Giá, Xe Nâng Bán Tự Động Ses, Xe Nâng Điên Đẩy Tay,...

Liên hệ

Gia Lâm, Hà Nội


Giá xe nâng bán tự động, xe nâng hàng, xe nâng điện kéo tay, xe nâng điên đẩy tay,...

Mọi chi tiết Liên hệ:

Phạm Quang BaoĐTDD/Zalo : 0976.567.797
Email: quangbaovp@gmail
.com

 


Hình ảnh

Tên thiết bị

Số lượng

Đơn giá

(VND)

Thành tiền

(VND)

 

 

Xe nâng bán tự động. Model SES10/16

  - Hệ thống nâng thuỷ lực dùng điện ắc quy, di

   chuyển đẩy tay

- Tải trọng nâng: 1,000 kg ở tâm tải trọng 500 mm

- Chiều cao nâng thấp nhất: 90 mm 

- Chiều cao nâng cao :  1,600 mm

- Chiều rộng càng nâng loại điều chỉnh: 360~690 mm 

- Chiều dài càng nâng : 1,000 mm

- Chiều rộng 1 bản càng nâng: 150 mm 

- Sử dụng ắc quy : 12V/ Dung

  lượng ắc quy: 115 Ah

- Bộ sạc điện ắc quy tự động trong xe: AC220V

- Công suất mô-tơ nâng : 1,6kw

Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan, mới

100%.

Made in Taiwan, 100% brand new, 2013.

 

 

 

 

1

 

 

 

 

26.000.000

26.000.000

 

  Xe nâng bán tự động. Model SES10/30

  - Hệ thống nâng thuỷ lực dùng điện ắc quy, di

   chuyển đẩy tay

- Tải trọng nâng: 1,000 kg ở tâm tải trọng 500 mm

- Chiều cao nâng thấp nhất: 90 mm 

- Chiều cao nâng cao nhất:  3,000 mm

- Chiều rộng càng nâng loại điều chỉnh: 360~690 mm 

- Chiều dài càng nâng : 1,150 mm

- Chiều rộng 1 bản càng nâng: 150 mm 

- Sử dụng ắc quy : 12V/ Dung

  lượng ắc quy: 115 Ah

- Bộ sạc điện ắc quy tự động trong xe: AC220V

- Công suất mô-tơ nâng : 1,6kw

Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan, mới

100%.

Made in Taiwan, 100% brand new, 2013. 

 

 

 

1

 

 

 

31.300.000

 

 

 

31.300.000

 

 

 

Xe nâng bán tự động. Model SES10/33

  - Hệ thống nâng thuỷ lực dùng điện ắc quy, di

   chuyển đẩy tay

- Tải trọng nâng: 1,000 kg ở tâm tải trọng 500 mm

- Chiều cao nâng thấp nhất: 90 mm 

- Chiều cao nâng cao :  3,300 mm

- Chiều rộng càng nâng loại điều chỉnh: 360~690 mm 

- Chiều dài càng nâng : 1,150 mm

- Chiều rộng 1 bản càng nâng: 150 mm 

- Sử dụng ắc quy : 12V/ Dung

  lượng ắc quy: 115 Ah

- Bộ sạc điện ắc quy tự động trong xe: AC220V

- Công suất mô-tơ nâng : 1,6kw

Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan, mới

100%.

Made in Taiwan, 100% brand new, 2013.

 

 

 

1

 

 

 

32.300.000

 

 

 

32.300.000

 

 

Xe nâng bán tự động. Model SES15/16

  - Hệ thống nâng thuỷ lực dùng điện ắc quy, di

   chuyển đẩy tay

- Tải trọng nâng: 1,500 kg ở tâm tải trọng 500 mm

- Chiều cao nâng thấp nhất: 90 mm 

- Chiều cao nâng cao :  1,600 mm

- Chiều rộng càng nâng loại điều chỉnh: 360~690 mm 

- Chiều dài càng nâng : 1,000 mm

- Chiều rộng 1 bản càng nâng: 150 mm 

- Sử dụng ắc quy : 12V/ Dung

  lượng ắc quy: 115 Ah

- Bộ sạc điện ắc quy tự động trong xe: AC220V

- Công suất mô-tơ nâng : 1,6 kw

Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan, mới

100%.

Made in Taiwan, 100% brand new, 2013. 

 

 

 

1

 

 

 

27.260.000

 

 

 

27.260.000

 

 

Xe nâng bán tự động. Model SES15/20

  - Hệ thống nâng thuỷ lực dùng điện ắc quy, di

   chuyển đẩy tay

- Tải trọng nâng: 1,500 kg ở tâm tải trọng 500 mm

- Chiều cao nâng thấp nhất: 90 mm 

- Chiều cao nâng cao nhất:  2,000 mm

- Chiều rộng càng nâng loại điều chỉnh: 360~690 mm 

- Chiều dài càng nâng : 1,000 mm

- Chiều rộng 1 bản càng nâng: 150 mm 

- Sử dụng ắc quy : 12V/ Dung

  lượng ắc quy: 115 Ah

- Bộ sạc điện ắc quy tự động trong xe: AC220V

- Công suất mô-tơ nâng : 1,6 kw

Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan, mới

100%.

Made in Taiwan, 100% brand new, 2013.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

29.800.000

 

 

 

 

29.800.000

 

 

 

Xe nâng bán tự động. Model SES15/25

  - Hệ thống nâng thuỷ lực dùng điện ắc quy, di

   chuyển đẩy tay

- Tải trọng nâng: 1,500 kg ở tâm tải trọng 500 mm

- Chiều cao nâng thấp nhất: 90 mm 

- Chiều cao nâng cao nhất:  2,500 mm

- Chiều rộng càng nâng loại điều chỉnh: 360~690 mm 

- Chiều dài càng nâng : 1,000 mm

- Chiều rộng 1 bản càng nâng: 150 mm 

- Sử dụng ắc quy : 12V/ Dung

  lượng ắc quy: 115 Ah

- Bộ sạc điện ắc quy tự động trong xe: AC220V

- Công suất mô-tơ nâng : 1,6 kw

Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan, mới

100%.

Made in Taiwan, 100% brand new, 2013. 

 

 

 

1

 

 

 

30.200.000

 

 

 

30.200.000

 

 

 

Xe nâng bán tự động. Model SES15/30

  - Hệ thống nâng thuỷ lực dùng điện ắc quy, di

   chuyển đẩy tay

- Tải trọng nâng: 1,500 kg ở tâm tải trọng 500 mm

- Chiều cao nâng thấp nhất: 90 mm 

- Chiều cao nâng cao nhất:  3,000 mm

- Chiều rộng càng nâng loại điều chỉnh: 360~690 mm 

- Chiều dài càng nâng : 1,100 mm

- Chiều rộng 1 bản càng nâng: 150 mm 

- Sử dụng ắc quy : 12V/ Dung

  lượng ắc quy: 115 Ah

- Bộ sạc điện ắc quy tự động trong xe: AC220V

- Công suất mô-tơ nâng : 1,6 kw

Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan, mới

100%.

Made in Taiwan, 100% brand new, 2013. 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

31.750.000

 

 

 

 

 

31.750.000

 

 

Xe nâng bán tự động. Model SES15/33

  - Hệ thống nâng thuỷ lực dùng điện ắc quy, di

   chuyển đẩy tay

- Tải trọng nâng: 1,500 kg ở tâm tải trọng 500 mm

- Chiều cao nâng thấp nhất: 90 mm 

- Chiều cao nâng cao nhất:  3,300 mm

- Chiều rộng càng nâng loại điều chỉnh: 360~690 mm 

- Chiều dài càng nâng : 1,150 mm

- Chiều rộng 1 bản càng nâng: 150 mm 

- Sử dụng ắc quy : 12V/ Dung

  lượng ắc quy: 115 Ah

- Bộ sạc điện ắc quy tự động trong xe: AC220V

- Công suất mô-tơ nâng : 1,6 kw

Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan, mới

100%.

Made in Taiwan, 100% brand new, 2013. 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

35.100.000

 

 

 

 

35.100.000

 

 

 

Xe nâng bán tự động. Model SES20/16

 - Hệ thống nâng thuỷ lực dùng điện ắc quy, di

   chuyển đẩy tay

- Tải trọng nâng: 2,000 kg ở tâm tải trọng 500 mm

- Chiều cao nâng thấp: 90 mm 

- Chiều cao nâng cao nhất:  1,600 mm

- Chiều rộng càng nâng loại điều chỉnh: 360~690 mm 

- Chiều dài càng nâng: 1,000 mm

- Chiều rộng 1 bản càng nâng: 150 mm 

- Sử dụng ắc quy: 12V/ Dung lượng ắc quy: 150 Ah

- Bộ sạc điện ắc quy tự động trong xe: AC220V

- Công suất mô-tơ nâng:   1,6 kw

Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan, mới

100%.

Made in Taiwan, 100% brand new, 2013

 

 

 

 

1

 

 

 

 

29.150.000

 

 

 

 

 

29.150.000

 

 

 

 

Xe nâng bán tự động. Model SES20/20

 - Hệ thống nâng thuỷ lực dùng điện ắc quy, di

   chuyển đẩy tay

- Tải trọng nâng: 2,000 kg ở tâm tải trọng 500 mm

- Chiều cao nâng thấp: 90 mm 

- Chiều cao nâng cao nhất:  2,000 mm

- Chiều rộng càng nâng loại điều chỉnh: 360~690 mm 

- Chiều dài càng nâng: 1,000 mm

- Chiều rộng 1 bản càng nâng: 150 mm 

- Sử dụng ắc quy: 12V/ Dung lượng ắc quy: 115 Ah

- Bộ sạc điện ắc quy tự động trong xe: AC220V

- Công suất mô-tơ nâng:   1,6kw

Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan, mới

100%.

Made in Taiwan, 100% brand new, 2013

 

 

 

1

 

 

 

30.500.000

 

 

 

30.500.000

 

 

 

Xe nâng bán tự động. Model SES20/30

 - Hệ thống nâng thuỷ lực dùng điện ắc quy, di

   chuyển đẩy tay

- Tải trọng nâng: 2,000 kg ở tâm tải trọng 500 mm

- Chiều cao nâng thấp: 90 mm 

- Chiều cao nâng cao nhất:  3,000 mm

- Chiều rộng càng nâng loại điều chỉnh: 360~690 mm 

- Chiều dài càng nâng: 1,100 mm

- Chiều rộng 1 bản càng nâng: 150 mm 

- Sử dụng ắc quy: 12V/ Dung lượng ắc quy: 115 Ah

- Bộ sạc điện ắc quy tự động trong xe: AC220V

- Công suất mô-tơ nâng:   1,6 kw

Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan, mới

100%.

Made in Taiwan, 100% brand new, 2013

 

 

 

 

1

 

 

 

37.300.000

 

 

 

 

37.300.000

 

 

 

 

Xe nâng bán tự động. Model SES20/33

 - Hệ thống nâng thuỷ lực dùng điện ắc quy, di

   chuyển đẩy tay

- Tải trọng nâng: 2,000 kg ở tâm tải trọng 500 mm

- Chiều cao nâng thấp: 90 mm 

- Chiều cao nâng cao nhất:  3,300 mm

- Chiều rộng càng nâng loại điều chỉnh: 360~690 mm 

- Chiều dài càng nâng: 1,100 mm

- Chiều rộng 1 bản càng nâng: 150 mm 

- Sử dụng ắc quy: 12V/ Dung lượng ắc quy: 115 Ah

- Bộ sạc điện ắc quy tự động trong xe: AC220V

- Công suất mô-tơ nâng:   1,6 kw

Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan, mới

100%.

Made in Taiwan, 100% brand new, 2013 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

37.890.000

 

 

 

 

 

37.890.000

 

 

 

Xe nâng bán tự động. Model SES20/35

 - Hệ thống nâng thuỷ lực dùng điện ắc quy, di

   chuyển đẩy tay

- Tải trọng nâng: 2,000 kg ở tâm tải trọng 500 mm

- Chiều cao nâng thấp: 90 mm 

- Chiều cao nâng cao nhất:  3,500 mm

- Chiều rộng càng nâng loại điều chỉnh: 360~690 mm 

- Chiều dài càng nâng: 1,100 mm

- Chiều rộng 1 bản càng nâng: 150 mm 

- Sử dụng ắc quy: 12V/ Dung lượng ắc quy: 115 Ah

- Bộ sạc điện ắc quy tự động trong xe: AC220V

- Công suất mô-tơ nâng:   1,6 kw

Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan, mới

100%.

Made in Taiwan, 100% brand new, 2018

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

38.800.000

 

 

 

 

38.800.000


Mọi chi tiết Liên hệ:

Phạm Quang BaoĐTDD/Zalo : 0976.567.797
Email: quangbaovp@gmail
.com

 


Thông tin chung

Hãng sản xuất Meditek
Loại Xe nâng Stacker
Khối lượng có thể nâng(Kg) 2000
Độ cao có thể nâng(mm) 5000
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0976 567 797
Mã số : 7486576
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 06/12/2021
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn