium
M1383-500G Bacillus Medium
M1384-100G Lactic Acid Bacteria Selective Broth Base (Raka-Ray No. 3 Broth Base)
M1384-500G Histidine
M1385-500G Bryant and Burkey Medium
M1386-500G Esculin Agar
M1387-500G MUG MFC Agar
M1388-500G HC Agar Base
M1389-500G Lactose Peptone Broth
M1390-500G Pagano Levin Base
M139-100G *Yeast Nitrogen Base
M1391-500G M-TEC Agar
M1392-500G Crystal Violet Pectate Medium
M1393-100G *HiCrome MM Agar
M1393-500G *HiCrome MM Agar
M1394-500G Bacillus Differentiation Agar
M139-500G Histidine
M1395-500G Bifidobacterium Broth
M1396-500G Bifidobacterium Agar
M1397-500G Ethyl Violet Azide Dextrose Agar
M1399-100G Legionella Enrichment Broth Base
M1401-500G Davis Supplemented Minimum Medium w/o Glucose
M140-500G Antibiotic Assay Medium No.4 (Yeast Beef Agar)
M141-100G *Yeast Carbon Base
M1413-500G Yeast and Mould Broth
M1414-100G *Rapid Hi-Enterococci Agar
M1414-500G *Rapid Hi-Enterococci Agar
M141-500G Histidine
M1415-100G Histidine
M1415-500G Diluting Fluid A
M1416-100G Histidine
M1416-500G Diluting Fluid K
M1417-100G *HiCrome Listeria Agar Base, Modified
M1417-500G *HiCrome Listeria Agar Base, Modified
M1418-100G *HiCrome UTI Agar, Modified
M1418-500G *HiCrome UTI Agar, Modified
M1419-100G DNase Test Agar w/ Methyl Green
M1419-500G Histidine
M1420B-500G Neutralizing fluid
M142-100G Kohn Two Tube Medium No.1 Base
M1421-500G YEP Agar
M1422-500G Mycological Agar, Modified
M142-500G Kohn Two Tube Medium No.1 Base
M1425-100G Hottinger Broth
M1426-100G *M - E. coli Broth
M1426-500G *M - E. coli Broth
M1427-500G Semisolid IMRV Medium Base
M1428-500G Semisolid RV Medium Base
M1429-500G MUG EC 0157 Agar, Modified
M143-100G Christensen Citrate Agar
M143-500G Christensen Citrate Agar
M144-100G Columbia Blood Agar Base
M144-500G Columbia Blood Agar Base
M1445-500G Modified Lactobacillus Agar
M1446-500G PLET Agar Base
M1448-100G Rappaport Vassiliadis Soyabean Meal Broth (RVSM)
M1448-500G Rappaport Vassiliadis Soyabean Meal Broth (RVSM)
M144A-500G Columbia Blood Agar Base w/ 1% Agar
M144B-500G Columbia Agar (Medium Q)
M1451-500G PLET Agar Base, Modified
M1452-100G Phosphate Buffered Saline, pH 7.2
M1452-500G Phosphate Buffered Saline, pH 7.2
M1453-100G *Rapid HiColiform Broth
M1453-500G *Rapid HiColiform Broth
M1454-500G Oxacillin Resistance Screening Agar Base
M145-500G Columbia Broth Base
M1455-500G Thiomersal Assay Medium
M1456A-100G HiCrome Candida Differential Agar Base, Modified
M1456A-500G HiCrome Candida Differential Agar Base, Modified
M1459-500G *Letheen Broth w/ Triton X-100
M1460-500G Sabouraud Dextrose Maltose Broth
M146-100G Corn Meal Agar
M1461-500G MUG Nutrient Agar
M1463-500G Bromo Cresol Purple Broth w/ Dextrose
M1464-500G M-(HPC) Heterotrophic Plate Count Broth Base
M146-500G Corn Meal Agar
M1465-100G *Rapid HiColiform Agar
M1465-500G *Rapid HiColiform Agar
M1466-100G *HiCrome Improved Salmonella Agar
M1466-500G *HiCrome Improved Salmonella Agar
M1467-100G *HiCrome OGYE Agar Base
M1467-500G *HiCrome OGYE Agar Base
M1468-100G *HiCrome Aureus Agar Base
M1468-500G *HiCrome Aureus Agar Base
M1469-100G *HiFluoro Pseudomonas Agar Base
M1469-500G *HiFluoro Pseudomonas Agar Base
M1471-500G Ampicillin Dextrin Broth Base
M1472-500G Sabouraud Glucose Agar w/ Antibiotics
M1472B-500G Agar Medium C (Sabouraud-Glucose Agar with Antibiotics)
M1474-500G Listeria Selective Agar Base
M147-500G Antibiotic Assay Medium No. 9 (Polymyxin Base Agar)
M148-100G Acetamide Broth (Twin Pack)
M1481-500G Modified Endo Agar Base
M1482-500G Modified Semisolid RV Medium Base
M1483-100G Universal Beer Agar, Modified
M1484-500G Polymyxin Pyruvate Egg Yolk Mannitol Bromothymol Blue Agar Base (PEMBA)
M148-500G Acetamide Broth (Twin Pack)
M1485-500G Antibiotic Sulphonamide Sensitivity Test Agar (ASS Agar)
M1486-500G MUG Bromocresol Purple Broth w/ Lactose
M1487-500G Transport Liquid Medium
M1488-100G *HiCrome ECD Agar w/ MUG
M1488-500G *HiCrome ECD Agar w/ MUG
M1489-500G *PYR Agar
M148I-100G Acetamide Broth (Twin Pack)
M148I-500G Acetamide Broth (Twin Pack)
M149-100G Cooked Meat Medium (R.C.Medium) (Robinson''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Cooked Meat Medium)
M1491-100G Rappaport Vassiliadis Soya Broth (RVS Broth)
M1491-500G Rappaport Vassiliadis Soya Broth (RVS Broth)
M1491B-100G Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth
M1491B-500G Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth
M1494I-100G Buffered Peptone Water
M1494I-500G Buffered Peptone Water
M149-500G Cooked Meat Medium (R.C.Medium) (Robinson''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Cooked Meat Medium)
M1496I-500G Mueller Kauffman Tetrathionate Novobiocin Broth Base
M1498-500G Mycoplasma Cultivation Broth Base
M149S-100G Cooked Meat Medium (R.C.Medium)
M149S-500G Cooked Meat Medium (R.C.Medium)
M1500I-100G Tryptone Salt Broth
M1500I-500G Tryptone Salt Broth
M1504-500G M-BCG Yeast and Mould Agar
M150-500G Corn Meal Agar w/ Dextrose
M1505-100G *HiCrome UTI Selective Agar
M1505-500G *HiCrome UTI Selective Agar
M151-100G *Yeast Nitrogen Base w/o Amino Acids and Ammonium Sulphate
M1513-500G Eugonic LT 100 Medium Base w/o Tween 80
M151-500G Histidine
M1517-500G Eugonic LT 100 Broth Base w/o Tween 80
M152-500G Trichophyton Agar-7
M1527-500G Lactose Peptone Water
M1529-500G *Soyabean Casein Digest Medium w/ 0.5% Soya Lecithin
M1530-500G Rappaport Vassiliadis R10 Medium
M1532-500G Tryptose Phosphate Broth, Modified
M1533I-500G Fluid Selenite Cystine Broth (Twin Pack)
M1534-500G Mannitol Selenite Broth (Selenite Mannitol Broth) (Twin Pack)
M153-500G Liver Infusion Broth
M1535-100G SBG Enrichment Broth (Twin Pack)
M1536-500G Dulcitol Selenite Broth (Selenite-F Broth w/ Dulcitol) (Twin Pack)
M1537-500G Mannitol Selenite Broth w/ Brilliant Green (Twin Pack)
M1540-100G L. mono Differential Agar Base
M1540-1KT L. mono Differential Agar Base
M1540-500G L. mono Differential Agar Base
M154-100G Reinforced Clostridial Agar
M1541-500G BG 11 Broth
M1542-100G Lowenstein Jensen Medium Base w/o Starch
M1542-500G Lowenstein Jensen Medium Base w/o Starch
M1543-500G King''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Medium A Base
M1544-500G King''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Medium B Base
M154-500G Reinforced Clostridial Agar
M1548-100G Histidine
M1548-500G Chocolate No. 2 Agar Base
M1552-100G L. mono Confirmatory Agar Base
M1552-1KT L. mono Confirmatory Agar Base
M1552-500G L. mono Confirmatory Agar Base
M155-500G Salt Meat Broth
M1561-500G Alicyclobacillus Medium
M156-500G Staphylococcus Agar No. 110 w/ Azide
M1569-500G *HiCrome M-Lauryl Sulphate Agar
M157-100G Tributyrin Agar Base w/o Tributyrin
M1571-100G *HiCrome M-TEC Agar
M1571-500G *HiCrome M-TEC Agar
M1572-500G Soyabean Casein Digest Agar w/ Inhibitor
M1573-100G *HiCrome Klebsiella Selective Agar Base
M1573-500G *HiCrome Klebsiella Selective Agar Base
M1574-100G *HiCrome EC 0157 : H7 Agar (equivalent to M1298)
M1574-500G *HiCrome EC 0157 : H7 Agar (equivalent to M1298)
M157-500G Tributyrin Agar Base w/o Tributyrin
M1575-100G *HiCrome EC 0157 : H7 Selective Agar Base (equivalent to M1430)
M1575-500G *HiCrome EC 0157 : H7 Selective Agar Base (equivalent to M1430)
M1576-500G Arabinose Agar Base
M1577-100G *HiCrome Enterobacter sakazakii Agar
M1577-500G *HiCrome Enterobacter sakazakii Agar
M1578-500G Buffered Listeria Enrichment Broth Base
M1580-100G *HiCrome Enterococcus faecium Agar Base
M1580-500G *HiCrome Enterococcus faecium Agar Base
M1581-500G Thermophilic Acid Resistant Medium
M1582-100G MacConkey Agar w/ CV and w/o NaCl
M1582-500G MacConkey Agar w/ CV and w/o NaCl
M1584-500G Rose Bengal Agar w/ Chlortetracycline
M158-500G Azide Blood Agar Base
M1585-100G Brettanomyces Agar Base
M1586-500G PPLO Modified Broth Base w/o CV
M1587-500G HP6 Agar Base
M1588-500G Basal Mineral Medium
M1589-500G Glucose Agar
M1590-500G Yeast Glucose Chloramphenicol Agar
M159-100G Cystine Tryptone Agar
M1591-500G Tryptone Bile Glucuronic Agar
M1592-500G Bolton Broth Base
M1594-500G MeReSa Agar Base
M159-500G Cystine Tryptone Agar
M1598-100G *HiCrome Enrichment Broth Base for EC 0157 : H7
M1598-500G *HiCrome Enrichment Broth Base for EC 0157 : H7
M1599-500G Enrichment Broth for EC 0157 : H7
M1600-100G *HiCrome Universal Differential Medium
M1600-500G *HiCrome Universal Differential Medium
M160-100G D.C.L.S. Agar
M1601-500G Antimicrobial Inhibitor test Agar pH 7.2
M1602-500G Candida Agar
M1603-500G Differential Reinforced Clostridial Agar
M1604-500G Endo DEV Agar
M160-500G D.C.L.S. Agar
M1605-100G Pedi-Lacto Selective Beer Agar (Modified NBB Agar)
M1605-100G Histidine
M1606-500G Modified Protease Agar
M1607-500G Gum Listeria Medium
M1608-500G b-Streptococcus Selective Agar Base
M1609-500G Gelatin DEV Agar
M1610-500G M-PC Broth
M1611-500G Brain Heart Infusion Agar, Modified
M1612-100G MacConkey Agar w/ Magnesium sulphate
M1612-500G MacConkey Agar w/ Magnesium sulphate
M1613-500G Special YM Medium
M1614-500G Thioglycollate Medium w/o Dextrose and Indicator
M161-500G Kirchner Medium Base, Modified
M1615-500G Casein Soya Agar, Modified
M1616-500G Anaerobic Thioglycollate Medium Base
M1617-500G Schuberts Arginine Broth
M1618-500G Citrate Azide Tween Carbonate Base
M1619-500G Sakazakii DHL Agar
M1620-500G Aero Pseudo Selective Agar
M162-100G Lowenstein Jensen Medium Base (L.J. Medium)
M1621-500G Costein''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s LDS Test Medium
M1622-100G Rinsing Fluid
M1622-500G Rinsing Fluid
M1623-500G Skim Milk PCA
M1624-100G Mannitol Agar w/Prilion
M1624-500G Mannitol Agar w/Prilion
M162-500G Lowenstein Jensen Medium Base (L.J. Medium)
M1626-500G Reuter''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Sorbic Acid Agar Base
M1627-500G Standard Nutrient Agar No. 2
M1628-500G Standard Nutrient Broth No. 2
M1629-500G Modified Iron Sulphite Agar Base
M163-100G Milk Agar
M1631-500G Antimicrobial Inhibitor Test Agar pH 6.0
M1632-500G Antimicrobial Inhibitor test Agar pH 8.0
M1633-100G *HiCrome RajHans Medium (Salmonella Agar)
M1633-500G *HiCrome RajHans Medium (Salmonella Agar)
M1634-100G *HiCrome RajHans Medium, Modified (Salmonella Agar, Modified)
M1634-500G *HiCrome RajHans Medium, Modified (Salmonella Agar, Modified)
M163-500G Milk Agar
M1635-500G Anaerobic Basal Agar
M1636-500G Anaerobic Basal Broth
M1637-500G Arcobacter Broth
M1638-500G Brucella Agar Base w/ 1.0% Dextrose
M1639-500G Deoxycholate Citrate Agar w/1.5% Agar
M1640-500G Burkholderia Cepacia Agar Base
M1641-100G *HiCrome Enterobacter sakazakii Agar, Modified
M1641-500G *HiCrome Enterobacter sakazakii Agar, Modified
M1642-500G *Letheen Agar w/ Triton X-100
M1643-100G Modified Lauryl Sulphate Tryptone Broth Base
M1643-500G Modified Lauryl Sulphate Tryptone Broth Base
M1644-500G L-Arginine Dihydrolase Medium, Modified
M164-500G Antifungal Assay Agar
M1650-500G Alicyclobacillus Agar
M1651-500G *HiCrome Bacillus Agar
M1654-500G *Soyabean Bile Broth w/ Novobiocin
M165-500G *Letheen Broth, AOAC
M1655-500G Soyabean Casein Digest Medium w/ BCP
M1655G-10KG Soyabean Casein Digest Medium w/ BCP, St
M1655G-500G Soyabean Casein Digest Medium w/ BCP, St
M1656-500G M-Lauryl Sulphate Agar
M1657-100G Mueller Hinton Broth No. 2 Control Cations
M1657-500G Mueller Hinton Broth No. 2 Control Cations
M1658I-500G Modified Rappaport Vassiliadis Medium for Water Testing
M1659-500G Sabouraud Dextrose Agar w/ Soya lecithin & Polysorbate 80
M1660-500G Modified Cary-Blair Medium
M1661-500G Caulobacter Medium
M1662-500G Enteric Fermentation Base
M1663-100G Histidine
M1663-500G *HiCrome PA Broth
M1664-500G Tryptone Soya Broth w/ Phenol red
M1665-500G Antibiotic Assay Medium H
M1665B-500G Antibiotic Assay Medium H
M1666-100G Antibiotic Assay Medium No.36 (Antibiotic Assay Medium - J)
M1666-500G Antibiotic Assay Medium No.36 (Antibiotic Assay Medium - J)
M1667-100G Antibiotic Assay Medium No.37
M1667-500G Antibiotic Assay Medium No.37
M1668-100G Histidine
M1668-500G *BSK - H Medium Base
M1674-100G HiCrome MeReSa Agar Base
M1674-500G HiCrome MeReSa Agar Base
M167-500G Antibiotic Assay Medium No.20 (Yeast Beef Broth)
M1678-500G M-Tertitol 7 Agar with Meat Extract
M1679-500G Glucose Agar, Modified
M1680-500G Nutrient Broth, AOAC
M1681-500G Modified Sabouraud Chloramphenicol Agar
M1682-100G HiCrome Vibrio Agar
M1682-500G HiCrome Vibrio Agar
M1683-500G Be

Thông tin chung

Dùng trong Phòng thí nghiệm, nguyên liệu sản xuất

Bình luận

0977 010 080
Mã số : 11894908
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 31/07/2021
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn