Bộ Điều Khiển - Thiết Bị Hãng Kubler - Kubler Vietnam

Liên hệ

D3, Kdc Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.bình Thạnh


Công ty TNHH TM DV Anh Nghi Sơn

(ANS Vietnam) xin gửi đến quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng, sự hưng thịnh và ngày càng phát đạt.

Chúng tôi là một trong những Công ty hàng đầu chuyên cung cấp máy móc, thiết bị cho ngành công nghiệp, điện công nghiệp và điều khiển tự động của các hãng nổi tiếng ..balluff Vietnam,Baumer Vietnam,Bei Encoder Vietnam ,Crouzet VietnamKuebler Vietnam , Koganei Vietnam,Celduc Vietnam,Epulse Vietnam,Crydom VietnamRaytek Vietnam,Ircon Vietnam ,MTS VietnamKimo VietnamPilz VietnamStatus Vietnamnewall vietnamsterilair vietnamUniver Vietnam,Masibus VietnamElap VietnamSetra VietnamSuntronix VietnamWiseVietnamTMTeck Vietnamdakotainstruments VietnamFIC Vietnamelap encoder vietnamFlowmeters VietnamConch Vietnamunipulse vietnamTival sensors VietnamDivus VietnamRKC Instrument VietnamConch VietnamAutomationNovotechnik VietnamVaisala VietnamAmetek Vietnam Jenco VietnamMicrodetector VietnamMTS SensorBalluff sensorGems sensor VietnamLion Precision VietnamArkon VietnamMicrosonic Vietnam,Osukl Vietnam,Proxitron Vietnam,JJ Automation Vietnam,Offshore vietnam Brooks Instrument Vietnam,Sensormation VietnamFraba VietnamPosital Vietnam,Bernstein VietnamDwyer InstrumentsDwyer Instruments,univer cylinder vietnamBanico Controls VietnamHopeway VietnamIMR VietnamReloca Comat VietnamMetalwork Vietnam,Posital VietnamMicro Process ControlsJelsystem Vietnamwise vietnam......

Xin gửi đến quý khách thông tin của sản phẩm sau:

 

Bảng giá Kuebler by Turck_A02H encoder series_Kuebler Asia_ANS Vietnam

Chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá của hãng Kuebler by Turck_A02H encoder series_Kuebler Asia_ANS Vietnam


Code - Description

T8.A02H.1111.2048

K181630

T8.A02H.6EAE.2048.P00B0

K186792

T8.A02H.114A.1024.0030

K182478

T8.A02H.6EAE.2048.P09B0

K181102

T8.A02H.1232.1024

K181938

T8.A02H.6EAE.2048.P13B0

K180789

T8.A02H.124E.2048.P00A0

K182393

T8.A02H.6EAE.4096.P13B0

K181189

T8.A02H.12AE.2048.P13A0

K182427

T8.A02H.6EEE.2048.P13B0

K180965

T8.A02H.12BD.0512.P00A0

K182508

T8.A02H.6FAE.0360.P13B0

K181509

T8.A02H.12DE.2000.P00A0

K182454

T8.A02H.5431.1024-0.2M-E-RSS 8T

K182143

T8.A02H.12DE.2048.P00A0

K181613

T8.A02H.543E.1024

K181932

T8.A02H.12DE.5000.P00A0

K182038

T8.A02H.545D.1024.P09B6

K182137

T8.A02H.1A51.1024

K187114

T8.A02H.545D.1024.P09B6/DG1662

K182136

T8.A02H.1BDE.5000

K182384

T8.A02H.54AD.1000

K182419

T8.A02H.1DAE.1024.P09B0

K182250

T8.A02H.52AE.5000.P06A0

K182299

T8.A02H.1FAD.5000

K181508

T8.A02H.52ED.1024

K181471

T8.A02H.1NAE.2048

K181666

T8.A02H.52EE.5000.P13A0

K181254

T8.A02H.2112.1024

K181702

T8.A02H.5430.1024.P09B0.S019

K181911

T8.A02H.2431.1024

K181819

T8.A02H.5431.1024

K182142

T8.A02H.2482.2500.P00B0

K181701

T8.A02H.34AE.1024.P09B0

K181920

T8.A02H.2482.2500.P04B0

K186891

T8.A02H.35AE.1024.P13B0

K181991

T8.A02H.24AE.1024.P09B0

K181428

T8.A02H.519E.4096

K181745

T8.A02H.24AE.4096.P02B0

K181960

T8.A02H.52AE.1024.P06A0

K182298

T8.A02H.34AE.1024.P09B0

K181920

T8.A02H.52AE.5000.P00A0

K182440

T8.A02H.35AE.1024.P13B0

K181991

T8.A02H.2431.1024

K181819

T8.A02H.519E.4096

K181745

T8.A02H.2482.2500.P00B0

K181701

T8.A02H.52AE.1024.P06A0

K182298

T8.A02H.2482.2500.P04B0

K186891

T8.A02H.52AE.5000.P00A0

K182440

T8.A02H.24AE.1024.P09B0

K181428

T8.A02H.52AE.5000.P06A0

K182299

T8.A02H.24AE.4096.P02B0

K181960

T8.A02H.52ED.1024

K181471

T8.A02H.1BDE.5000

K182384

T8.3620.534E.0200

K181254

T8.A02H.1DAE.1024.P09B0

K182250

T8.3620.542E.2048

K181911

T8.A02H.1FAD.5000

K181508

T8.3620.543E.2048

K182142

T8.A02H.1NAE.2048

K181666

T8.3620.5444.2500

K182143

T8.A02H.2112.1024

K181702

T8.3620.544E.0360

K181932

T8.A02H.12BD.0512.P00A0

K182508

T8.3620.544E.1000

K182137

T8.A02H.12DE.2000.P00A0

K182454

T8.3650.2532.1811

K182136

T8.A02H.12DE.2048.P00A0

K181613

T8.A02H.54AD.1000

K182419

T8.A02H.12DE.5000.P00A0

K182038

T8.A02H.54AD.1024.P13B0

K182309

T8.A02H.1A51.1024

K187114

T8.A02H.54AE.0360.P00B0

K181391

T8.5873.591E.C721

K182386

T8.A02H.54AE.1000.P00B0

K180998

T8.A02H.5EAE.5000.P00B0

K182387

T8.A02H.54AE.1024.P00B0

K182484

T8.F3673.2221.B312-1M-E-RSC 8T

K182388

T8.A02H.54AE.1024.P09B0

K181170

T8.5858.34B2.B112

K182389

T8.A02H.54AE.2048.P13B0

K181865

T8.F3683.2223.B322

K182390

T8.A02H.54AE.5000.P00B0

K181685

T8.5882.3F0B.3001.S017

K182392

T8.A02H.54AE.5000.P01A0

K182017

T8.A02H.124E.2048.P00A0

K182393

T8.A02H.54DD.2000.P13A6

K182170

T8.5863.7484.B223

K182394

T8.A02H.54DE.5000.P00A0

K182148

T8.5000.8138.2500

K182395

T8.A02H.54E2.2048.P00BO

K181572

T8.5000.2148.5000

K182396

T8.A02H.54EE.2048.P13B0

K182176

T8.5000.7343.2500

K182397

T8.A02H.56AE.2048.P1300

K182406

T8.5000.8354.3600

K182399

T8.A02H.5A31.0360

K181383

T8.5020.D55E.0080

K182400

T8.A02H.5ABE.0512

K181870

T5.2400.3331.0200

K182401

T8.A02H.5CAE.0100

K181831

T8.5821.154E.2000

K182402

T8.A02H.5CAE.0100.P00B0

K181811

T8.5826.1U62.2000

K182403

T8.A02H.5CAE.1024.P06B0

K182169

T8.5863.7426.G221-C

K182404

T8.A02H.5CAE.2048.P13B0

K181564

T8.3620.544E.1000

K182405

T8.A02H.5CED.1024.P00B0

K181470

T8.A02H.56AE.2048.P1300

K182406

T8.A02H.5DAE.1024.P06B0

K181837

T8.3720.2619.1024

K182407

T8.A02H.5DAE.1024.P13B0

K180792

T8.5000.D88Y.2500.P0206

K182408

T8.A02H.5DE2.2048.P00.B0

K181566

T8.5800.M25Y.1024

K182409

T8.A02H.5EAE.0512.P00B0

K181843

T8.5862.1424.2002

K182411

T8.A02H.5EAE.1000.P13B0

K180883

T8.5020.8612.1000

K182412

T8.A02H.5EAE.1024.P00B0

K182007

T8.5883.6626.BA21

K182413

T8.A02H.5EAE.5000.P00B0

K182387

T8.M3678.53C4.3211

K182414

T8.A02H.5FA1.1024.P00B0

K181677

T8.F3668.3521.2112

K182415

T8.A02H.5FAE.1000

K182344

T8.5020.2541.2500

K182416

T8.A02H.5GE2.2048.P00B0

K181633

T8.3720.5328.0200

K182417

T8.A02H.5N3E.1024.P13B0

K181894

T8.5883.6624.BA21

K182418

T8.A02H.5N42.5000.P00B0

K182098

T8.A02H.54AD.1000

K182419

T8.A02H.5NAE.0050.P00B0

K186815

T8.5863.1224.G321

K182421

T8.A02H.5NAE.0600.P00BO

K181556

T8.3651.2534.4311

K182423

T8.A02H.5NAE.1000.P13B0

K182199

T8.3651.2534.4321

K182424

T8.A02H.5NED.1000

K182303

T8.5000.2241.2048

K182425

T8.3651.2334.1311

K181334

T8.5000.3211.2000

K182426

T8.3651.2334.2311

K182153

T8.A02H.12AE.2048.P13A0

K182427

T8.3651.2342.1411

K182223

T8.5000.B142.5000

K182428

T8.3651.2342.2411

K182248

T8.3671.5632.1321

K182429

T8.3651.2344.1411

K181947

T8.5000.B484.0300

K182430

T8.3651.2344.2412

K181821

T8.5888.3422.2112

K182431

T8.A02H.649E.1024.P00B0

K181504

T8.5853.1224.G421

K182432

T8.A02H.649E.2048.P00B0

K181786

T8.5863.7426.B421

K182433

T8.A02H.64A1.2048.P13B0

K181795

T8.5863.2144.G321

K182434

T8.A02H.64AD.1024.P13B0

K182281

T5.2400.0040.0200.5049

K182435

T8.A02H.64AD.1024.P13B6

K181952

T8.5858.52B2.B112

K182436

T8.A02H.64AD.2000.P10B6

K181315

TD5.3502.A112.0000

K182437

T8.A02H.64AE.0050.P00B0

K181108

T8.5826.16B2.0500

K182438

T8.A02H.64AE.0360.P13B0

K181593

T5.2420.1232.0036

K182439

T8.A02H.64AE.0512.P13B0

K181625

T8.A02H.52AE.5000.P00A0

K182440

T8.A02H.64AE.1024.P00B0

K186418

T8.3720.5419.1000

K180459

T8.A02H.64AE.1024.P13B0

K181256

T8.3700.133J.0050

K180881

T8.A02H.64AE.2048.P00B0

K180784

T8.3700.143I.1000

K180202

T8.A02H.64AE.2048.P09B0

K181034

T8.0010.9000.0006

A5080

T8.A02H.64AE.2048.P13B0

K180986

T8.0010.9000.0007

K180748

T8.A02H.64AE.4096.P13B0

K182217

T8.2450.1222.G121

K182078

T8.A02H.64AE.5000

K182247

T8.2450.1311.G121

K182455

T8.A02H.64DE.0512.P13B0

K182313

T8.3600.1212.2500

K180052

T8.A02H.64EE.2048.P13B0

K180956

T8.3600.1222.3600

K180058

T8.A02H.66A2.4096

K181542

T8.3600.123J.0100

K181265

T8.A02H.66AE.2048.P13A0

K181510

T8.3600.1721.3600

K181260

T8.A02H.6AA2.4096

K181576

T8.3610.0320.1024.0007

K181371

T8.A02H.6CAE.1024.P06B0

K181785

T8.3610.0520.2500.0002

K181687

T8.A02H.6DAE.0600.P00B0

K181663

T8.3610.2143.1024

K182474

T8.A02H.6DAE.2048.P09B0

K182214

T8.3610.2332.0200

K181891

T8.A02H.6E8E.1024.P00B0

K181475

T8.3610.2342.3600

K181829

T8.A02H.6E9E.1024.P00.B0

K180939

T8.3610.2522.1000

K182042

T8.A02H.6E9E.2048.P00B0

K181770

T8.3610.3322.1024

K182076

T8.A02H.6EAD.1024.P13B6

K180856

T8.3610.3341.1500

K182463

T8.A02H.6EAD.2048.P13B6

K180851

T8.3610.3342.0025

K182491

T8.A02H.6EAD.4096.P13B6

K181043

T8.3610.3342.2048

K181435

T8.A02H.6EAE.0100.P13B0

K181479

T8.3610.3522.1500

K182000

T8.A02H.6EAE.1024.P00B0

K180882

T8.3610.3532.1500

K181878

T8.A02H.6EAE.1024.P09B0

K180775

T8.3610.353B.0360.0050

K181137

T8.A02H.6EAE.1024.P13B0

K180788

T8.3610.3542.3600

K186406

T8.3670.5242.3621

K181514

T8.3610.3543.1024

K182242

T8.3670.5342.3611

K181387

T8.3620.0030.0200.DG1631

K182178

T8.3670.5642.3611

K181653

T8.3620.144E.1024

K182107

T8.3671.2332.1311

K182030

T8.3620.242E.0500

K181682

T8.3671.2342.1411

K182029

T8.3620.244E.0500

K182020

T8.3671.2344.1411

K182157

T8.3620.244E.2048

K181445

T8.3671.2344.1412

K182009

T8.3620.532E.1000

K186833

T8.3671.2344.2411

K182287

T8.3620.532E.1000-0.3M-E-RSS 8T

K181679

T8.3671.2344.3411

K182288

T8.3620.532E.3600

K181089

T8.3671.2632.1311

K182296

T8.3620.532E.3600-0.3M-E-RSC 8T

K181084

T8.3671.2632.3311

K181769

T8.A02H.52EE.5000.P13A0

K181480

T8.3671.2642.1411

K181862

T8.A02H.5430.1024.P09B0.S019

K181080

T8.3671.5232.1311

K187035

T8.A02H.5431.1024

K181434

T8.3671.5234.2311

K181924

T8.A02H.5431.1024-0.2M-E-RSS 8T

K182488

T8.3671.5244.1412

K181747

T8.A02H.543E.1024

K181856

T8.3671.5334.1311

K182103

T8.A02H.545D.1024.P09B6

K182405

T8.3671.5334.1312

K182018

T8.A02H.545D.1024.P09B6/DG1662

K181610

T8.3671.5344.2411

K181890

T8.3650.2542.3611

K181609

T8.3671.5344.3411

K182151

T8.3650.3332.0012/DG867

K181448

T8.3671.5432.2312

K182333

T8.3650.3332.1812

K181373

T8.3671.5434.2312

K182074

T8.3650.3542.9011

K181491

T8.3671.5444.1421

K182460

T8.3651.2332.2311

K181951

T8.3651.2534.4311

K182423

T8.3651.2332.3311.EX

K182471

T8.3651.2534.4321

K182424

T8.A02H.60A0.0050.P00B0.0009

K186878

T8.3651.2542.1411

K182032

T8.A02H.60B0.0360.S027.P09B6

K181923

T8.3651.2544.1411

K181760

T8.A02H.62AD.1024.P00B0

K186890

T8.3651.2544.1421

K182249

T8.A02H.62AE.1024.P09A0

K182025

T8.3651.2634.1311

K182197

T8.A02H.6431.1024

K187057

T8.3651.2634.1312

K182034

T8.A02H.6431.1024-0.2M-E-RSS 8T

K181723

T8.3651.2634.1321

K182082

T8.3651.2644.2411

K181712

T8.3651.2634.2311

K181972

T8.3651.3500.0312.S001.K003

K186955

T8.3651.2634.2321

K182285

T8.3670.2602.3611.0002

K181548

T8.3651.2634.3311

K181973

T8.3670.2632.3611

K181669

T8.3651.2634.4311

K181959

T8.3670.2632.3611-0.3M-E-RSS 4.4T

K181673

T8.3651.2644.1411

K181992

T8.3651.2532.4311

K181884

T8.3651.2532.1311

K182031

T8.3651.2534.1311

K181724

T8.3651.2532.2321

K182263

T8.3651.2534.1312

K182347

 

 

T8.3651.2534.2311

K182210

Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Chúng tôi rất vui và mong muốn được hợp tác với Quý khách !

Kindest Regards,

Vo Hong Canh

I Sales  Eng I
====================
cellphone I  +84 938 214 498

                           +84 986 025 980
email I           canh.ans@ansvietnam.com 

Online contact===================================
 YH :canh_ans    SKYPE :  canh_ans  

 

 

ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)

add I  D3, Mieu Noi Resident Area, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

I tel I  + 84 . 8 . 3517 0401/02       I fax I  + 84 . 8 . 3517 0403

email I  ans.vina@ansvietnam.com  sales.ans@ansvietnam.com     

website I  www.ansvietnam.com  www.anhnghison.com

J Please kindly consider your environment before printing this e-mail

 


Thông tin chung

Hãng sản xuất Kubler
Xuất xứ Đức

Bình luận

0938 214 498
Mã số : 7746054
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 18/06/2023
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn