Cảm Biến Fbs-08D01N1-Ds8 Fbs-08D01N2-Ds8, Công Tắc Fbs-08D01N1-Ds8 Fbs-08D01N2-Ds8, Fbs-08D01N1-Ds8 Fbs-08D01N2-Ds8, Cảm Biến Tiện Cận-Hồng Ngoại-Phản Xạ-Cảm Ứng Fbs-08D01N1-Ds8 Fbs-08D01N2-Ds8, Switch-Sensor Fbs-08D01N1-Ds8 Fbs-08D01N2-Ds8

6.868

Hà Đông

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP NẾU MUỐN HỢP ĐÔNG VAT. SỐ ĐT /ZALO :0904526381

Email .: sale08.h2tvietnam@Gmail.com

 

- Mô tả sản phẩm:

 

Cảm biến FBS-08D01N1-DS8 FBS-08D01N2-DS8, công tắc FBS-08D01N1-DS8 FBS-08D01N2-DS8,  FBS-08D01N1-DS8 FBS-08D01N2-DS8, cảm biến tiện cận-hồng ngoại-phản xạ-cảm ứng FBS-08D01N1-DS8 FBS-08D01N2-DS8, switch-sensor FBS-08D01N1-DS8 FBS-08D01N2-DS8
Cảm biến FBS-08D01N1-DS832 FBS-08D01N2-DS832, công tắc FBS-08D01N1-DS832 FBS-08D01N2-DS832,  FBS-08D01N1-DS832 FBS-08D01N2-DS832, cảm biến tiện cận-hồng ngoại-phản xạ-cảm ứng FBS-08D01N1-DS832 FBS-08D01N2-DS832, switch-sensor FBS-08D01N1-DS832 FBS-08D01N2-DS832
Cảm biến FBS-08D01N1-DS832, FBS-08D01N2-DS832, Công tắc FBS-08D01N1-DS832, FBS-08D01N2-DS832,  FBS-08D01N1-DS832, FBS-08D01N2-DS832, Sensor-switch FBS-08D01N1-DS832, FBS-08D01N2-DS832
Cảm biến FBS-08D01N1-DS845 FBS-08D01N2-DS845, Công tắc FBS-08D01N1-DS845 FBS-08D01N2-DS845,  FBS-08D01N1-DS845 FBS-08D01N2-DS845, Sensor-switch FBS-08D01N1-DS845 FBS-08D01N2-DS845
Cảm biến FBS-08D01N1-DS845 FBS-08D01N2-DS845, công tắc FBS-08D01N1-DS845 FBS-08D01N2-DS845,  FBS-08D01N1-DS845 FBS-08D01N2-DS845, cảm biến tiện cận-hồng ngoại-phản xạ-cảm ứng FBS-08D01N1-DS845 FBS-08D01N2-DS845, switch-sensor FBS-08D01N1-DS845 FBS-08D01N2-DS845
Cảm biến FBS-08D01P1-D3 FBS-08D01P12-D3, công tắc FBS-08D01P1-D3 FBS-08D01P12-D3,  FBS-08D01P1-D3 FBS-08D01P12-D3, cảm biến tiện cận-hồng ngoại-phản xạ-cảm ứng FBS-08D01P1-D3 FBS-08D01P12-D3, switch-sensor FBS-08D01P1-D3 FBS-08D01P12-D3
Cảm biến FBS-08D01P1-D3, Công tắc FBS-08D01P1-D3,  FBS-08D01P1-D3, Sensor-switch FBS-08D01P1-D3
Cảm biến FBS-08D01P1-D330 FBS-08D01P2-D330, công tắc FBS-08D01P1-D330 FBS-08D01P2-D330,  FBS-08D01P1-D330 FBS-08D01P2-D330, cảm biến tiện cận-hồng ngoại-phản xạ-cảm ứng FBS-08D01P1-D330 FBS-08D01P2-D330, switch-sensor FBS-08D01P1-D330 FBS-08D01P2-D330
Cảm biến FBS-08D01P1-DP8 FBS-08D01P2-DP8, Công tắc FBS-08D01P1-DP8 FBS-08D01P2-DP8,  FBS-08D01P1-DP8 FBS-08D01P2-DP8, Sensor-switch FBS-08D01P1-DP8 FBS-08D01P2-DP8
Cảm biến FBS-08D01P1-DP8 FBS-08D01P2-DP8, công tắc FBS-08D01P1-DP8 FBS-08D01P2-DP8,  FBS-08D01P1-DP8 FBS-08D01P2-DP8, cảm biến tiện cận-hồng ngoại-phản xạ-cảm ứng FBS-08D01P1-DP8 FBS-08D01P2-DP8, switch-sensor FBS-08D01P1-DP8 FBS-08D01P2-DP8
Cảm biến FBS-08D01P1-DS12 FBS-08D01P2-DS12, công tắc FBS-08D01P1-DS12 FBS-08D01P2-DS12,  FBS-08D01P1-DS12 FBS-08D01P2-DS12, cảm biến tiện cận-hồng ngoại-phản xạ-cảm ứng FBS-08D01P1-DS12 FBS-08D01P2-DS12, switch-sensor FBS-08D01P1-DS12 FBS-08D01P2-DS12
Cảm biến FBS-08D01P1-DS12, FBS-08D01P2-DS12, Công tắc FBS-08D01P1-DS12, FBS-08D01P2-DS12,  FBS-08D01P1-DS12, FBS-08D01P2-DS12, Sensor-switch FBS-08D01P1-DS12, FBS-08D01P2-DS12
Cảm biến FBS-08D01P1-DS1245 FBS-08D01P2-DS1245, công tắc FBS-08D01P1-DS1245 FBS-08D01P2-DS1245,  FBS-08D01P1-DS1245 FBS-08D01P2-DS1245, cảm biến tiện cận-hồng ngoại-phản xạ-cảm ứng FBS-08D01P1-DS1245 FBS-08D01P2-DS1245, switch-sensor FBS-08D01P1-DS1245 FBS-08D01P2-DS1245
Cảm biến FBS-08D01P1-DS1253 FBS-08D01P2-DS1253, công tắc FBS-08D01P1-DS1253 FBS-08D01P2-DS1253,  FBS-08D01P1-DS1253 FBS-08D01P2-DS1253, cảm biến tiện cận-hồng ngoại-phản xạ-cảm ứng FBS-08D01P1-DS1253 FBS-08D01P2-DS1253, switch-sensor FBS-08D01P1-DS1253 FBS-08D01P2-DS1253
Cảm biến FBS-08D01P1-DS832 FBS-08D01P2-DS832, Công tắc FBS-08D01P1-DS832 FBS-08D01P2-DS832,  FBS-08D01P1-DS832 FBS-08D01P2-DS832, Sensor-switch FBS-08D01P1-DS832 FBS-08D01P2-DS832
Cảm biến FBS-08D01P1-DS832 FBS-08D01P2-DS832, công tắc FBS-08D01P1-DS832 FBS-08D01P2-DS832,  FBS-08D01P1-DS832 FBS-08D01P2-DS832, cảm biến tiện cận-hồng ngoại-phản xạ-cảm ứng FBS-08D01P1-DS832 FBS-08D01P2-DS832, switch-sensor FBS-08D01P1-DS832 FBS-08D01P2-DS832
Cảm biến FBS-08D01P1-DS845 FBS-08D01P2-DS845, Công tắc FBS-08D01P1-DS845 FBS-08D01P2-DS845,  FBS-08D01P1-DS845 FBS-08D01P2-DS845, Sensor-switch FBS-08D01P1-DS845 FBS-08D01P2-DS845
Cảm biến FBS-08D01P1-DS845 FBS-08D01P2-DS845, công tắc FBS-08D01P1-DS845 FBS-08D01P2-DS845,  FBS-08D01P1-DS845 FBS-08D01P2-DS845, cảm biến tiện cận-hồng ngoại-phản xạ-cảm ứng FBS-08D01P1-DS845 FBS-08D01P2-DS845, switch-sensor FBS-08D01P1-DS845 FBS-08D01P2-DS845
Cảm biến FBS-08D02D1-T2 FBS-08D02D2-T2, công tắc FBS-08D02D1-T2 FBS-08D02D2-T2,  FBS-08D02D1-T2 FBS-08D02D2-T2, cảm biến tiện cận-hồng ngoại-phản xạ-cảm ứng FBS-08D02D1-T2 FBS-08D02D2-T2, switch-sensor FBS-08D02D1-T2 FBS-08D02D2-T2
Cảm biến FBS-08D02D1-T230 FBS-08D02D2-T230, công tắc FBS-08D02D1-T230 FBS-08D02D2-T230,  FBS-08D02D1-T230 FBS-08D02D2-T230, cảm biến tiện cận-hồng ngoại-phản xạ-cảm ứng FBS-08D02D1-T230 FBS-08D02D2-T230, switch-sensor FBS-08D02D1-T230 FBS-08D02D2-T230

 

Hotline .: 0932286381:.

Email .: sale.h2tvietnam@Gmail.com

Online contact : Zalo.: 0932286381 :.

H2T TRADE AND SERVICE COMPANY LIMITED Website.: www.hhtvietnam.com www.hhtvina.com www.h2tvietnam.com

Address (for Invoice): Le Thai To Street, Tan Thanh Ward, Ninh Binh city,Viet Nam

Bình luận

HẾT HẠN

0904 526 381
Mã số : 16638910
Địa điểm : Toàn quốc
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 24/06/2022
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn