Chế Độ Ưu Tiên Ưu Đãi Dành Cho Doanh Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Áp Dụng 01-07-2013, Xuất Bản Mới Nhất

Liên hệ
Giá bìa:325,000 VNĐ
Giá bán325,000 VNĐ • chế độ ưu tiên ưu đãi dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu áp dụng 01-07-2013

 

CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU 

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG & SỬA ĐỔI MỚI NHẤT BIỂU THUẾ XNK

 

ÁP DỤNG 01-07-2013

  •  chế độ ưu tiên ưu đãi dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu áp dụng 01-07-2013

 •  

 •  

 •  

 • Thông tư 86/2013/TT-BTC về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 27/06/2013

 • Quyết định 2048/QĐ-TCHQ năm 2013 sửa đổi Bộ khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 kèm theo Quyết định 2495/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành 17/06/2013 –

 •  

 • Thông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

 •  

 • Thông tư 44/2012/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật nhập khẩu

 •  

 • Thông tư 59/2013/TT-BTC Ban hành: 18/02/2013-Quyết định 647/QĐ-BTNMT năm 2013 ban hành 06/05/2013-Quyết định 284/QĐ-BTNMT  ban hành 12/03/2013-Thông tư 77/2013/TT-BTC ban hành 04/06/2013-Nghị định 54/2013/NĐ-CP bổ sung Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước-Quyết định 694/QĐ-TCHQ năm 2013 ban hành 14/03/2013

 •  

 • Quyết định 1524/QĐ-BNN-TY năm 2013 ban hành 04/07/2013-Thông tư 81/2013/TT-BTC ban hành 19/06/2013-Thông tư 79/2013/TT-BTC ban hành 07/06/2013-Thông tư 71/2013/TT-BTC Ban hành  23/05/2013-Thông tư 70/2013/TT-BTC ban hành 22/05/2013-Thông tư 56/2013/TT-BTC ban hành 06/05/2013-

 •  

 • Quyết định 24/2013/QĐ-TTg ban hành 03/05/2013-Thông tư 47/2013/TT-BTC -ban hành 25/04/2013-Quyết định 808/QĐ-BTC năm 2013 Ban hành: 24/04/2013-Thông tư 43/2013/TT-BTC ban hành 18/04/2013-Thông tư 39/2013/TT-BTC -Thông tư 38/2013/TT-BTC ban hành 04/04/2013-Thông tư 28/2013/TT-BTC ban hành 15/03/2013-Thông tư 22/2013/TT-BTC ban hành 25/02/2013-Thông tư 21/2013/TT-BTC ban hành 25/02/2013-Thông tư 04/2013/TT-BCT ban hành 08/02/2013

 •  

 • chế độ ưu tiên dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu 2013

 •  

 •  

 •  

 • nội dung cuốn sách chế độ ưu tiên ưu đãi dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu áp dụng 01-07-2013 gồm

 •  

 •  

PHẦN 1. CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU TẠI VIỆT NAM

 

PHẦN 2. ĐỔI MỚI BỘ KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 BAN HÀNH 17/06/2013

 

PHẦN 3. QUY ĐỊNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

 

PHẦN 4. QUY ĐỊNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

 

PHẦN 5.  THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA 2013 & DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

 

PHẦN 6. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HÀNG HÓA TẠM NHẬP TÁI XUẤT CHUYỂN KHẨU VÀ GỬI KHO NGOẠI QUAN.

 

PHẦN 7. QUY ĐỊNH TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIÁM ĐỊNH PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU

 

PHẦN 8. QUY ĐỊNH MỚI TRONG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU

 

PHẦN 9. QUY TRÌNH THANH TRA THUẾ TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU

 

PHẦN 10. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XUẤT NHẬP KHẨU CẬP NHẬT BỔ SUNG CHO BIỂU THUẾ XNK 2013

 

 

MỜI QUÝ VỊ THAM KHẢO THÊM CUỐN SÁCH:

 

SÁCH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU 2013

 


Để thực hiện cắt giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi hàng năm theo lộ trĩnh đã cam kết WTO, ngày 15/11/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 193/2012/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 (Biểu thuế xuất khẩu 2013) có sửa đổi, bổ sung về danh mục Biểu thuế xuất khẩu (bổ sung một số mặt hàng vào danh mục Biểu thuế xuất khẩu) và sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu của một số nhóm mặt hàng, mặt hàng theo tinh thần Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

          Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 (Biểu thuế nhập khẩu 2013) có sửa đổi, bổ sung về danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Danh mục tại Chương 98) và sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện theo cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu trong WTO cho năm 2013 (hơn 200 dòng thuế) và giải quyết kiến nghị của các Bộ ngành, Hiệp hội để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (hơn 15 nhóm hàng).Để cập nhật biểu thuế áp dung cho các mặt hàng năm 2013.NXB TÀI CHÍNH cho biên tập & phát hành cuốn sách "biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu 2013"           


Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :

Biểu thuế ATIGA (Form D)

Biểu thuế ACFTA (Form E)

Biểu thuế AKFTA (Form AK)

 Biểu thuế nhập khẩu ASEAN-ÚC-NIU DI LÂN(AANZFTA)

Biểu thuế nhập khẩu VIỆT NAM – NHẬT BẢN ( VJEPA)

Biểu thuế nhập khẩu ASEAN-NHẬT BẢN ( AJCEPA)

Biểu thuế ASEAN-TRUNG QUỐC (ACFTA)

SÁCH ĐƯỢC BÁN VỚI GIÁ 350 000 ĐỒNG RẺ HƠP 35 000 ĐỒNG SO với giá bìa

  •  


Các sách cùng loại (9)  

sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2013
sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2013
385,000 VNĐ 350,000 VNĐ    

nghiệp vụ quản lý xuất nhập khẩu, mới nhất, song ngữ anh viêt, incoterms 2010
nghiệp vụ quản lý xuất nhập khẩu, mới nhất, song ngữ anh viêt, incoterms 2010
325,000 VNĐ
    

chú giải chi tiết mã hs
chú giải chi tiết mã hs
800,000 VNĐ
    

danh mục thuế xuất nhập khẩu 2012, mới nhất, danh mục thuế suất hàng hóa xnk 2012
danh mục thuế xuất nhập khẩu 2012, mới nhất, danh mục thuế suất hàng hóa xnk 2012
450,000 VNĐ
    

Sách Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt asian, nhật, ấn độ, úc năm 2012 đến 2015
Sách Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt asian, nhật, ấn độ, úc năm 2012 đến 2015
298,000 VNĐ
    

sách 500 kỹ năng nghiệp vụ xuất nhập khẩu năm 2012, mới nhất
sách 500 kỹ năng nghiệp vụ xuất nhập khẩu năm 2012, mới nhất
325,000 VNĐ
    

biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tiếng anh - tiếng việt
biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tiếng anh - tiếng việt
498,000 VNĐ 450,000 VNĐ    

hướng dẫn chi tiết ghi tờ khai xuất nhập khẩu năm 2013
hướng dẫn chi tiết ghi tờ khai xuất nhập khẩu năm 2013
325,000 VNĐ
    

danh mục thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu 2013
danh mục thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu 2013
450,000 VNĐ
    

 Bình luận

HẾT HẠN

0926 985 868
Mã số : 8662880
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cho thuê
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 16/10/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn